*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆPhường. VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP. - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ thẳng với loại gián tiếp theo sau Thông tứ 133/2016/TT-BTC và Mẫu báo lưu lại chuyển tiền tệ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC trực tiếp với gián tiếp, gồm cả bạn dạng word cùng Excel, chỉ dẫn cách lập Báo cáo giữ chuyển khoản tệ.

Bạn đang xem: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp

1. Mẫu report giữ giao dịch chuyển tiền tệ theo Thông tứ 133:

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ(Theo phương thức trực tiếp)Năm ...
Đơn vị tính: ………….
Chỉ tiêuMã sốThuyết minhNăm nayNăm trước
12345
I. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán sản phẩm, hỗ trợ dịch vụ và lợi nhuận khác01
2. Tiền đưa ra trả cho tất cả những người hỗ trợ hàng hóa, dịch vụ02
3. Tiền đưa ra trả cho những người lao động03
4. Tiền lãi vay mượn đã trả04
5. Thuế thu nhập công ty lớn vẫn nộp05
6. Tiền thu khác tự hoạt động tởm doanh06
7. Tiền bỏ ra khác mang đến hoạt động ghê doanh07
Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ bỏ chuyển động ghê doanh20
II. Lưu chuyển tiền từ chuyển động đầu tư
1. Tiền bỏ ra để sắm sửa, xây đắp TSCĐ, BĐSĐT cùng những tài sản lâu năm khác21
2. Tiền thu từ bỏ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT với các gia sản dài hạn khác22
3. Tiền đưa ra giải ngân cho vay, đầu tư chi tiêu góp vốn vào đơn vị chức năng khác23
4. Tiền tịch thu cho vay vốn, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác24
5. Tiền thu tiền lời cho vay vốn, cổ tức và lợi nhuận được chia25
Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ chuyển động đầu tư30
III. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng tự vận động tài chính
1. Tiền thu trường đoản cú sản xuất cổ phiếu, dìm vốn góp của nhà sngơi nghỉ hữu31
2. Tiền trả lại vốn góp cho những chủ thiết lập, mua lại CP của doanh nghiệp đã phạt hành32
3. Tiền thu từ đi vay33
4. Tiền trả nợ gốc vay và nợ mướn tài chính34
5. Cổ tức, ROI sẽ trả mang đến nhà ssống hữu35
Lưu chuyển tiền thuần trường đoản cú chuyển động tài chính40
Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần vào kỳ (50 = 20+30+40)50
Tiền và tương đương chi phí đầu kỳẢnh tận hưởng của đổi khác tỷ giá ăn năn đoái quy đổi ngoại tệ6061
Tiền cùng tương tự chi phí cuối kỳ(70 = 50+60+61)70

Lập, ngày ... mon ... năm ...
NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, bọn họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁPhường LUẬT(Ký, bọn họ tên, đóng góp dấu)Ghi chú:(1) Các chỉ tiêu không tồn tại số liệu thì doanh nghiệp không hẳn trình bày dẫu vậy không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.(2) Đối cùng với trường phù hợp thuê hình thức dịch vụ có tác dụng kế tân oán, làm cho kế toán thù trưởng thì đề xuất ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề các dịch vụ kế toán, tên đơn vị chức năng cung ứng các dịch vụ kế tân oán.
------------------------------------------------------------------------------

2. Mẫu report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo Thông tư 200:

Đơn vị báo cáo:……………….

Mẫu số B 03 - DN

(Ban hành theo Thông bốn 200/2014/TT-BTC


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo cách thức trực tiếp) (*)

Năm ......

Đơn vị tính: ...........

Chỉ tiêu

Mã số

Tmáu minh

Năm nay

Năm trước

1

2

3

4

5

I. Lưu giao dịch chuyển tiền tự chuyển động khiếp doanh

1. Tiền thu trường đoản cú bán hàng, cung ứng dịch vụ với lợi nhuận khác

01

2. Tiền bỏ ra trả cho người hỗ trợ sản phẩm & hàng hóa với dịch vụ

02

3. Tiền đưa ra trả cho những người lao động

03

4. Tiền đưa ra trả lãi vay

04

5. Tiền đưa ra nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

05

6. Tiền thu khác tự vận động ghê doanh

06

7. Tiền đưa ra không giống đến hoạt động khiếp doanh

07

Lưu chuyển khoản thuần từ bỏ chuyển động gớm doanh

20

II. Lưu chuyển khoản từ chuyển động đầu tư

1. Tiền chi nhằm buôn bán, kiến thiết TSCĐ và các tài sản lâu dài khác

21

2. Tiền thu tự tkhô cứng lý, nhượng buôn bán TSCĐ và những gia tài dài hạn khác

22

3. Tiền đưa ra cho vay vốn, mua những hình thức nợ của đơn vị chức năng khác

23

4. Tiền thu hồi cho vay vốn, phân phối lại những biện pháp nợ của đơn vị chức năng khác

24

5. Tiền chi đầu tư chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác

25

6. Tiền tịch thu đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác

26

7. Tiền thu lãi giải ngân cho vay, cổ tức với lợi nhuận được chia

27

Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ bỏ hoạt động đầu tư

30

III. Lưu giao dịch chuyển tiền từ bỏ vận động tài chính

1. Tiền thu trường đoản cú xây dựng CP, thừa nhận vốn góp của công ty sngơi nghỉ hữu

31

2. Tiền đưa ra trả vốn góp cho những nhà thiết lập, mua lại cổ phiếu của khách hàng sẽ vạc hành

32

3. Tiền vay thời gian ngắn, lâu dài nhấn được

33

4. Tiền bỏ ra trả nợ cội vay

34

5. Tiền đưa ra trả nợ thuê tài chính

35

6. Cổ tức, ROI đã trả mang lại nhà snghỉ ngơi hữu

36

Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ bỏ chuyển động tài chính

40

Lưu chuyển khoản thuần vào kỳ (50 = 20+30+40)

50

Tiền với tương tự chi phí đầu kỳ

60

Ảnh tận hưởng của biến đổi tỷ giá hối hận đoái quy đổi nước ngoài tệ

61

Tiền cùng tương đương chi phí vào cuối kỳ (70 = 50+60+61)

70

VII.34


Ghi chú: Các chỉ tiêu không tồn tại số liệu thì doanh nghiệp lớn chưa hẳn trình bày dẫu vậy ko được tấn công lại “Mã số” chỉ tiêu
Lập, ngày .... mon .... năm .....

Xem thêm: Top 5 Phần Mềm Thi Trắc Nghiệm Trên Máy Tính Miễn Phí, Tốt Nhất


Người lập biểu

(Ký, bọn họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng góp dấu)

- Số chứng chỉ hành nghề;- Đơn vị cung cấp hình thức dịch vụ kế toánĐối với những người lập biểu là các đơn vị các dịch vụ kế toán đề nghị ghi rõ Số chứng từ hành nghề, thương hiệu với xúc tiến Đơn vị cung cấp hình thức kế toán thù. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng từ hành nghề.

------------------------------------------------------------------------------

Tải mẫu report lưu lại chuyển tiền tệ về trên đây:1. Tải Mẫu báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ bản Word: