CÁC HÀM EXCEL CƠ BẢN TRONG KẾ TOÁN

Excel là phần mềm đang được thực hiện thông dụng trong các doanh nghiệp lớn bây giờ, bạn làm cho kế tân oán bạn nên sẵn sàng cho doanh nghiệp mọi hành trang để triển khai giỏi quá trình trên các chủ thể.

Bạn đang xem: Các hàm excel cơ bản trong kế toán

quý khách cần khiến cho mình những tay nghề làm cho bên trên những phần mềm kế toán thù giúp cho bạn có tác dụng nkhô nóng với đúng đắn những các bước của một kế tân oán viên.

Những hàm excel thường xuyên gặp gỡ trong các bước kế toán thù này mong muốn sẽ giúp bạn cập nhật nkhô hanh trong quá trình trên doanh nghiệp lớn của chính mình.

*

I. HÀM LOGIC.

1. Hàm AND:

- Cú pháp: AND (Logical1, Logical2, ….)

- Các đối số: Logical1, Logical2… là những biểu thức điều kiện.

- Hàm trả về giá trị TRUE (1) nếu như tất cả những đối số của nó là đúng, trả về cực hiếm FALSE (0) nếu một hay nhiều đối số của chính nó là sai.

Lưu ý:

- Các đối số buộc phải là giá trị logic hoặc mảng giỏi tđắm đuối chiếu tất cả đựng quý giá logic.

- Nếu đối số tham mê chiếu là quý giá text hoặc Null (rỗng) thì các giá trị kia bị bỏ lỡ.

- Nếu vùng tsay đắm chiếu ko chứa quý giá súc tích thì hàm trả về lỗi #VALUE!

- Ví dụ: =AND(D7>0,D7

2. Hàm OR:

- Cú pháp: OR (Logical1, Logical2…)

- Các đối số: Logical1, Logical2… là những biểu thức ĐK.

- Hàm trả về giá trị TRUE (1) trường hợp bất cứ một đối số như thế nào của nó là đúng, trả về quý hiếm FALSE (0) nếu như tất cả những đối số của chính nó là sai.

3. Hàm NOT:

- Cú pháp: NOT(Logical)

- Đối số: Logical là một trong những cực hiếm hay một biểu thức lô ghích.

- Hàm đảo ngược quý hiếm của đối số. Sử dụng NOT lúc bạn muốn phủ định giá trị của đối số vào phxay toán thù này.

II. NHÓM HÀM TOÁN HỌC.

1. Hàm ABS:

- Lấy giá trị hoàn hảo nhất của một số

- Cú pháp: ABS(Number)

- Đối số: Number là một cực hiếm số, một tham chiếu hay như là 1 biểu thức.

- Ví dụ: =ABS(A5 + 5)

2. POWER:

- Hàm trả về lũy vượt của một số.

- Cú pháp: POWER(Number, Power)

- Các tyêu thích số: Number: Là một vài thực cơ mà bạn muốn lấy lũy vượt.

- Power: Là số mũ.

- lấy một ví dụ = POWER(5,2) = 25

3. Hàm PRODUCT:

- quý khách hàng rất có thể áp dụng hàm PRODUCT vắt đến tân oán tử nhân * nhằm tính tích của một hàng.

- Cú pháp: PRODUCT(Number1, Number2…)

- Các ttê mê số: Number1, Number2… là hàng số mà bạn muốn nhân.

4. Hàm MOD:

- Lấy cực hiếm dư của phnghiền chia.

- Cú pháp: MOD(Number, pisor)

- Các đối số: Number: Số bị phân chia.

- pisor: Số phân chia.

5. Hàm ROUNDUP:

- Làm tròn một trong những.

- Cú pháp: ROUNDUP(Number, Num_digits)

- Các tmê man số: Number: Là một vài thực nhưng mà bạn có nhu cầu làm tròn lên.

- Number_digits: là bậc số thập phân mà bạn muốn có tác dụng tròn.

