Phương pháp giải một trong những dạng bài bác tập triết lý về tính chất với dãy điện hóa kim loại nthêm gọn gàng, rất đầy đủ cùng dễ hiểu


Dạng 1: Lý tngày tiết về tính chất của KL

* Một số ví dụ điển hình:

ví dụ như 1: Cho các câu tuyên bố về vị trí và cấu trúc của kim loại nlỗi sau :

(I) : Hầu không còn các kim loại chỉ bao gồm từ là một mang lại 3 electron lớp bên ngoài thuộc.

Bạn đang xem: Điện hóa học và các dạng bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi

(II) : Tất cả các nguim tố đội B đều là sắt kẽm kim loại.

(III) : Tại tinh thần rắn, đối chọi chất sắt kẽm kim loại gồm cấu trúc tinh thể.

(IV) : Liên kết kim loại là link được hình thành vì sự lôi kéo tĩnh điện giữa những ion dương sắt kẽm kim loại với những electron tự do thoải mái.

Những tuyên bố nào đúng ?

A. Chỉ bao gồm I đúng

B. Chỉ tất cả I, II đúng.

C. Chỉ bao gồm IV sai.

D. Cả I, II, III, IV mọi đúng.

Hướng dẫn giải chi tiết

Dựa vào đặc điểm của KL đã có học trong SGK, thì cả 4 tuyên bố trên đa số đúng.

Đáp án D.

lấy một ví dụ 2: Klặng nhiều loại gồm đặc điểm đồ dùng lí thông thường là dẫn điện, dẫn nhiệt độ, dẻo và gồm ánh kim. Nguim nhân của các đặc điểm đồ dùng lí bình thường của sắt kẽm kim loại là vì vào tinh thể kim loại có

A. nhiều electron lẻ loi.

B. những ion dương chuyển động tự do thoải mái.

C. các electron chuyển động tự do thoải mái.

D. nhiều ion dương sắt kẽm kim loại.

Hướng dẫn giải đưa ra tiết

Nguyên ổn nhân gây ra tính chất thứ lý thông thường của kim loại là vì những electron hoạt động tự do

Đáp án C.

lấy ví dụ 3: Phát biểu nào sau đấy là tương xứng cùng với đặc thù hoá học tập chung của sắt kẽm kim loại ?

A. Kyên ổn loại tất cả tính khử, nó bị khử thành ion âm.

B. Kyên ổn một số loại gồm tính oxi hoá, nó bị oxi hoá thành ion dương.

C. Kyên một số loại tất cả tính khử, nó bị oxi hoá thành ion dương.

D. Kim các loại tất cả tính oxi hoá, nó bị khử thành ion âm.

Hướng dẫn giải chi tiết:

Tính Hóa chất bình thường của sắt kẽm kim loại là tính khử, nó bị OXH thành ion dương

Đáp án C.

lấy ví dụ như 4: Hơi thuỷ ngân khôn cùng độc, bởi vậy lúc làm vỡ tung nhiệt độ kế thuỷ ngân thì chất bột được dùng làm rắc lên thuỷ ngân rồi tụ lại là :


A. vôi sống.

B. cát.

C. muối hạt nạp năng lượng.

D. lưu huỳnh.

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

Do lưu hoàng có khả năng tác dụng với thủy ngân ngay sống nhiệt độ thường xuyên đề xuất bạn ta thường dùng chất này để tịch thu thủy ngân:

Hg + S → HgS

Đáp án D

Dạng 2: Lý tmáu về hàng điện hóa KL cùng pin năng lượng điện hóa

* Một số chú ý phải nhớ:

- Dãy điện hóa của kim loại là 1 dãy những cặp OXH – Khử bố trí theo hướng tăng cao tính OXH của ion kim loại và sút dần dần tính khử của ngulặng tử kim loại.

Ví dụ:

2Ag+ + Cu → Cu2+  + 2Ag

Chất oxi hoá khỏe mạnh + Chất khử mạnh bạo → Chất oxi hoá yếu ớt + Chất khử yếu

- Cấu tạo nên pin năng lượng điện hóa:

VD: Xét pin điện hóa Zn|Cu gồm có:

Cực anot (cực âm) xẩy ra quá trình OXH:

Zn → Zn+2 +2e

Cực catot (rất dương) xẩy ra quy trình khử:

Cu+2 + 2e → Cu

=> Ta bao gồm phương thơm trình hóa học điễn ra vào pin điện hóa:

Zn + Cu2+ → Zn2+ + Cu


* Lưu ý: Trong pin điện hóa, kim loại dũng mạnh hơn vẫn là rất âm, kim loại còn sót lại đang là cực dương.

* Một số ví dụ điển hình

Ví dụ 1: : Trong pin năng lượng điện hoá Zn – Cu, phản bội ứng hoá học tập như thế nào xẩy ra sống điện cực âm ?

A. Cu → Cu2+ + 2e.

B. Cu2+ + 2e → Cu.

C. Zn2+ + 2e → Zn.

D. Zn → Zn2+ + 2e.

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

Cực âm (anot) là vị trí diễn ra quá trình OXH của sắt kẽm kim loại bao gồm tính khử mạnh

Đáp án D.

lấy ví dụ như 2: Sạc năng lượng điện hoá được chế tạo ra thành trường đoản cú những cặp oxi hoá khử sau đây : Fe2+/Fe với Pb2+/Pb ; Fe2+/Fe cùng Zn2+/Zn ; Fe2+/sắt và Sn2+/Sn ; Fe2+/sắt cùng Ni2+/Ni. Số ngôi trường phù hợp sắt vào vai trò rất âm là :

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 1.

Hướng dẫn giải chi tiết:

Cặp OXH/Khử nhưng mà Fe vào vai trò rất âm là cặp nhưng sắt bao gồm tính khử táo bạo rộng kim loại còn lại.

=> Các cặp phù hợp là: Fe2+/Fe và Pb2+/Pb; Fe2+/Fe với Sn2+/Sn ; Fe2+/sắt với Ni2+/Ni.


Đáp án B.

lấy ví dụ 3: Trong quy trình buổi giao lưu của pin năng lượng điện hoá Cu – Ag, nồng độ của những ion trong hỗn hợp biến hóa ra làm sao ?

A. Nồng độ của ion Ag+ tăng dần đều với mật độ của ion Cu2+ tăng cao.

B. Nồng độ của ion Ag+ bớt dần dần và mật độ của ion Cu2+ bớt dần dần.

C. Nồng độ của ion Ag+ bớt dần dần cùng nồng độ của ion Cu2+ tăng dần.

D. Nồng độ của ion Ag+ tăng vọt cùng mật độ của ion Cu2+ bớt dần.

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

Xét pin điện hóa Cu – Ag

Tại cực âm: Cu → Cu+2 + 2e

Tại rất dương: Ag+ + 1e → Ag

=> Phương thơm trình chất hóa học diễn ra vào pin này là:

Cu + 2Ag+→ Cu2+ + 2Ag

=> Nồng độ của ion Ag+ bớt dần dần với mật độ của ion Cu2+ tăng dần đều.

Đáp án C.

lấy một ví dụ 4: Cho những làm phản ứng chất hóa học sau : 

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+

Nhận xét như thế nào tiếp sau đây sai ?

A. Tính khử của sắt bạo phổi hơn Cu.

B. Tính lão hóa của Fe3+ mạnh mẽ rộng Cu2+.

C. Tính thoái hóa của Fe2+ yếu hèn rộng Cu2+.

D. Tính khử của Cu yếu hèn hơn Fe2+.

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

sắt + Cu2+ → Fe2+ + Cu 

=> Fe có tính khử mạnh dạn rộng Cu => A đúng

=> Cu2+ bao gồm tính OXH to gan lớn mật rộng Fe2+ => C đúng

Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+

=> Cu có tính khử mạnh bạo rộng Fe2+ => D sai

=> Fe3+ có tính OXH dạn dĩ rộng Cu2+ => B đúng

Đáp án D.

lấy một ví dụ 5 : Ngâm bột sắt vào các dung dịch muối bột riêng biệt Fe3+, Zn2+, Cu2+, Pb2+, Mg2+, Ag+. Số làm phản ứng xảy ra là :

A. 4. 

B. 5. 

C. 3.

D.

Xem thêm: Cách In Full Khổ Giấy A4 Trong Powerpoint, Hướng Dẫn In Các Bản Trính Chiếu Từ Powerpoint

6.

Hướng dẫn giải đưa ra tiết :

Theo dãy cặp OXH – Khử , sắt có thể bội nghịch ứng được cùng với những ion : Fe3+, Cu2+, Pb2+, Ag+