CÁCH CHÈN SƠ ĐỒ TƯ DUY VÀO POWERPOINT

Bạn bao gồm ý tưởng thiết kế Mindmaps khôn cùng tốt để đưa vào phần thuyết trình nhưng bạn lại băn khoăn có tác dụng vắt làm sao nhằm ckém Mindbản đồ vào trong chiếc ứng dụng mà anh Bill call là Powerpoint.

Hoặc nếu gồm ckém vào được thì dòng Mindmaps lại không được suôn sẻ mong mỏi.

Tuy nhiên, khi bạn đã đến với bài viết ckém Mindbản đồ vào Powerpoint nkhô nóng tốt nhất và dễ dàng và đơn giản đến không ngờ này của chính mình thì không còn điều gì hoàn toàn có thể ngnạp năng lượng cản trở được các phát minh tuyệt vời và hoàn hảo nhất của người sử dụng.

Nghe thật thú vị đúng không ạ làm sao

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>