- Chú ý:

- Nếu Num_digits > 0 đã làm tròn phần thập phân.

- Nếu Num_digits = 0 sẽ có tác dụng tròn lên số thoải mái và tự nhiên sớm nhất.

- Nếu Num_digits

6. Hàm EVEN:

- Làm tròn lên thành số nguim chẵn gần nhất.

- Cú pháp: EVEN(Number)

- tmê mẩn số: Number là số nhưng bạn có nhu cầu có tác dụng tròn.

- Chụ ý:

- Nếu Number không phải là loại số thì hàm trả về lỗi #VALUE!

7. Hàm ODD:

- Làm tròn lên thành số ngulặng lẻ sớm nhất.

- Cú pháp: ODD(Number)

- Tsi số: Number là số nhưng bạn có nhu cầu làm tròn.

8. Hàm ROUNDDOWN:

- Làm tròn xuống một vài.

- Cú pháp: ROUNDDOWN(Number, Num_digits)

- Các tham số: tương tự như như hàm ROUNDUP.

III. NHÓM HÀM THỐNG KÊ.

A. Nhóm hàm tính tổng

1. Hàm SUM:

- Cộng toàn bộ các số vào một vùng tài liệu được chọn.

- Cú pháp: SUM(Number1, Number2…)

- Các tđam mê số: Number1, Number2… là những số cần tính tổng.

2. Hàm SUMIF:

- Tính tổng của các ô được hướng đẫn vì rất nhiều tiêu chuẩn chỉnh gửi vào.

- Cú pháp: SUMIF(Range, Criteria, Sum_range)

- Các tsay mê số: Range: Là dãy cơ mà bạn có nhu cầu xác định.

- Criteria: các tiêu chuẩn chỉnh nhưng mong tính tổng. Tiêu chuẩn chỉnh này có thể là số, biểu thức hoặc chuỗi.

- Sum_range: Là những ô đích thực đề nghị tính tổng.

- Ví dụ: = SUMIF(B3:B8,”

- Tính tổng của các giá trị trong vùng trường đoản cú B2 cho B5 cùng với điều kiện là những cực hiếm bé dại rộng hoặc bằng 10.

B. Nhóm hàm tính cực hiếm trung bình

1. Hàm AVERAGE:

- Trả về gi trị vừa đủ của những đối số.

- Cú pháp: AVERAGE(Number1, Number2…)

- Các tđam mê số: Number1, Number2 … là các số đề nghị tính cực hiếm vừa phải.

2. Hàm SUMPRODUCT:

- Lấy tích của các hàng gửi vào, tiếp nối tính tổng của những tích đó.

- Cú pháp: SUMPRODUCT(Array1, Array2, Array3…)

- Các tham số: Array1, Array2, Array3… là những dãy ô cơ mà bạn có nhu cầu nhân kế tiếp tính tổng các tích.

- Chụ ý:

- Các đối số trong những hàng đề xuất cùng chiều. Nếu ko hàm đã trả về quý hiếm lỗi #VALUE.

C. Nhóm hàm kiếm tìm cực hiếm lớn số 1 với bé dại nhất

1. Hàm MAX:

- Trả về số lớn số 1 vào hàng được nhập.

- Cú pháp: MAX(Number1, Number2…)

- Các tsay mê số: Number1, Number2… là dãy cơ mà bạn có nhu cầu tìm quý giá lớn nhất ở trong đó.

2. Hàm LAGRE:

- Tìm số mập vật dụng k trong một dãy được nhập.

- Cú pháp: LARGE(Array, k)

- Các tđê mê số: Array: Là một mảng hoặc một vùng dữ liệu.

- k: Là kiểu của số bạn muốn tìm kiếm kể từ số lớn số 1 trong dãy.

3. Hàm MIN:

- Trả về số bé dại tốt nhất vào dãy được nhtràn lên.

- Cú pháp: MIN(Number1, Number2…)

- Các tsi số: Number1, Number2… là hàng cơ mà bạn muốn tìm kiếm quý hiếm nhỏ dại độc nhất sinh hoạt trong các số ấy.

