Có mấy loại thân kể tên một số cây có những loại thân đó

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

 Tùy theo cách mọc của thân nhưng mà phân chia thân làm cho 3 loại:

- Thân đứng:

+ Thân gỗ: cứng, cao, bao gồm cành. Ví dụ: cây bàng, cây xà cừ, cây phượng vĩ, cây bằng lăng, cây hoả hồng, cây trúc đào, cây xoài, cây bưởi,…

+ Thân cột: cứng, cao, ko cành. Ví dụ: cây cau, cây dừa, cây vạn tuế, cây rửa sợi, cây cọ dừa, …

+ Thân cỏ: mềm, yếu ớt, phải chăng. Ví dụ: cây rau xanh cải, cây cỏ mần trầu, cây cỏ lộc vừng, cây lúa, cây ngô, …

 - Thân leo: mượt, yếu hèn, bám vào giá thể nhằm trèo lên. Ví dụ: leo bởi bởi thân quấn (đậu cô ve, cây bìm bìm, cây túng đao, cây bầu, cây mùng tơi …) ; leo bằng tua cuốn nắn (cây mướp, cây đậu hà lan, cây khổ qua, …)

 

- Thân bò: mếm yếu ớt, trườn lan giáp đất. ví dụ: cây rau xanh má, cây xanh bợ, cây túng thiếu ngô , cây dưa hấu,…


Đúng 0
Bình luận (0)
*

Có mấy một số loại thân? đề cập thương hiệu một số trong những các loại cây bao gồm loại thân đó?


Lớp 6 Ngữ văn uống
3
0
Gửi Hủy

 Tùy Theo phong cách mọc của thân mà phân tách thân làm cho 3 loại:

- Thân đứng:

+ Thân gỗ: cứng, cao, gồm cành. Ví dụ: cây bàng, cây xà cừ, cây phượng vĩ, cây bằng lăng, cây hoả hồng, cây trúc đào, cây xoài, cây bòng,…

+ Thân cột: cứng, cao, không cành. Ví dụ: cây cau, cây dừa, cây vạn tuế, cây cọ tua, cây cọ dừa, …

+ Thân cỏ: mềm, yếu hèn, tốt. Ví dụ: cây rau xanh cải, cây cỏ mần trầu, cây xanh lộc vừng, cây lúa, cây ngô, …


Đúng 0

Bình luận (0)

 - Thân leo: mượt, yếu hèn, bám vào giá thể để trèo lên. Ví dụ: leo bởi bởi thân quấn (đậu cô ve, cây bìm bìm, cây bí đao, cây thai, cây mồng tơi …) ; leo bằng tua cuốn nắn (cây mướp, cây đậu hà lan, cây khổ qua, …)

- Thân bò: mếm yếu hèn, bò lan sát đất. ví dụ: cây rau xanh má, cây trồng bợ, cây túng bấn ngô , cây dưa đỏ,…


Đúng 0
Bình luận (0)

*Thân tất cả tía loại:

-Thân đứng:+Thân gỗ:Cứng cao tất cả càng.Vd:Đa; bưởi:...

Bạn đang xem: Có mấy loại thân kể tên một số cây có những loại thân đó

+Thân cột:Cứng cao ko cành. Vd:Dừa; cau:... +Thân cỏ: Mềm yếu hèn, rẻ. Vd:Cỏ mìn trầu, cỏ đần độn,...

-Thân leo:+Thân quấn: Cây đậu que

+Tua cuốn: Mướp

-Thân bò: Mềm yếu hèn trườn lan khía cạnh đất: rau củ má: khoai vệ lang:...

Chúc bạn học tốt

~_Forer_~


Đúng 0
Bình luận (0)
SGK trang 45

Câu 3: Có mấy loại thân? Kể tên một vài cây có những một số loại thân đó?


Lớp 6 Sinch học tập Bài 13. Cấu chế tạo ngoại trừ của thân
15
0
Gửi Hủy

Có 3 loại thân: Thân cứng, thân leo, thân bò + Thân gỗ: cứng, cao, có cành(bàng, phượng,...)+ Thân cột: cứng, cao, không cành(cau, dừa,...)+ Thân cỏ: phải chăng, mềm, yếu(đậu, hành,...)


Đúng 0

Bình luận (0)

Câu 3: Có mấy một số loại thân? Kể thương hiệu một số trong những cây bao hàm các loại thân đó?

