CÁC BÀI TẬP VỀ ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN TRONG TAM GIÁC

Bài tập Tính hóa học ba con đường trung tuyến đường của tam giác gồm lời giải

Với bộ các bài tập luyện Tính hóa học tía con đường trung con đường của tam giác Toán thù lớp 7 chọn lọc, bao gồm giải đáp để giúp học viên khối hệ thống lại kiến thức và kỹ năng bài học với ôn luyện để đạt hiệu quả cao trong số bài thi môn Toán lớp 7.

Bạn đang xem: Các bài tập về đường trung tuyến trong tam giác

*

Bài 1: Chọn câu sai:

A. Trong một tam giác tất cả tía đường trung tuyến

B. Các con đường trung con đường của tam giác cắt tại một điểm

C. Giao của cha con đường trung tuyến của một tam giác Gọi là trung tâm của tam giác đó

D. Một tam giác bao gồm hai trọng tâm

Hiển thị lời giải

Một tam giác chỉ có một trọng tâm đề nghị D sai.

Chọn lời giải D.


Bài 2: Điền số phù hợp vào khu vực trống: “Trọng trung ương của một tam giác cách từng đỉnh một khoảng chừng bằng … độ lâu năm đường trung con đường đi qua đỉnh ấy”

A. 2/3B. 3/2C. 3 chiều. 2

Hiển thị lời giải

Định lý: Vị trí trọng tâm: Trọng chổ chính giữa của một tam giác biện pháp mỗi đỉnh một khoảng tầm bởi 2/3 độ lâu năm con đường trung đường trải qua đỉnh ấy

Số yêu cầu điền là 2/3.

Chọn lời giải A.


Bài 3: Cho hình vẽ sau:

Điền số tương thích vào nơi chấm: BG = ....BE

A. 2B. 3C. 1/3 D. 2/3

Hiển thị lời giải

Ta bao gồm AD, BE, CF là tía đường trung đường của tam giác ABC và chúng cắt nhau trên G cần G là giữa trung tâm của tam giác ABC.

Theo đặc điểm bố con đường trung đường của tam giác ta có:

*

Vậy số tương thích điền vào chỗ chnóng là: 2/3

Chọn giải đáp D.


Bài 4: Cho hình mẫu vẽ sau:

Điền số tương thích vào nơi chấm: AG = ....GD

A. 2B. 3C. 1/3 D. 2/3

Hiển thị lời giải

Ta bao gồm AD, BE, CF là bố đường trung con đường của tam giác ABC cùng chúng giảm nhau trên G đề nghị G là trung tâm của tam giác ABC .

Theo tính chất ba mặt đường trung tuyến đường của tam giác ta có:

*

Vậy số tương thích điền vào chỗ chnóng là: 2

Chọn lời giải A.


Bài 5: Tam giác ABC có trung con đường AM = 9centimet và giữa trung tâm G. Độ dài đoạn AG là:

A. 4,5cmB. 3cmC. 6cmD. 4centimet

Hiển thị lời giải

Vì G là trọng tâm của tam giác ABC cùng AM là mặt đường trung tuyến đường cần AG = (2/3)AM (tính chất tía con đường trung tuyến của tam giác)

Do đó: AG = (2/3).9 = 6cm

Chọn đáp án C.


Bài 6: Cho ΔABC cân nặng. Biết AB = AC = 10centimet, BC = 12centimet. M là trung điểm B

C. Độ lâu năm trung con đường AM là:

A. 22centimet.

B. 4cm.

C. 8centimet.

D. 6cm.

Xem thêm: Làm Sao Để Xinh Đẹp Hơn Trong Mắt Đối Phương, Làm Thế Nào Để Xinh Đẹp Hơn Mỗi Ngày

Hiển thị đáp án

*

*

Chọn đáp án C


Bài 7: Cho ΔABC tất cả M là trung điểm của BC. G là trọng tâm của tam giác với AG = 12centimet. Độ dài đoạn thẳng AM =?

A. 18cm.

B. 16centimet.

C. 14centimet.

D. 13centimet.

Hiển thị đáp án

M là trung điểm của BC đề xuất AM là mặt đường trung đường kẻ từ bỏ A của tam giác ABC

Mà G là trọng tâm của tam giác ABC

Do đó:

*

Vậy AM = 18 centimet.Chọn câu trả lời A


Bài 8: Cho ΔABC vuông tại A. Nếu AM là mặt đường trung tuyến đường thì:

A. AM ⊥ BC

B. AM = MC.

C. M trùng cùng với đỉnh A.

D. M ở phía trong ΔABC

Hiển thị đáp án

*

+ Ta tất cả AM là trung tuyến đường thì M là trung điểm cạnh BC, buộc phải M ≠ A phải C sai.

+ Tương trường đoản cú M nằm trong cạnh BC phải M không phía trong tam giác ABC, buộc phải D không nên.

+ AM ⊥ BC Lúc tam giác ABC là tam giác cân nặng (Theo minh chứng sinh sống câu 6), đề nghị A sai.

Vậy B là câu trả lời đúng.

Ta chứng tỏ B quả thật sau:

Trên tia đối của tia MA rước điểm D làm thế nào để cho MA = MD

Xét tam giác AMB với tam giác DMC, ta có:

MA = MD (ta dựng)

MB = MC (M là trung điểm BC)

*

Chọn lời giải B


Bài 9: Cho tam giác ABC. Trên mặt đường trung con đường AM của tam giác kia, rước nhị điểm D và E làm sao để cho AD = DE = EM. hotline O là trung điểm của đoạn trực tiếp DE. Khi đó trọng tâm của tam giác ABC là:

A.Điểm D

B. Điểm E

C. Điểm O

D. Cả A, B, C các sai

Hiển thị đáp án

*

Ta có: D, E, O ở trong trung tuyến đường AM

Mà AD = DE = EM; O là trung điểm của DE

Nên AD = 1/3 AM; AE = 2/3 AM;

O là trung điểm của AM

khi kia E là giữa trung tâm của tam giác ABC

(khoảng cách từ đỉnh tới trung tâm của tam giác bởi 2/3 độ lâu năm mặt đường trung tuyến đường kẻ từ đỉnh đó).

Chọn đáp án B


Bài 10: Cho tam giác ABC gồm G là trung tâm, con đường trung tuyến đường AD. Trên tia đối của tia DA mang điểm M làm thế nào để cho DM = 1/3 AD. Khẳng định làm sao là đúng trong các các xác minh bên dưới đây?

A.D là trung điểm của GM.

B.G là trung điểm của AD.

C.AD = 3/4 GM.

D.AG = 3DM.

Hiển thị đáp án

*

*

Chọn đáp án A


❮ Bài trướcBài sau ❯
*

giáo dục và đào tạo cấp cho 1, 2
giáo dục và đào tạo cấp cho 3
table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>