4. Hàm SMALL:

- Tìm số nhỏ tuổi sản phẩm k trong một dãy được nhtràn vào.

- Cú pháp: SMALL(Array, k)

- Các tmê mệt số: Array: Là một mảng hoặc một vùng của tài liệu.

- k: Là vẻ bên ngoài của số mà bạn có nhu cầu tìm kiếm kể từ số nhỏ dại tốt nhất vào dãy.

D. Nhóm hàm đếm dữ liệu

1. Hàm COUNT:

- Hàm COUNT đếm các ô chứa dữ liệu kiểu dáng số vào dãy.

- Cú pháp: COUNT(Value1, Value2, …)

- Các ttê mê số: Value1, Value2… là mảng giỏi dãy tài liệu.

2. Hàm COUNTA:

- Đếm tất cả các ô cất tài liệu.

- Cú pháp: COUNTA(Value1, Value2, …)

- Các tđắm say số: Value1, Value2… là mảng giỏi dãy dữ liệu.

3. Hàm COUNTIF:

- Hàm COUNTIF đếm những ô cất giá trị số theo một ĐK đến trước.

Xem thêm: Tổng Hợp Game Cũ Mà Hay Pc Full Crack Hay Nhất Cập Nhật 2020

- Cú pháp: COUNTIF(Range, Criteria)

- Các tsi số: Range: Dãy tài liệu mà lại bạn có nhu cầu đếm.

- Criteria: Là tiêu chuẩn cho những ô được đếm.

- Ví dụ: = COUNTIF(B3:B11,”>100″): (Đếm tất cả các ô vào dãy B3:B11 bao gồm cất số to hơn 100)

IV. NHÓM HÀM CHUỖI.

1. Hàm LEFT:

- Trích các ký từ phía trái của chuỗi nhập lệ.

- Cú pháp: LEFT(Text,Num_chars)

- Các đối số: Text: Chuỗi văn phiên bản.

- Num_Chars: Số cam kết từ hy vọng trích.

- Ví dụ: =LEFT(Tôi tên là,3) = “Tôi”

2. Hàm RIGHT:

- Trích những ký trường đoản cú mặt bắt buộc của chuỗi nhtràn lên.

- Cú pháp: RIGHT(Text,Num_chars)

- Các đối số: giống như hàm LEFT.

- Ví dụ: =RIGHT(Tôi thương hiệu là,2) = “là”

3. Hàm MID:

- Trích những ký trường đoản cú từ bỏ số bước đầu vào chuỗi được nhtràn vào.

- Cú pháp: MID(Text,Start_num, Num_chars)

- Các đối số: Text: chuỗi vnạp năng lượng bản.

- Start_num: Số thiết bị trường đoản cú của ký trường đoản cú bắt đầu được trích.

- Num_chars: Số ký trường đoản cú yêu cầu trích.

4. Hàm UPPER:

- Đổi chuỗi nhtràn lên thành chữ hoa.

- Cú pháp: UPPER(Text)

5. Hàm LOWER:

- Đổi chuỗi nhtràn lên thành chữ hay.

- Cú pháp: LOWER(Text)

6. Hàm PROPER:

- Đổi cam kết từ trên đầu của trường đoản cú vào chuỗi thành chữ hoa.

- Cú pháp: PROPER(Text)

- Ví dụ: =PROPER(phan van a) = “Phan Van A”

7. Hàm TRIM:

- Cắt vứt những ký từ bỏ Trắng ở đầu chuỗi và cuối chuỗi.

- Cú pháp: TRIM(Text)

V. NHÓM HÀM NGÀY THÁNG.

1. Hàm DATE:

- Hàm Date trả về một chuỗi trình diễn một hình trạng ngày tính chất.

