Công thức tính diện tích hình vuông lớp 3

Toán thù Tiểu học: Công thức tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ phiên bản góp các em học sinh tìm hiểu thêm, hệ thốnghóa kỹ năng và kiến thức về tính diện tích, tính chu vi, thể tích hình tròn, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình thoi, hình nón, hình cầu..

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích hình vuông lớp 3


Nhờ đó, đã biết phương pháp áp dụng vào bài xích tập tốt hơn, để ngày dần học xuất sắc môn Toán thù. Vậy mời các em thuộc theo dõi và quan sát văn bản cụ thể trong nội dung bài viết dưới đây của Download.vn:


Tổng vừa lòng công thức tính diện tích S, chu vi, thể tích những hình toán thù Tiểu học

1. Tính chu vi, diện tích Hình chữ nhậtCông thức tính chu vi Hình chữ nhậtCông thức tính diện tích Hình chữ nhật2. Tính chu vi, diện tích S Hình vuôngCông thức tính chu vi Hình vuôngCông thức tính diện tích S Hình vuông3. Tính chu vi, diện tích S Hình bình hànhCông thức tính chu vi Hình bình hànhCông thức tính diện tích S Hình bình hành4. Tính chu vi, diện tích Hình thoiCông thức tính chu vi Hình thoiCông thức tính diện tích Hình thoi5. Tính chu vi, diện tích Hình tam giácCông thức tính chu vi Hình tam giácCông thức tính diện tích Hình tam giác6. Tính chu vi, diện tích S Hình thangCông thức tính chu vi hình thangCông thức tính diện tích hình thang7. Tính chu vi, diện tích S hình trònCông thức tính chu vi hình trònCông thức tính diện tích hình tròn8. Tính diện tích, thể tích hình lập phươngTính diện tích S bao phủ hình lập phươngTính diện tích S toàn phần hình lập phươngTính thể tích hình lập phương9. Tính diện tích, thể tích hình vỏ hộp chữ nhậtTính diện tích S bao quanh hình vỏ hộp chữ nhậtTính diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtTính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật10. Tính diện tích S, thể tích hình nónCông thức tính diện tích S bao bọc hình nónCông thức tính diện tích S toàn phần hình nónCông thức tính thể tích hình nón11. Tính diện tích S, thể tích hình trụCông thức tính diện tích bao phủ hình trụCông thức tính diện tích toàn phần hình trụCông thức tính thể tích hình trụ12. Tính chu vi, diện tích S Hình cầuCông thức tính diện tích S khía cạnh cầuCông thức tính thể tích hình cầu

1. Tính chu vi, diện tích Hình chữ nhật


Công thức tính chu vi Hình chữ nhật

Công thức: Phường = (a + b) x 2.

Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy chiều nhiều năm cộng chiều rộng nhân cùng với 2 (cùng một đơn vị đo).

Msinh sống rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng phương pháp mang nửa chu vi (Phường : 2) trừ cạnh vẫn biết.


Công thức tính diện tích Hình chữ nhật

Công thức: S = a x b.

Muốn nắn tính diện tích hình chữ nhật, ta lấy chiều nhiều năm nhân cùng với chiều rộng (cùng một đơn vị đo).

Mngơi nghỉ rộng: Biết DT search cạnh bằng phương pháp lấy DT phân tách cạnh sẽ biết.Công thức tính chu vi Hình vuông

Công thức: P = a x 4

Muốn nắn tính chu vi hình vuông, ta rước độ dài một cạnh nhân cùng với 4.

Mở rộng: Nếu biết chu vi hình vuông vắn, để search cạnh hình vuông vắn ta rước chu vi hình vuông phân tách 4.


Công thức tính diện tích Hình vuông

Công thức: S = a x a.

Muốn tính diện tích S hình vuông vắn, ta lấy độ lâu năm một cạnh nhân với thiết yếu nó.

Mlàm việc rộng: Nếu biết diện tích S hình vuông vắn, ta rất có thể tra cứu cạnh hình vuông vắn bằng cách nhẩm.


3. Tính chu vi, diện tích Hình bình hành

*


Công thức tính chu vi Hình bình hành

Công thức: Phường = (a + b) x 2

Muốn tính chu vi hình bình hành, ta đem tổng nhì cạnh kề nhân với 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng cách mang nửa chu vi (Phường : 2) trừ cạnh vẫn biết.


Công thức tính diện tích S Hình bình hành

Công thức: S = a x h

Muốn nắn tính diện tích S hình bình hành, ta đem độ nhiều năm lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết diện tích hình bình hành, ta hoàn toàn có thể tính:

Độ dài đáy: a = S : hChiều cao: h = S : a

4. Tính chu vi, diện tích S Hình thoi

*


Công thức tính chu vi Hình thoi

Công thức: P.. = a x 4

Muốn tính chu vi hình thoi, ta lấy độ nhiều năm cạnh hình thoi nhân với 4.

Msinh sống rộng: Nếu biết chu vi hình thoi, nhằm tìm kiếm cạnh hình thoi ta mang chu vi phân tách 4.


Công thức tính diện tích Hình thoi

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích S hình thoi, ta đem tích độ nhiều năm hai đường chéo cánh phân tách mang đến 2 (và một đơn vị đo).


