CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN LÀ GÌ

Chi phí sử dụng vốn là gì? Chi phí sử dụng vốn là tỷ suất sinh lời mà các nhà đầu tư đòi hỏi với số vốn mà doanh nghiệp thực hiện huy động cho một kế hoạch kinh doanh hay dự án đầu tư nhất định. Hiểu đơn giản là mỗi đồng vốn doanh nghiệp phải bỏ ra thì có khả năng thu về bao nhiêu đồng lợi nhuận.

Bạn đang xem: Chi phí sử dụng vốn là gì

*


Công thức tính chi phí sử dụng vốn bình quân

WACC = (E/V)*Re + (D/V)*Rd *(1-Tc)

Trong đó:

+ Re: Chi phí vốn của chủ sở hữu

+ Rd: Chi phí nợ.

+ E: Giá thị trường vốn của chủ sở hữu doanh nghiệp.

+ D: Giá thị trường của nợ doanh nghiệp.

+ V (=E+D): Tổng giá trị thị trường của doanh nghiệp về mặt tài chính.

*

Vai trò của việc xác định chi phí sử dụng vốn

Việc xem xét và xác định chi phí sử dụng vốn giữ vai trò quan trọng đối với các nhà quản trị tài chính của doanh nghiệp. Chi phí sử dụng vốn thường được sử dụng nhằm mục đích đưa ra các quyết định liên quan đến việc huy động nguồn vốn mới cho các dự án đầu tư.

Chính vì vậy, doanh nghiệp cần nghiên cứu được mức chi phí cận biên cho nguồn vốn mới. Thực chất đây là chi phí sử dụng vốn bình quân trên một đồng vốn mới được tăng lên nhằm lựa chọn quy mô vốn được huy động tối ưu nhất.

Việc xác định chi phí sử dụng vốn còn xây dựng tầm nhìn cho các nhà quản trị trước khi cân nhắc quyết định chiến lược huy động vốn dài hạn của từng doanh nghiệp.

*

Ý nghĩa của chi phí sử dụng vốn

Ý nghĩa đầu tiên của việc ước tính chi phí sử dụng vốn chính là nhà quản trị tài chính xem đây như khả năng sinh lời tối thiểu từ việc đầu tư sử dụng vốn vay nhằm đảm bảo thu nhập hiện tại của chủ sở hữu không có hiện tượng sụt giảm.

Xem thêm: Bài Tập Về Mô Hình Er Có Lời Giải, Bài Tập Mô Hình Er

Một ưu thế khi doanh nghiệp sử dụng vốn vay chính là khoản lãi vay cần thanh toán được xem là khoản chi phí hợp lý, khoản tiền này cũng được khấu trừ vào khoản thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp. Có thể nói đây chính là một “lá chắn thuế” của doanh nghiệp.

Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí sử dụng vốn

Có nhiều nhân tố khác nhau tác động đến chi phí sử dụng vốn như:

1. Nhóm nhân tố khách quan

Lãi suất thị trường: nếu lãi suất thị trường đang tồn tại ở mức cao thì tỷ suất sinh lời mà các nhà đầu tư đòi hỏi cũng sẽ cao. Chính vì vậy, chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp cũng tăng theo và ngược lại.

Chính sách thuế thu nhập: bởi vì lãi vay được tính vào khoản chi phí làm giảm trừ thu nhập chịu thuế, nên dẫn đến việc giảm thuế thu nhập mà doanh nghiệp cần nộp. Do đó, lãi vay mang lại các khoản lợi về thuế, nếu thuế suất cao và khoản lợi về thuế lớn sẽ làm giảm chi phí sử dụng vốn và ngược lại.

*

2. Nhóm nhân tố chủ quan

Chính sách đầu tư: nếu doanh nghiệp thực hiện các chính sách đầu tư vào những loại tài sản có mức độ rủi ro cao thì tỷ suất sinh lời mà các nhà đầu tư đòi hỏi cũng sẽ cao và ngược lại. Chính vì vậy, điều này cũng khiến cho chi phí sử dụng vốn biến đổi.

Chính sách tài trợ: khi các doanh nghiệp thực hiện huy động vốn vay tăng lên sẽ làm tăng rủi ro tài chính của các khoản vốn đến từ các nhà đầu tư. Điều này kéo chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp tăng theo.

Chính sách cổ tức: chính sách cổ tức của doanh nghiệp sẽ là điều kiện quyết định quy mô lợi nhuận tái đầu tư lớn hay nhỏ. Nếu tái đầu tư với quy mô lớn, doanh nghiệp cần hạn chế việc huy động vốn từ bên ngoài với mức chi phí sử dụng vốn cao hơn.

Các loại chi phí sử dụng vốn vay

*

1. Chi phí sử dụng vốn vay trước thuế

Chi phí sử dụng vốn vay trước thuế là tỷ suất sinh lời mà các nhà đầu tư đòi hỏi đối với số vốn đầu tư cho doanh nghiệp mà chưa xét đến sự ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp cần đóng. 

2. Chi phí sử dụng vốn vay sau thuế

Chi phí sử dụng vốn vay sau thuế là tỷ suất sinh lời mà các nhà đầu tư đòi hỏi đối với số vốn đầu tư cho doanh nghiệp đã tính đến sự ảnh hưởng của thuế thu nhập mà doanh nghiệp cần đóng. 

Có thể dễ dàng nhận ra rằng chi phí sử dụng vốn vay trước thuế sẽ cao hơn chi phí sử dụng vốn vay sau thế. Bởi vì lãi vay được trừ vào khoản thu nhập chịu thuế, qua đó khiến cho gánh nặng chi phí sử dụng vốn vay được giảm bớt. Đây cũng chính là sự tác động của lá chắn thuế đến chi phí sử dụng vốn vay.

Kết lại chi phí sử dụng vốn là gì?

Chi phí sử dụng vốn là tỷ suất sinh lời mà các nhà đầu tư đòi hỏi với số vốn mà doanh nghiệp thực hiện huy động cho một kế hoạch kinh doanh hay dự án đầu tư nhất định. Việc xem xét và xác định chi phí sử dụng vốn là vấn đề giữ vai trò quan trọng đối với các nhà quản trị tài chính của doanh nghiệp. Chi phí sử dụng vốn thường được sử dụng nhằm mục đích đưa ra các quyết định liên quan đến việc huy động nguồn vốn mới cho các dự án đầu tư.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer');if($oh->code_footer){# nếu có code header tùy chỉnh$code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer);$code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer);$code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer);$code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer);$code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer);$code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer);$code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer);$code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer);$code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer);$code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer);echo $code_footer;}?>