a) Ngân sách cung cấp bốn bản nhà nghĩa Như họ sẽ biết, muốn tạo ra cực hiếm sản phẩm & hàng hóa, tất yếu đề xuất ngân sách một số lao rượu cồn cố định, Điện thoại tư vấn là ngân sách lao động, bao gồm lao cồn thừa khứ và lao hễ hiện tại.

Bạn đang xem: Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa bao gồm:


a) Ngân sách chi tiêu cung ứng tứ bản chủ nghĩa

Nhỏng họ đang biết, ý muốn tạo nên quý hiếm hàng hóa, tất yếu phải ngân sách một số trong những lao hễ nhất định, hotline là ngân sách lao cồn, bao gồm lao rượu cồn quá khứ đọng và lao hễ hiện giờ. Lao hễ vượt khứ đọng (lao động vật hoang dã hóa) Có nghĩa là cực hiếm của tứ liệu chế tạo (c); lao hễ hiện tại (lao rượu cồn sống) tức là lao hễ lạo ra quý giá new (v + m).

Đứng trên quan điểm xã hội mà lại xét, chi phí lao cồn chính là ngân sách thực tế của buôn bản hội, chi phí này tạo thành quý hiếm sản phẩm & hàng hóa. Ký hiệu quý hiếm hàng hóa là w

W = c + v + m

Về mặt lượng:

giá cả thực tiễn = quý giá hàng hóa


Song, so với đơn vị tứ bạn dạng, chúng ta chưa hẳn chi phí lao cồn nhằm sản xuất hàng hóa, vì vậy họ không quan tâm mang đến điều đó. Trên thực tiễn, chúng ta chỉ quan tâm đến sự việc ứng tứ bản để sở hữ tư liệu cung cấp (c) với cài đặt mức độ lao hễ (v). Do kia, nhà tứ bản chỉ coi hao giá tiền hết từng nào tứ bạn dạng, chứ kế bên đến hao giá thành không còn bao nhiêu lao động làng mạc hội. C.Mác Gọi chi phí chính là ngân sách tiếp tế tư bạn dạng công ty nghĩa, ký kết hiệu là k.


k = c + v

Vậy, chi phí tiếp tế tứ phiên bản chủ nghĩa là bỏ ra phi về tứ phiên bản không bao giờ thay đổi và bốn phiên bản khả biến hóa cơ mà bên tứ phiên bản chi ra để cung cấp hàng hóa.

Lúc mở ra chi phi sàn xuất tư bàn chũ nghĩa, thì còng thức eiá trị hàng hóa (W = c + v + m) sổ gửi thành W = k + m.

vì thế, giữa ngân sách thực tế cùng chi phí phân phối tứ bạn dạng chủ nghĩa có sự khác biệt về cả phương diện chất lẫn mặt lượng.

Về khía cạnh chất: ngân sách thực tiễn là ngân sách lao động, đề đạt đúng, vừa đủ hao giá thành lao cồn xóm hội quan trọng để thêm vào và tạo nên quý hiếm hàng hóa, còn ngân sách phân phối tứ phiên bản chủ nghĩa (k) chỉ phản ảnh hao tổn phí tứ phiên bản trong phòng bốn bạn dạng mà lại thôi, nó ko lạo ra cực hiếm hàng hóa.

Vì vậy, C.Mác chứng minh phạm trù chi phí cung ứng không có tình dục gì với việc ra đời giá trị hàng hóa, cũng tương tự không có quan hệ tình dục gì cùng với quy trình tạo nên tư bản tăng thêm giá trị.

Về mặt lượng: chi phí cung cấp tư phiên bản công ty nghĩa luôn luôn luôn nhỏ tuổi hơn chi phí thực tế:

(c + v) 1) là 1.200 đơn vị chi phí tệ; số bốn bạn dạng lưu lại rượu cồn (c2 cùng v) là 480 đơn vị chi phí tệ (trong đó quý giá của nguyên ổn nhiên, vật tư (c2) là 300, tiền công (v) là 180). Nếu bốn phiên bản cố định hao mòn không còn trong 10 năm, Tức là hàng năm hao mòn 1đôi mươi đơn vị tiền tệ, thì:

Ngân sách chi tiêu phân phối (k) là: 1đôi mươi + 480 = 600 đơn vị chức năng chi phí tệ.

Tư bạn dạng ứng trước (K) là: 1.200 + 480 = 1.680 đơn vị chức năng tiền tệ.