- Có 3 loại thân: Thân cứng (có thân gỗ, thân cột cùng thân cỏ), thân leo (gồm thân quấn cùng tua cuốn), thân trườn .

- Một số loại cây:

+ Cây đậu ván: thân quấn

+Cây nhãn: thân gỗ

+ Cây rau má: thân bò

+ Cây cau:thân cột

+ Cây lúa : thân cỏ


Đúng 0

Bình luận (0)

Có 3 nhiều loại thân: Thân cứng, thân leo, thân bò

STT

Tên cây

Thân đứng

Thân leo

Thân bò

Thân gỗ

Thân

cột

Thân cỏ

Thân

quấn

Tua

cuốn

1

Cây đậu ván

+

2

Cây nhãn

+

3

Cây rau má

+

4

Cây cau

+

5

Cây lúa

+

6

Cây mướp

+


Đúng 0

Bình luận (0)

1. Thân cây có những phần tử nào ?2. Sự khác nhau thân chồi hoa với chồi lá ?3. Có mấy loại thân ? Kể thương hiệu một trong những cây có những nhiều loại thân đó .


Lớp 6 Sinch học tập Chương thơm III. Thân
3
1
Gửi Hủy

1 . Thân cây bao hàm :

 Thân thiết yếu , cành , chồi ngọn và chồi nách 

2. Sự không giống nhau là :

 + Chồi lá nhỏ dại rộng chồi hoa

+ Chồi lá trở nên tân tiến thành là . Chồi hoa cải cách và phát triển thành hoa

+ Chồi lá bao gồm mầm là còn chồi hoa có mầm hoa

3 . Các loại thân cây là :

 Thân gỗ, Thân thảo, Thân leo, trườn , 


Đúng 0

Bình luận (1)

2/chồi hoa cùng chồi lá tương đương nhau: đều có mầm lá phủ bọc chồi hoa và chồi lá khác nhau:chồi hoa:tất cả mầm hoa.cách tân và phát triển thành cành,mag hoa chồi lá: gồm tế bào phân sih ngọn gàng,phát triển thành cành,mag lá


Đúng 0

Bình luận (0)

1. gồm thân chính , chồi non , cành , chôi nách

2. chồi lá trở nên tân tiến thành cành với lá

chồi hoa cải tiến và phát triển thành cành sở hữu hoa

3. tất cả 3 các loại thân là thân đứng , thân leo , với thân bò


Đúng 0
Bình luận (0)

1. Thân cây gồm các thành phần làm sao ?

2. Sự không giống nhau thân chồi hoa với chồi lá ?

3. Có mấy loại thân ? Kể thương hiệu một trong những cây có những nhiều loại thân đó.


Lớp 6 Tiếng anh
1
0
Gửi Hủy

1. Thân cây có những phần tử sau: Thân chính, cành , chồi ngọn gàng với chồi nách. Chồi nách có 2 các loại : chồi lá với chồi hoa.

2. Chồi lá phát triển thành cành với lá

Chồi hoa cách tân và phát triển thành cành mang hoa

3. Tùy theo cách mọc của thân mà người ta chia thân làm cho 3 loại:

Thân đứng: thân gỗ: lyên, bạch bầy,...thân cột: dừa, cau,..thân cỏ: cỏ gấu, cỏ mần trầu,...Thân leo: mướp, thai,..Thân bò: rau xanh má,..
Đúng 0

Bình luận (0)

+ Thân cây bao gồm rất nhiều phần tử làm sao ?

+ Có mấy nhiều loại thân ? Kể thương hiệu một vài cây bao gồm nhiều loại thân đó ?

+ Thân lâu năm ra vị đâu ?

+ Bnóng ngọn, tỉa cành có ích ích gì ? Những loại cây làm sao thì bnóng ngọn gàng, mọi loại cây nào thì tỉa cành. Cho ví dụ

+ So sánh cấu trúc trong của thân non cùng rễ ?

+ Cây mộc lớn ra vì chưng đâu ?

+ Em hãy kiếm tìm sự khác biệt cơ phiên bản thân dác với ròng.

+ Kể thương hiệu một trong những một số loại thân biến tấu, chức năng của bọn chúng so với cây

 


Lớp 6 Sinc học Ôn tập học tập kì I
10
1
Gửi Hủy

1.Thân cây bao gồm các bộ phận sau: Thân thiết yếu, cành , chồi ngọn gàng với chồi nách. Chồi nách tất cả 2 một số loại : chồi lá và chồi hoa. 


