ALL THE SAME LÀ GÌ

The same Có nghĩa là như là nhau, không biến đổi, nghe thì có vẻ như đơn giản dễ dàng và dễ dàng dùng. Tuy nhiên, câu hỏi lầm lẫn trong giải pháp cần sử dụng the same là điều nặng nề tránh ngoài. Sau phía trên, vanthe.vn vẫn gửi trao chúng ta nội dung bài viết cácgiải pháp dùng the sametrong tiếng Anh để các bạn xem thêm nhé!


1. Định nghĩa về the same

‘The same’ có nghĩa là ‘giống nhau’ vào giờ đồng hồ Anh, lúc nói đa số 2 hoặc những trang bị tương tự như là người dân có đặc tính, kết cấu hoặc hình dáng như nhau.

Bạn đang xem: All the same là gì

2. Vị trí của “the same” trong câu

2.1. The same được dùng nlỗi tính từ

Được dùng làm diễn đạt điều gì đấy ko núm đổi

Ví dụ:

I lượt thích getting up at the same time every day

Tôi mê say tỉnh dậy trên một tiếng như là nhau hằng ngày.


Đăng ký thành công. Chúng tôi vẫn tương tác với các bạn trong thời gian sớm nhất!

Để chạm chán support viên vui mừng click TẠI ĐÂY.


Được dùng làm nhấn mạnh vấn đề một điều tương quan mang lại một fan hoặc một vật dụng nào đó ví dụ, sệt biệt

Ví dụ:

And although they were the same stories they were told differently every time

Và mặc dù bọn chúng là những mẩu chuyện giống hệt mà lại những lần bọn chúng được nói theo các phương pháp không giống nhau.


*
*
*
*
*
Phân biệt like, alượt thích, similar to lớn và the same
They tried to treat all their children alượt thích.

Họ nỗ lực đối xử cùng với toàn bộ phần lớn đứa ttốt tương đồng.

6.3. Similar to(tính từ): Tương tự

Cấu trúc: Không “to” trường hợp similar đứng một mình hoặc “similar + khổng lồ + N/Pronoun”.

Xem thêm: Cách Vẽ Sơ Đồ Lớp Học Trong Word, Mẫu Sơ Đồ Chỗ Ngồi Học Sinh Trong Lớp Học

Ví dụ:

Your hat is similar lớn mine. (mine = my hat)

Mũ của người sử dụng tương tự như nón của mình.

6.4. The same: Giống nhau

Cấu trúc: The same as + N/The same +noun+as…/The same + N.

Ví dụ:

An’s salary is the same as mine = An gets the same salary as me.

Lương của An bởi lương của mình.

We go to the same school.

Chúng tôi học cùng trường.

7. các bài tập luyện thực hành thực tế kết cấu và cách cần sử dụng the same

Bài tập

những bài tập 1: Điền từ bỏ phù hợp vào địa điểm trống Jenifer and Jack both come from Rapid City. In other words, they come fromthe same townThis đô thị is _______ my hometown. Both are quiet và conservative.You & I don’t agree. Your ideas are _______ mineEric never wears __________ clothes two days in the same row.Ants are fascinating. An ant colony is _________ a well-disciplined army.In term of shape, cabbage looks ______ lettuce . But cabbage & lettuce don’t taste ________.A male mosquito is not ___________ size _______ a female mosquilớn . The female is larger.I’m used khổng lồ strong coffee. I think the coffee most North America drinks tastes ________ dishwater!The pronunciation of “caught” is ___________ the pronunciation of “cot”Trying to get through school without studying ______ trying to lớn go swimming without getting wetcác bài tập luyện 2

Chọn A. Alượt thích, B. Like, C. Similar khổng lồ, D. The same as

The twins are … in looks but not in personalityThese three photographs are almost ….She’s … her sister.Her ideas are quite … mine.I want a shirt that’s … the one in the window.His eyes is …his father.His father và he are ….What’s that noise? It sounds … a baby crying.Although they are brothers, they don’t look ….

Đáp án

bài tập 1
2. the same as/ similar to/ like3. different from4. the same
5. similar to/ like6. like….. alike/ the same7. the same … as
8. like9. similar to/ different from10. lượt thích / the same as / similar to
Bài tập 2
1. Alike2. Alike3. Like
4. Similar to5. The same as6. Like
7. Alike8. Like9. Alike

Trên đó là cục bộ kiến thức và kỹ năng về kết cấu vàphương pháp sử dụng the sametron giờ đồng hồ Anh. Hi vọng qua bài viết các bạn sẽ rõ ràng được cácgiải pháp sử dụng the sametrong từng ngôi trường đúng theo ví dụ. vanthe.vn chúc bàn sinh hoạt tập giỏi với nhanh chóng thành công.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>