Cách Sắp Xếp Tài Liệu Tham Khảo

Theo hướng dẫn tổ chức đánh giá luậnán tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội, tài liệu thamkhảo là sách, luận văn, luận án, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin theođúng quy định sau:
Đối với sách: Tên tác giảhoặc cơ quan ban hành (năm xuất bản), tênsách (in nghiêng), nhà xuất bản, nơi xuất bản.

Bạn đang xem: Cách sắp xếp tài liệu tham khảo


Ví dụ: Nguyễn Văn Tuấn (2011), Đi vào nghiên cứu khoa học, Nxb Tổng hợp Tp. HCM – Thời báo kinhtế Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh.
Bộ Nông nghiệp & Pháttriển Nông thôn (1996), Báo cáo tổng kết5 năm (1992 – 1996) phát triển lúa lai, Hà Nội.
Nếu công trình có nhiều tác giả thìghi theo ví dụ: Nguyễn Văn Hộ - Nguyễn Đăng Bình (2004), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (tài liệu dùng cho các lớp cao họcthạc sĩ), Đại học Thái Nguyên.
Nếu công trình có nhiều tác giả nhưngdo một người chủ biên thì ghi theo ví dụ: Phan Ngọc Liên (Chủ biên) (2003), Phương pháp luận sử học, Nxb Đại học Sưphạm, Hà Nội.
Đối với luận văn, luận án, báo cáo, đềtài khoa học: Họ tên tác giả (năm tốt nghiệp), tên của đề tài, báo cáo (in nghiêng), Luận án tiến sĩ/Luận văn thạcsĩ/Đề tài nghiên cứu khoa học cấp…, Cơ sở đào tạo/Cơ quan quản lí.
Ví dụ: Nguyễn ThịThanh Thủy (2013), Các cuộc vận động dânchủ trong quá trình phi thực dân hóa ở Việt Nam giai đoạn 1904-1945, Luậnán tiến sĩ, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội.
Ngô Minh Oanh (2011), Sự du nhập văn minh phương Tây vào Nam Bộ ViệtNam thời cận đại trên các lĩnh vực: thiết chế chính trị, tư tưởng và giáo dục(1859 - 1945), Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đối với bài báo trong tạp chí, bài viếttrong một cuốn sách: Tên các tác giả (năm công bố), “tên bài báo” (không innghiêng), tên tạp chí hoặc tên sách (in nghiêng),tập, số ?, các trang (gạch ngang giữa hai số trang).
Ví dụ: Phạm Phúc Vĩnh (2012), “Đối thoại giữaASEAN và Việt Nam trong quá trình giải quyết vấn đề Cam-pu-chia”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, Số 10(151)/2012, tr.10 – 16.

Xem thêm: #1: Hướng Dẫn 2 Cách Xem Ảnh Riêng Tư Trên Facebook Dù Bạn Bị ẨN Hay Bị ChặN


Đối với tài liệu được xuất bản trênInternet: Hiện nay có nhiều cách ghi khác nhau, nhưng thông thường,để người đọc có thể truy tìm nguồn gốc của tài liệu dễ dàng, các nhà nghiên cứuthường viết như sau:
Cần chú ý những chi tiết về trình bàynêu trên. Nếu tài liệu dài hơn một dòng thì nên trình bày sao cho từ dòng thứhai lùi vào so với dòng thứ nhất 1cm để phần tài liệu tham khảo được rõ ràng vàdễ theo dõi.
Tài liệu tham khảo được xếp riêngtheo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật, …). Các tài liệu bằngtiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả bằng tiếngTrung Quốc, Nhật (đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết có thểthêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu).
-Tác giả là người ViệtNam: xếp thứ tự ABC theo tên, nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tênngười Việt Nam, không tên đảo lên trước họ.
-Tài liệu không có têntác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo các hay ấnphẩm; chẳng hạn như: Tổng cục thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục và Đào tạo xếpvào vần B, …
<3>. Nguyễn Thị Thanh Thủy(2013), “Các cuộc vận động dân chủ trongquá trình phi thực dân hóa ở Việt Nam giai đoạn 1904-1945”, Luận án tiếnsĩ, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội.
<26>. Phạm Phúc Vĩnh (2012), “Đối thoại giữa ASEAN và ViệtNam trong quá trình giải quyết vấn đề Cam-pu-chia”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, Số 10 (151)/2012, tr.10 – 16.
<28>. Anderson, J.E. (1985), “TheRelative Inefficiency of Quota, The Cheese Case”, American Economic Review, 75(1), p. 178-90.
<30>. Burton G. W. (1988),“Cytoplasmic male-sterility in pesrl millet (penni-setum glaucum L.)”, Agronomic Journal 50, pp. 230-231.
<32>. Sogunro. (2002), “Selecting aquantitative or qualitative research methodology: An experience”,Educational Research Quarterly26 (1),p. 3-10.
Ngoàicách sắp xếp danh mục tài liệu tham khảo trên, một số nhà nghiên cứu sắp xếp vàphân loại tài liệu tham khảo theo chủ đề. Ví dụ như: A. Tiếng Việt: Tài liệu gốc;Sách tham khảo; Báo – tạp chí,…; B. Tiếng Anh; C. Tiếng Pháp; D. Tiếng Trung Quốc.
Người đăng:Phạm Phúc Vĩnhvào lúc22:14
*

Đăng nhận xétCám ơn Anh/Cbij đã góp ý, nhận xét và đánh giá. Chúng tôi sẽ có phản hổi trong thời gian sớm nhất có thể.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer');if($oh->code_footer){# nếu có code header tùy chỉnh$code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer);$code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer);$code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer);$code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer);$code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer);$code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer);$code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer);$code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer);$code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer);$code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer);echo $code_footer;}?>