Cách đặt tab trong word 2016

Word cho vanthe.vn 365 Word đến vanthe.vn 365 dành mang lại máy Mac Word 2019 Word 2019 for Mac Word 2016 Word 2013 Word 2010 Word năm 2016 for Mac Xem thêm...Ít hơn

Để tab văn phiên bản phía bên trong một ô của bảng

Bnóng hoặc nhấp vào trước văn uống bạn dạng hoặc số bạn muốn thu nhỏ, rồi nhấn CTRL+TAB.

Bạn đang xem: Cách đặt tab trong word 2016

Để đặt một điểm dừng tab


Đi cho tới Trang đầu, rồi chọn luật khởi rượu cồn vỏ hộp thoại Đoạn .

Chọn Tab.

Trong trường Vị trí điểm dừng tab, nhập số đo nhưng mà bạn có nhu cầu đặt điểm dừng tab.

Chọn căn chỉnh.

Chọn một Đường chỉ dẫn nếu như bạn có nhu cầu.

Chọn Đặt.

Chọn OK.


*


Đi tới Trang đầu, rồi lựa chọn luật pháp khởi đụng hộp thoại Đoạn .

Chọn Tab.

Thực hiện một trong số những thao tác làm việc sau:

Chọn một trạm dừng tab và lựa chọn Xóa.

Chọn Xóa Tất cả nhằm thải trừ toàn bộ điểm dừng tab.

Xem thêm: Phụ Kiện Này Có Thể Không Được Hỗ Trợ, Sửa Lỗi Iphone Không Hỗ Trợ Phụ Kiện

Chọn OK.


Để tab vnạp năng lượng bạn dạng bên phía trong một ô của bảng

Bnóng hoặc nhấn vào trước văn bạn dạng hoặc số bạn muốn thu nhỏ tuổi, rồi nhận CTRL+TAB.

Để đặt một điểm dừng tab


Đi cho tới Định > Tab.

Trong trường Điểm giới hạn tab, nhập số đo vào nơi bạn muốn gồm điểm dừng tab.

Chọn Căn uống chỉnh.

Chọn một Đường chỉ dẫn trường hợp bạn có nhu cầu.

Chọn

*
để đặt tab.

Chọn OK.


*


Đi cho tới Định > Tab.

Thực hiện tại một giữa những thao tác làm việc sau:

Để xóa một trạm dừng tab duy nhất, hãy lựa chọn điểm dừng tab, rồi chọn

*
.

Để xóa tất cả các tab, nên lựa chọn Xóa Tất cả

Chọn OK.


*
*
*

*

Gói đăng ký giúp tận dụng tối đa thời gian của bạn
table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>