Tức là K > k

Nhưng Khi phân tích, C.Mác hay đưa định bốn bản cố định và thắt chặt hao mòn hết vào một năm, đề nghị tổng tư bản ứng trước (K) cùng chi phí cung cấp luôn đều bằng nhau (K = k).

Việc ra đời ngân sách cấp dưỡng tứ bạn dạng nhà nghĩa (k) bít bịt thực chất bóc tách lột của chủ nghĩa bốn bản. Giá trị sản phẩm hóa: w = k + m, trong các số đó k = c + v. Nhìn vào công thức bên trên thì sự khác nhau thân c và v vẫn biến mất, tín đồ ta thấy có lẽ k sinh ra m. Chính ở chỗ này chi phí lao rượu cồn bị đậy che vày chi phí tư bạn dạng (k), lao cồn là thực thể, là nguồn gốc của quý giá thì bị mất tích, và bây giờ tuồng như toàn thể chi phí sán xuất tứ phiên bản chủ nghĩa sinh ra giá trị thặng dư.

b) Lợi nhuận

Giữa quý giá sản phẩm & hàng hóa và chi phí cung cấp bốn bản chủ nghĩa luôn luôn luôn có khoảng chênh lệch, cho nên vì vậy sau khoản thời gian bán sản phẩm hóa (trả định: giá cả = giá bán trị), công ty tứ bản không đều bù đắp đúng số tứ bản ứng ra, Ngoài ra tiếp thu được một số chi phí lời ngang bằng với m. Số tiền này được Call là ROI, cam kết hiệu là p.


Giá trị thặng dư được so với toàn thể tứ bạn dạng ứng trước, được quan niệm là bé đẻ của tổng thể tứ bạn dạng ứng truớc đang mang vẻ ngoài biến tướng là lợi nhuận.

Nếu cam kết hiệu lợi nhuận là p thì công thức:

W = c + v + m = k + m hiện thời sẽ đưa thành:

W = k + p

Vậy giữa p và m tất cả gì kiểu như và không giống nhau?

Giống nhau: cả lợi nhuận (p) và gá trị thặng dư (m) đều sở hữu thông thường một xuất phát là tác dụng lao cồn không công của người công nhân.

Khác nhau:

Phạm trù giá trị thặng dư đề đạt đúng bắt đầu cùng thực chất của chính nó là hiệu quả của sự chiếm phần giành lao hễ không địa của công nhân.

Phạm trù lợi tức đầu tư chẳng qua chỉ là một trong hình dáng thần bí hóa của cực hiếm thặng dư. C.Mác viết: “quý hiếm thặng dư, xuất xắc là lợi tức đầu tư, đó là phần cực hiếm dôi ra ấy của quý giá sản phẩm & hàng hóa so với ngân sách phân phối của chính nó, nghĩa là phần dôi ra của tổng con số lao hễ tiềm ẩn trong sản phẩm & hàng hóa so với số lượng lao hễ được trả công chứa đựng vào hàng hóa”. Vì vậy, phạm trù lợi tức đầu tư phản chiếu rơi lệch thực chất tình dục phân phối giữa công ty tứ bản và lao động làm cho mướn, do nó làm cho cho những người ta hiểu nhầm rằng cực hiếm thặng dư chưa hẳn chỉ do lao rượu cồn làm thuê tạo nên. Nguyên ổn nhân của hiện tượng lạ này là:


Thđọng duy nhất, sự hiện ra ngân sách sản xuất bốn bản nhà nghĩa vẫn xóa nhòa sự khác nhau giữa c cùng v, nên việc p ra đời vào quy trình cung cấp dựa vào thành phần v được sửa chữa bởi k (c + v), hiện thời p được quan niệm là bé đẻ của toàn thể tư bản ứng trước.