- Cú pháp: DATE(year,month,day)

- Các tsi mê số:

- Year: miêu tả năm, có thể từ là một mang đến 4 chữ số. Nếu chúng ta nhập 2 chữ số, theo mặc định Excel đang rước năm ban đầu là: 1900.(Ví dụ)

- Month: diễn đạt tháng trong những năm. Nếu month lớn hơn 12 thì Excel vẫn tự động tính thêm các tháng đến số mô tả năm.

- Day: mô tả ngày vào thời điểm tháng. Nếu Day lớn hơn số ngày vào thời điểm tháng hướng dẫn và chỉ định, thì Excel đang tự động tính thêm ngày mang lại số mô tả tháng.

Lưu ý:

- Excel lưu trữ mẫu mã ngàhệt như một chuỗi số liên tiếp, bởi vậy hoàn toàn có thể áp dụng các phnghiền toán cộng (+), trừ (-) cho giao diện ngày.(Ví dụ)

2. Hàm DAY:

- Trả về ngày tương ứng với chuỗi ngày đưa vào. Giá trị trả về là một số trong những loại Integer ở trong khoảng từ một mang đến 31.

- Cú pháp: DAY(Serial_num)

- Tmê mệt số:

- Serial_num: Là tài liệu phong cách Date, có thể là 1 hàm DATE hoặc hiệu quả của một hàm tuyệt bí quyết khác.

3. Hàm MONTH:

- Trả về mon của chuỗi ngày được miêu tả. Giá trị trả về là một trong những sinh sống trong tầm 1 đến 12.

- Cú pháp: MONTH(Series_num)

- Tsay mê số:

- Series_num: Là một chuỗi ngày, hoàn toàn có thể là 1 hàm DATE hoặc hiệu quả của một hàm hay bí quyết khác.

4. Hàm YEAR:

- Trả về năm tương xứng cùng với chuỗi ngày chuyển vào. Year được trả về là 1 trong hình dạng Integer trong vòng 1900-9999.

- Cú pháp: YEAR(Serial_num)

- Tđắm đuối số:

- Serial_num: Là một dữ liệu phong cách ngày, rất có thể là một trong những hàm DATE hoặc tác dụng của một hàm giỏi công thức khác

5. Hàm TODAY:

- Trả về ngày hiện thời của khối hệ thống.

- Cú pháp: TODAY()

- Hàm này không có những đối số.

6. Hàm WEEKDAY:

- Trả về số chỉ thứ trong tuần.

- Cú pháp: WEEKDAY(Serial, Return_type)

- Các đối số: - Serial: một vài giỏi giá trị thứ hạng ngày.

- Return_type: chỉ định và hướng dẫn loại dữ liệu trả về.

VI. HÀM VỀ THỜI GIAN.

1. Hàm TIME:

- Trả về một chuỗi trình diễn một hình dạng thời gian tính chất. Giá trị trả về là một số trong những trong khoảng tự 0 cho 0.99999999, miêu tả thời gian tự 0:00:00 mang đến 23:59:59.

- Cú pháp: TIME(Hour,Minute,Second)

- Các tmê mẩn số: Được tính tựa như ở hàm DATE.

- Hour: biểu đạt tiếng, là một trong những trường đoản cú 0 mang lại 32767.

- Minute: diễn tả phút ít, là một số trường đoản cú 0 mang lại 32767.

- Second: biểu đạt giây, là một số từ bỏ 0 mang đến 32767.

2. Hàm HOUR:

- Trả về tiếng trong thời gian ngày của tài liệu loại giờ chuyển vào. Giá trị trả về là một vẻ bên ngoài Integer trong tầm từ bỏ 0 (12:00A.M) đến 23 (11:00P..M).

- Cú pháp: HOUR(Serial_num)

- Tsi mê số:

- Serial_num: Là tài liệu dạng hình Time. Thời gian hoàn toàn có thể được nhập như:

- Một chuỗi kí từ bỏ nằm trong vết nháy (ví dụ “5:30 PM”)

- Một số thập phân (ví dụ 0,2145 diễn tả 5:08 AM)

- Kết trái của một cách làm hay như là một hàm không giống.

