Bài 113 Trang 44 Sgk Toán 6 Tập 1

a) Ta có(B(12) = left, , 12, , 24, , 36, , 48, , 60, , ... ight\)

Mà(x in B(12)) và(trăng tròn leq x leq 50) nên(x in left24, 36, 48 ight\)

b) Ta có: (x ,, vdots ,, 15 Rightarrow x in B(15)). Do đó:(x in left, , 15, , 30, , 45, ... ight\)

Mà (0 nên(x in left15; , 30 ight\)

c) Ta có:(Ư(20) = left1, , 2, , 4, , 5, , 10, , đôi mươi ight\)

Mà (x in Ư(20) )và(x > 8) nên(x in left10, , trăng tròn ight\)

d)(16 ,, vdots ,, x) nên(x in Ư(16) = left1, , 2, , 4, , 8, , 16 ight\)

Vậy(x in left1, , 2, , 4, , 8, , 16 ight\)


Bạn đang xem: Bài 113 trang 44 sgk toán 6 tập 1

Xem đoạn phim bài bác giảng cùng có tác dụng thêm bài xích rèn luyện về bài học kinh nghiệm này tại chỗ này nhằm học tập tốt hơn.
*

Tyêu thích khảo lời giải các bài bác tập Bài 13: Ước với bội khác • Giải bài xích 111 trang 44 - SGK Toán lớp 6 tập 1 a) Tìm những bội của... • Giải bài 112 trang 44 - SGK Toán thù lớp 6 tập 1 Tìm những ước của (4),... • Giải bài bác 113 trang 44 - SGK Tân oán lớp 6 tập 1 Tìm những số tự nhiên và thoải mái... • Giải bài 114 trang 45 - SGK Tân oán lớp 6 tập 1 Có(36) học viên...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Tân oán 6 theo chương •Cmùi hương 1: Ôn tập cùng xẻ túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học tập •Chương thơm 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Chương thơm 2: Góc - Hình học •Chương thơm 2: Số nguyên ổn - Số học tập •Cmùi hương 3: Phân số - Số học
Bài trước Bài sau
Giải bài bác tập SGK Toán thù 6
Bài 13: Ước và bội
• Giải bài xích 111 trang 44 - SGK Tân oán lớp 6 tập 1 • Giải bài 112 trang 44 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 113 trang 44 - SGK Tân oán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 114 trang 45 - SGK Toán thù lớp 6 tập 1
Giải bài xích tập SGK Toán thù 6
Chương 1: Ôn tập cùng xẻ túc về số thoải mái và tự nhiên Cmùi hương 1: Đoạn thẳng Cmùi hương 2: Góc Cmùi hương 2: Số nguim Chương 3: Phân số
Giải bài xích tập SGK Tân oán 6
Giải bài tập SGK Toán 6 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán thù 6 Tập 2
+ Mở rộng coi đầy đủ
Giải bài bác tập những lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7

Xem thêm: Word 2016 Bị Khóa Không Cho Soạn Thảo, Không Đánh Được Chữ, Cách Khắc Phục Ra Sao

Giải bài tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài xích tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài tập Soạn Văn
Giải bài xích tập Môn Vật Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn Lịch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinch Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn Tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Tân oán lớp 2 Tân oán lớp 3 Toán thù lớp 4 Toán thù lớp 5
Tân oán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán thù lớp 9
Toán thù lớp 10 Tân oán lớp 11 Toán lớp 12
table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>