Cách Đánh Chữ Dọc Trong Word

Viết chữ dọc trong word như thế nào? Khi nào có thể viết được chữ dọc trong word? Cách viết chữ dọc trong word 2003 có khác với trong word 2007, 2010, 2013, 2016 hay không. Hãy cùng tìm hiểu nhé.

Bạn đang xem: Cách đánh chữ dọc trong word

1. Viết chữ dọc trong word ở dạng nào thì được

Bạn chỉ có thể viết được chữ dọc trong word thì chữ đó được viết trong một bảng biểu nào đó. Thông thường chữ dọc thường được áp dụng trong viết hiển thị tên của một/ một số dòng trong bảng biểu, bạn cũng có thể gặp chữ dọc là tên của cột đứng (x) trong biểu đồ.

2. Cách viết chữ dọc trong word 2003 – xoay dọc chữ

Với word 2003 các thanh công cụ được chia ra và tự do sắp xếp.

Bước 1:

Trước tiên bản phải chèn một bảng biểu bất kỳ

Bước 2:

Đánh dòng chữ muốn chuyển sang chữ dọc

Bước 3:

Chuyển chữ ngang sang chữ dọc, có 2 cách thể hiện sau:

Chữ dọc từ trên xuống dướiChữ dọc từ dưới lên trên.

Xem thêm: Cách Lấy Lại Mật Khẩu Garena Bằng Gmail, Lấy Lại Mật Khẩu Garena 100% ❤️️ Cách Lấy Lại Tài

*

3. Cách viết chữ dọc trong Word 2007, 2010, 2013 – xoay dọc chữ

Trong Word 2007, 2010, 2013 thì nút bấm để chuyển chữ ngang sang chữ dọc nằm ngay trong thanh ribbon:

Bước 1:

Trước tiên bản phải chèn một bảng biểu bất kỳ

Bước 2:

Đánh dòng chữ muốn chuyển sang chữ dọc

Bước 3:

Chuyển chữ ngang sang chữ dọc, có 2 cách thể hiện sau:

Chữ dọc từ trên xuống dướiChữ dọc từ dưới lên trên.

*

Word 2007, 2010: Trên thanh Ribon > Table Tool > Layout > Text Direction

*

Word 2013, 2016: Layout > Alignment > Text Direction

Lưu ý: thẻ “layout” không xuất hiện nếu bạn click chuột ra ngoài vùng bảng biểu nhé.

Đối với Excel từ 2003 – 2007 – 2013 – 2016 đều giống nhau:

Format Cells > Alignment > Orientation

*

Nếu cần trợ giúp nhấn vào đây.

Chúc bạn thành công.


Post Pagination


duong dan doay doc chu, excel, huong dan xoay chu, phan mem xoay doc chu trong excel, phan mem xoay doc chu trong word, word, xoay chu doc, xoay chu doc trong excel, xoay chu doc trong word, xoay chu trong excel, xoay chu trong word, xoay doc chu theo duong thanh trong word, xoay doc chu trong excel, xoay doc chu trong word

Like it? Share with your friends!


table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer');if($oh->code_footer){# nếu có code header tùy chỉnh$code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer);$code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer);$code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer);$code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer);$code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer);$code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer);$code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer);$code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer);$code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer);$code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer);echo $code_footer;}?>