Các giới từ đi với look

Các nhiều rượu cồn tự đi kèm theo cùng với “Look” được thực hiện hết sức phổ cập trong số bài bác tập giờ đồng hồ anh tuyệt trong giao tiếp giờ đồng hồ anh mỗi ngày. Nhưng có lẽ rằng sẽ còn một số chúng ta chưa biết những nhiều hễ từ bỏ đi cùng với “look” được thực hiện như nào?Anh ngữ Athemãng cầu xin được tổng thích hợp các các rượu cồn tự đi với look phổ biến tốt nhất, được sử dụng liên tục..

Bạn đang xem: Các giới từ đi với look

*

1. Look after: chăm lo trông coi ai đó

♦ Example: A babysitter looks after the children when we go out.

(Người duy trì tphải chăng canh gác đứa nhỏ xíu Khi Shop chúng tôi đi ra phía bên ngoài.)

2. Look ahead: quan sát về phía trước, quan sát về tương lai

♦Example: It’s time to lớn forget the past and look ahead.

(Đã cho cơ hội quên đi thừa khứ và chú ý về sau này.)

3. Look away: nhìn ra địa điểm khác

♦Example: The scene was so horrible that I had to lớn look away.

(Ctranh tượng gớm hoàng đến cả tôi bắt buộc chú ý đi chỗ khác.)

4. Look back on: nghĩ về lại về thừa khứ

♦Example: Older people tover to lớn look bachồng on the “good old days”

(Người già gồm xu hướng suy nghĩ lại về “quá khứ tươi đẹp”)

5. Look down on: khinh thường ai

♦Example: He looks down on anyone who is not successful.

(Anh ta khinh thường bất kể ai không thành công xuất sắc.)

6. Look for: tìm kiếm kiếm gì đó

♦Example: Jane went shopping to lớn look for a pair of shoes.

(Jane đi mua sắm để tìm kiếm một song giầy.)

7. Look forward lớn + Ving: mong muốn chờ

♦Example: I look forward khổng lồ seeing you next week.

(Tôi muốn được chạm mặt các bạn vào tuần tới.)

8. Look in: thăm viếng ai

♦Example: Sue promised her mother she’d look in on her way home page.

Xem thêm: Vđv Nào Được Mệnh Danh Là “Tiểu Tiên Cá” Của Làng Bơi Lội Việt Nam

(Sue hứa với người mẹ cô ấy đã lép thăm bà trê tuyến phố về đơn vị.)

9. Look into: chu đáo, nghiên cứu

♦Example: I’ll look into lớn the matter & call you baông chồng.

(Tôi đang chú ý vụ việc với Call lại cho mình.)

10. Look on: quan liêu sát

♦Example: Bill didn’t take part in the fight. He just looker on.

(Bill ko tmê mẩn gia vào cuộc kungfu. Anh chỉ quan sát)

11. Look out: cẩn thận, coi chừng

♦Example: Look out! There’s a car coming!

(Coi chừng! Có một loại xe hơi đã đến!)

12. Look over: xem xét, dò xét

♦Example: The editor will look over the article before it is published.

(Các biên tập viên đang nhìn qua bài viết trước khi nó được xuất bạn dạng.)

13. Look at:

- Xem, nhìn cái gì

♦Example: Look at this picture of my grandfather when he was young.

(Xem tấm hình này của ông tôi khi ông còn tthấp.)

- Xem qua (để mang ra ý kiến)

♦Example: Have you got time to lớn look at my business plan?

(Anh bao gồm thời hạn để xem qua planer marketing của mình chưa?)

- Xem kỹ, kiểm tra

♦Example: That’s a bad bruise. You should ask a doctor khổng lồ look at it.

(Vết bầm tệ thừa. Cậu bắt buộc trải đời chưng sĩ kiểm tra nó.)

14. Look through: Xem qua

♦Example: I’ll look through my mail to lớn see if I can find your message.

(Tôi đã nhìn qua mail của chính mình giúp xem liệu tôi rất có thể tra cứu thấy lời nhắn của người tiêu dùng ko.)

15. Look up to: tôn vào, kình trọng ai

♦Example: He was a great teacher. The students looked up lớn hlặng.

(Ông là một thầy giáo tuyệt vời. Các sinh viên kính trọng ông.)

16. To be looking up: trở buộc phải tốt hơn hoặc cải thiện

♦Example: Our financial situation finally seems to lớn be looking up.

(Tình hình tài bao gồm của Shop chúng tôi vẫn trsinh sống đề nghị tốt hơn)

Trên đấy là toàn thể hồ hết hễ từ đi kèm theo cùng với "Look" mà anh ngữ Athemãng cầu sẽ thân tặng bạn. quý khách hãy ghi nhớ cùng dùng nó nhằm áp dụng thật công dụng nhé!

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>