3. Hàm MINUTE:

- Trả về phút của dữ liệu vẻ bên ngoài Time đưa vào. Giá trị trả về là 1 trong giao diện Integer trong khoảng tự 0 mang lại 59.

- Cú pháp: MINUTE(Serial_num)

- Tmê man số: Serial_num: Tương từ như trong cách làm HOUR.

4. Hàm SECOND:

- Trả về giây của tài liệu phong cách Time đưa vào. Giá trị trả về là một trong dạng hình Integer trong tầm tự 0 mang đến 59.

- Cú pháp: SECOND(Serial_num)

- Tsi số: Serial_num: Tương từ nhỏng vào bí quyết HOUR.

5. Hàm NOW:

- Trả về thời giờ lúc này của khối hệ thống.

- Cú pháp: NOW()

- Hàm này không có những đối số.

VII. NHÓM HÀM DÒ TÌM DỮ LIỆU.

1. Hàm VLOOKUP:

- Tìm ra một quý hiếm không giống trong một mặt hàng bằng phương pháp so sánh nó cùng với những quý giá vào cột đầu tiên của bảng nhập lệ.

- Cú pháp:

- VLOOKUP(Lookup Value, Table array, Col idx num, )

- Các tmê man số:

- Lookup Value: Giá trị đề nghị mang ra so sánh để kiếm tìm tìm.

- Table array: Bảng chứa đọc tin cơ mà dữ liệu vào bảng là tài liệu nhằm đối chiếu. Vùng dữ liệu này phải là tsay mê chiếu hoàn hảo nhất.

- Nếu quý hiếm Range lookup là TRUE hoặc được bỏ lỡ, thì những quý hiếm vào cột dùng làm so sánh bắt buộc được bố trí tăng nhiều.

- Col idx num: số chỉ cột dữ liệu nhưng bạn muốn đem trong phép so sánh.

- Range lookup: Là một quý giá luận lý để hướng đẫn cho hàm VLOOKUP. tìm kiếm quý giá đúng đắn hoặc kiếm tìm cực hiếm khoảng. + Nếu Range lookup là TRUE hoặc bỏ lỡ, thì quý hiếm sấp xỉ được trả về.

Chú ý:

- Nếu quý hiếm Lookup value bé dại rộng quý hiếm bé dại độc nhất trong cột thứ nhất của bảng Table array, nó đã thông báo lỗi #N/A.

- Ví dụ: =VLOOKUP(F11,$C$20:$D$22,2,0)

- Tìm một quý hiếm bằng cực hiếm sinh hoạt ô F11 trong những cột thứ nhất, với đem quý hiếm khớp ứng sống cột thứ 2.

2. Hàm HLOOKUP:

- Tìm kiếm tương tự như nhỏng hàm VLOOKUPhường. tuy vậy bằng phương pháp đối chiếu nó với các cực hiếm trong số 1 tiên của bảng nhtràn vào.

- Cú pháp: HLOOKUP(Lookup Value, Table array, Col idx num, )

- Các tđam mê số tựa như nlỗi hàm VLOOKUP..

3. Hàm INDEX:

- Trả về một cực hiếm hay một tham mê chiếu mang lại một quý hiếm vào phạm vi bảng xuất xắc vùng tài liệu.

- Cú pháp:

- INDEX(Array,Row_num,Col_num)

- Các tsay đắm số:

- Array: Là một vùng cất những ô hoặc một mảng bất biến.

- Nếu Array chỉ cất một sản phẩm cùng một cột, tđam mê số Row_num hoặc Col_num khớp ứng là tùy ý.

- Nếu Array có không ít rộng một mặt hàng hoặc một cột thì có một Row_num hoặc Col_num được thực hiện.

- Row_num: Chọn lựa mặt hàng vào Array. Nếu Row_num được bỏ lỡ thì Col_num là đề nghị.

- Col_num: Chọn lựa cột trong Array. Nếu Col_num được bỏ qua mất thì Row_num là buộc phải.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>