Hình vuông

Hình vuông là một trong hình chữ nhật quan trọng. Hình chữ nhật có 4 cạnh bằng nhau thì Call là hình vuông

Diện tích của hình vuông bởi bình phương thơm của một cạnh

Công thức tính diện tích S hình vuông

S = a.a = a2

*

S là diện tích hình vuông vắn, a là chiều lâu năm 1 cạnh hình vuông

Ngoài ra, hình vuông vắn là hình thoi đặc biệt, đề xuất hoàn toàn có thể áp dụng bí quyết tính diện tích S hình thoi vào tính diện tích S hình vuông: diện tích S hình vuông bằng 1 nửa bình phương thơm mặt đường chéo cánh.

*

Trong đó:

S: diện tích S hình vuôngd: độ dài con đường chéo hình vuông

Chu vi hình vuông vắn bởi chiều dài 1 cạnh nhân 4

Công thức tính chu vi hình vuông

P.. = 4.a

*
*
Kiến thức cơ phiên bản về hình vuông

Hình vuông là hình tứ giác tất cả 4 cạnh đều nhau cùng 4 góc bằng nhau (4 góc vuông). Có thể coi hình vuông là hình chữ nhật bao gồm 4 cạnh bằng nhau, hoặc hình thoi gồm 2 con đường chéo cánh đều nhau.