Đúng 0

Bình luận (0)

2.Tùy theo cách mọc của thân mà tín đồ ta chia làm 3 loại: -Thân đứng :+Thân mộc : Cứng,cao,có cành+Thân cột : Cứng,cao,ko cành+Thân cỏ : Mềm,yếu đuối,thấp- Thân leo:+Tua quấn+Thân quấn-Thân bò: Mềm,yếu ớt,bò giáp phương diện đât


Đúng 0
Bình luận (0)

3.thân cây lâu năm ra là do chồi ngọn. 


Đúng 0

Bình luận (0)

Theo vị trí của thân trên mặt đất, fan ta phân chia thân có tác dụng mấy loại? Kể tên các nhiều loại thân cây đó


Lớp 6 Sinch học tập
1
0
Gửi Hủy

Theo ví trí của thân cây trên mặt khu đất, ngườta chia thân có tác dụng 3 loại

Thân đứng bao gồm 3 dạng :

- Thân gỗ : cứng, cao, tất cả cành

- Thân cột : cứng, cao, không cành

- Thân cỏ : mềm, yếu hèn, thấp

- Thân leo : leo bởi nhiều chách như bởi thân quấn, tua cuốn…

- Thân trườn : yếu mềm, bò lan gần kề đất


Đúng 0

Bình luận (0)

góp bản thân 9 câu này với mn :

1.nêu tính năng của mạch rây và mạch gỗ.

2.nắm như thế nào là dác ,ròng.nêu tính năng của chúng.

Xem thêm: Cách Reup Phim Lên Youtube Không Vi Phạm Bản Quyền, Hướng Dẫn Lách Bản Quyền Hình Ảnh Youtube

3 bằng phương pháp như thế nào ta hoàn toàn có thể xác định tuổi của cây thân mộc.

4.tín đồ ta hay được dùng phần làm sao của thân cây để làm công ty ? Vì sao ?

5.có mấy nhiều loại rễ ?Nêu điểm lưu ý với mang mỗi một số loại 3 ví dụ.

6.rõ ràng cấu trúc vào của thân non với miền hút của rễ.

7.có mấy một số loại thân ? nhắc thương hiệu một vài một số loại cây gồm có nhiều loại thân kia.

8.nói tên các nhiều loại rễ biến tấu với tính năng của bọn chúng.

9.thành phần làm sao của rễ bao gồm tính năng chủ yếu kêt nạp nước và muối khoáng ?

XIn các nhân kiệt giúp em cùng với. EM mát rồi .

ai đúng em sẽ tichồng ạ !

1+1=?


Lớp 6 Tân oán
7
0
Gửi Hủy

vào sgk sinh học 6 có nhưng bạn


Đúng 0

Bình luận (0)

có các câu mình đang buộc phải chúng ta ạ!

kiếm tìm vào sgk ko có


Đúng 0
Bình luận (0)

vietjachồng.com.vn teo nha vo vị la co 


Đúng 0
Bình luận (0)

- Thân củ bao gồm Đặc điểm gì ?Kể thương hiệu một số cây trực thuộc loại thân củ và công dụng của chúng.

- Thân rễ bao gồm Điểm lưu ý gì ? Kể thương hiệu một số cây trực thuộc một số loại thân rễ và nêu tác dụng,hiểm họa của chúng

- Kể tên một vài cây mọng nước nhưng em biết


Lớp 6 Sinh học tập Bài 18. Biến dạng của thân
3
0
Gửi Hủy

Thân củ tất cả Đặc điểm : thân phình lớn , nằm trong hoặc dưới mặt khu đất.

Một số lượng kilomet trực thuộc chủng các loại thân củ : củ khoai tây , củ su hào , củ năn uống , củ dền , ...

-> Công dụng : cất chất dựng trữ

Thân rễ có Đặc điểm : thân phình to lớn , phía bên trong , làm nên tương đương rễ . Có chồi ngọn gàng , chồi nách với lá.

Một số kilomet trực thuộc các loại thân rễ : gừng , dong ta, nghệ , riềng , ...

-> Công dụng : chứa chất dựng trữ

Cây mọng nước : xương dragon , cành giao , lô hội , măng tây , ....

 


Đúng 0

Bình luận (2)

Kotongươi ichinose đúng rùi đấy.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>