Thứ đọng nhị, bởi vì chi phí thêm vào bốn phiên bản chủ nghĩa luôn luôn bé dại hơn chi phí phân phối thực tế, cho nên vì thế bên tứ bạn dạng chỉ cần bán sản phẩm hóa cao hơn đưa ra phi chế tạo tư bạn dạng công ty nghĩa với có thể thấp rộng quý hiếm hàng hóa là sẽ hữu ích nhuận. Đối với công ty tứ bản, họ cho rằng lợi nhuận là do Việc mua bán, bởi vì lưu giữ thông tạo thành, do tài kinh doanh trong phòng tứ bản mà lại có. Vấn đề này được diễn tả ở phần, trường hợp bên bốn phiên bản bán hàng hóa cùng với Ngân sách chi tiêu bởi quý hiếm của chính nó thì lúc đó p = m; nếu như bán ra với giá cả cao hơn quý giá thì lúc ấy p > m: trường hợp xuất kho với giá thành nhỏ tuổi rộng giá trị sản phẩm & hàng hóa thì khi đó p

c) Tỷ suất lợi nhuận

Trên thực tiễn, các nhà bốn bản không chỉ là quyên tâm mang đến lợi tức đầu tư hơn nữa quan tâm cho tỷ suất ROI.

Tỷ suất lợi nhuận là tỷ số tính theo phần trăm thân giá chỉ tri thặng dư và tổng thể tứ phiên bản ứng trước.

Nếu cam kết hiệu tỷ suất ROI là p" ta có: 

*

Lợi nhuận là bề ngoài chuyển hóa của giá trị thặng dư, phải tỷ suất lợi tức đầu tư cũng là việc chuyển hóa của tỷ suất cực hiếm thặng dư. Vì vậy bọn chúng tất cả mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Nhưng thân m" với p" lại có sự khác nhau cả về chất và lượng.

Về khía cạnh chất: m’ phản chiếu trình độ chuyên môn bóc lột ở trong nhà tư bạn dạng đối với công nhân làm cho thuê, còn p’ bắt buộc phản chiếu được điều đó, mà chỉ nói lên tới mức doanh lợi của vấn đề chi tiêu tứ bạn dạng.

Tỷ suất lợi nhuận chỉ mang lại nhà tứ bản biết bốn phiên bản của mình đầu tư vào đâu thì có ích hơn. Do kia, Việc thu lợi tức đầu tư và theo xua đuổi tỷ suất lợi tức đầu tư là rượu cồn lực liên tưởng những công ty bốn ban, là mục tiêu tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh của những bên tư phiên bản.

Về mặt lượng: p" luôn luôn luôn nhỏ rộng m’ vì:

 

*

d) Những nhân tố ảnh hưởng mang lại tỷ suất lợi nhuận

- Tỷ suất quý giá thặng dư.Tỷ suất giá trị thặng dư càng cao thì tỷ suất ROI càng lớn và ngược chở lại.

- Cấu sinh sản cơ học của tứ bản:

Trong điều kiện tỷ suất quý hiếm thặng dư không đổi, trường hợp kết cấu cơ học của tứ bạn dạng càng tốt thì tỷ suất lợi tức đầu tư càng giảm với đó cùng là bản chất của quy phương pháp p’ có xu hướng giảm đi trong công ty nghĩa tư bản.

- Tốc độ chu đưa tứ bản;

Nếu tốc độ chu chuyển của tư bạn dạng càng Khủng, thì gia tốc sản có mặt giá trị thặng dư trong năm của tư phiên bản ứng trước càng nhiều lần, quý hiếm thặng đư theo đó mà tăng lên làm cho tỷ suất lợi tức đầu tư cũng càng tăng.

- Tiết kiệm tứ bản bất biến:

Trong ĐK tỷ suất giá trị thặng dư cùng tư bạn dạng khả vươn lên là ko đổi, nếu tư bạn dạng không bao giờ thay đổi càng nhỏ dại thì tỷ suất lợi tức đầu tư càng phệ.

Vì theo công thức:

*

Rõ ràng khi m cùng v không đổi, giả dụ c càng nhỏ thì p’ càng to.

Xem thêm: Ý Nghĩa Nốt Ruồi Trên Cơ Thể Phụ Nữ, Xem Bói Nốt Ruồi Trên Cơ Thể Phụ Nữ

Bốn yếu tố bên trên phía trên hầu hết được những đơn vị bốn bạn dạng áp dụng, khai quật một giải pháp triệt nhằm, để đạt được tỷ suất ROI tối đa. Song, với đều Điểm lưu ý, điều kiện khác nhau, nên và một lượng tứ bạn dạng tương đồng đầu tư vào những ngành sản xuất khác nhau thì tỷ suất lợi tức đầu tư dành được lại khác nhau. Vì vậy, các nhà tư phiên bản ra sức đối đầu kịch liệt cùng nhau và dẫn đến việc sinh ra lợi nhuận trung bình.