Trạng từ bỏ tính từ một nhà điểm từ một số loại cực kỳ đặc biệt quan trọng vào tiếng Anh. Bài học tập này để giúp bạn làm rõ công dụng, địa điểm với cách cần sử dụng của Adj (tính từ) cùng Adv (trạng từ) vào câu.


Bài học tập ngày lúc này đã share mang đến các bạn tác dụng, địa điểm của Adj (tính từ) và Adv (trạng từ) vào câu, sẽ giúp chúng ta nhận thấy địa điểm và phương pháp dùng tính tự cùng trạng từ nhé!
Tính trường đoản cú cùng Trạng từ là công ty điểm quan trọng lúc luyện thi TOEIC. Trong công ty đặc điểm đó, TOEIC đã tập trung vào một số trong những phần quan trọng như sau: Vị trí tính tự, trạng từ; So sánh rộng kém; Hiện tại phân tự (V-ing) cùng Quá khứ phân trường đoản cú (V-ed).

Bạn đang xem: Cách dùng tính từ và trạng từ trong tiếng anh


Để trả lời được thắc mắc của mình, nhất là phần Sentence completion của kì thi TOEIC, bạn đề xuất nắm vững tính năng, địa điểm của tính trường đoản cú tương tự như bí quyết nhận thấy tính từ bỏ và trạng trường đoản cú thông qua đuôi của từ bỏ (phần này tôi đang nói trong Chia sẻ Kinh nghiệm cấp độ 500-750.) Nếu các bạn chưa xuất hiện lộ trình học tập TOEIC 500- 750 cô gửi bộ quà tặng kèm theo các em nhé! 
Mục tiêu của nội dung bài viết lúc này, tôi mong muốn các bạn học tập cùng nhớ địa điểm của tính từ bỏ, trạng từ bỏ trong một câu. Việc này coi nhỏng chúng ta vẫn nạm được 50 % trả lời hợp lý cho nhiều loại thắc mắc này.
*

II. Vị trí tính tự (Adj)

ADJECTIVE

ADVERB

1. Đứng sau cồn từ bỏ To be

Ex: My job is so boring

2. Đứng sau một vài động tự thắt chặt và cố định khác (chủ điểm khôn xiết quan liêu trọng): become, get, seem, look, appear, sound, smell, taste, feel, remain, keep, make

Ex: 

- As the movie went on, it became more & more exciting

- Your friover seems very nice

- She is getting angry

- You look so tired!

- He remained silent for a while

3. Đứng trước danh từ

Ex: She is a famous businesswoman 

 1. Đứng sau rượu cồn trường đoản cú thường

Ex: Tom wrotethe memorandum carelessly

 2. Đứng trdự trù từ

Ex:

- It"s a reasonably cheap restaurant, và the food was extremely good.

- She is singing loudly

3. Đứng trước trạng từ bỏ khác

Ex: 

- Maria learns languages terribly quickly

- He fulfilled the work completely well

4. Đứng đầu câu, ngã nghĩa cho tất cả câu

Ex: Unfortunately,the ngân hàng was closed by the time I got here

Bổ sung thêm vào cho những bạn sự biến đổi nghĩa của một vài trạng từ bỏ quan trọng lúc có với không có đuôi –ly nhé:

1. free• không lấy phí (ko trả phí) You can come in không tính tiền.• freely (tự do thoải mái làm những gì ) He could speak freely about it.

2. hard• hard ( siêng năng , chuyên cần ) He works hard.• hardly ( thảng hoặc lúc , trạng trường đoản cú gia tốc, hầu hết ko ) He hardly knows her.

Xem thêm: Được 18 Điểm Khối D Nên Thi Trường Nào Ở Hà Nội ? Trường Nào Tuyển Sinh

3. high• high ( độ dài )Planes fly high.• highly ( các ) a highly paid job

4. late• late ( muộn, trễ ) He left work late.• lately (cách đây không lâu, signal word cho thì bây chừ dứt, hiện thời hoàn thành tiếp diễn ) What have you been doing lately?.

5. wide• wide ( mở rộng ) mở cửa the door wide.• widely (nhiều nơi) He has traveled widely