5. Tính chu vi, diện tích Hình tam giác

*


Công thức tính chu vi Hình tam giác

Công thức: C = a + b + c

Muốn nắn tính chu vi hình tam giác, ta lấy độ dài 3 cạnh tam giác cùng lại với nhau (và một đơn vị chức năng đo).

Msinh hoạt rộng: Nếu biết chu vi hình tam giác và 2 cạnh, ta kiếm tìm cạnh còn lại bằng cách đem chu vi trừ đi tổng 2 cạnh còn lại: a = C - (b+c).


Công thức tính diện tích Hình tam giác

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích hình tam giác, ta đem độ lâu năm lòng nhân cùng với chiều cao rồi chia đến 2 (và một đơn vị đo).

Msinh sống rộng: Nếu ta biết diện tích hình tam giác, ta hoàn toàn có thể tính:

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h

Công thức tính chu vi hình thang

Công thức: C = a + b + c + d

Muốn tính chu vi hình thang, ta lấy độ lâu năm các cạnh hình thang cùng lại với nhau (cùng một đơn vị đo).

Mngơi nghỉ rộng: Nếu biết chu vi hình thang và độ lâu năm 3 cạnh, ta rất có thể kiếm tìm cạnh còn lại bằng cách mang chu vi trừ đi tổng độ dài 3 cạnh: a = C - (b + c + d).


Công thức tính diện tích hình thang

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích hình thang, ta mang tổng độ nhiều năm nhì đáy nhân với độ cao rồi lấy phân tách mang đến 2 (và một đơn vị đo).

Xem thêm: 10+ Cách Sửa Lỗi Iphone Không Vào Được Wifi, Sửa Lỗi Iphone Không Vào Được Wifi

Msống rộng: Nếu biết diện tích S hình thang, ta hoàn toàn có thể tính

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h

Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức: C = d x 3,14 hoặc r x 2 x 3,14

Muốn nắn tính chu vi hình tròn, ta lấy đường kính nhân cùng với số 3,14 (hoặc rước bán kính nhân 2 rồi nhân với 3,14).

Mnghỉ ngơi rộng: Nếu biết chu vi hình trụ, ta rất có thể tính:

Đường kính: d = C : 3,14Bán kính: r = C : 3,14 : 2

Công thức tính diện tích S hình tròn

Công thức: r x r x 3,14

Muốn tính diện tích S hình tròn trụ, ta lấy buôn bán kinh nhân cùng với bán kính rồi nhân với số 3,14.


Tính diện tích bao quanh hình lập phương

Công thức: Sxq = Sm x 4

Muốn tính diện tích bao quanh, ta rước diện tích 1 mặt của hình lập pmùi hương nhân cùng với 4.


Tính diện tích toàn phần hình lập phương

Công thức: Stp = Sm x 6

Muốn tính diện tích S bao bọc, ta mang diện tích S một mặt của hình lập pmùi hương nhân với 6.


Tính thể tích hình lập phương

Công thức: V = a x a x a

Muốn nắn tính thể tích hình lập pmùi hương, ta đem cạnh nhân cùng với cạnh rồi nhân với cạnh.


Tính diện tích S bao bọc hình hộp chữ nhật

Công thức: Sxq = Phường. x c

Muốn tính diện tích bao bọc của hình hộp chữ nhật, ta rước chu vi mặt đáy nhân cùng với độ cao (và một đơn vị đo).

Tính diện tích S toàn phần hình hộp chữ nhật

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2

Muốn nắn tính diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật, ta mang diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật cùng với 2 lần diện tích đáy (cùng một đơn vị đo).


Tính thể tích hình hộp chữ nhật

Công thức: V = a x b x c

Muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật, ta đem chiều rài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

10. Tính diện tích, thể tích hình nón


Công thức tính diện tích bao quanh hình nón

Diện tích xung quanh hình nón được khẳng định bằng tích của hằng số Pi (π) nhân cùng với bán kính đáy hình nón (r) nhân với con đường sinc hình nón (l). Đường sinc hoàn toàn có thể là 1 trong những con đường thẳng hoặc 1 mặt đường cong phẳng. Với hình nón thì đường sinh có chiều dài tự mnghiền của vòng tròn mang lại đỉnh của hình nón.

*

Trong đó:

Sxq: là ký kết hiệu diện tích bao quanh hình nón.π: là hằng số Pi có mức giá trị xấp xỉ là 3,14r: Bán kính dưới đáy hình nón với bởi 2 lần bán kính phân tách 2 (r = d/2).l: đường sinch của hình nón.

Công thức tính diện tích toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần hình nón bởi diện tích bao phủ hình nón cộng cùng với diện tích S dưới mặt đáy hình nón. Vì diện tích dưới đáy là hình tròn trụ phải áp dụng phương pháp tính diện tích S hình trụ là Sđ = π.r.r.

*

Công thức tính thể tích hình nón

Để tính được thể tích hình nón ta áp dụng công thức sau:

*

Trong đó:

V: Ký hiệu thể tích hình nónπ: là hằng số = 3,14r: Bán kính hình tròn trụ đáy.h: là con đường cao hạ từ đỉnh xuống tâm mặt đường tròn lòng.

11. Tính diện tích S, thể tích hình trụ

Công thức tính diện tích S xung quanh hình trụ

S (xung quanh) = 2 x π x r x h

Trong đó:

r: nửa đường kính hình trụh: độ cao nối từ đáy cho tới đỉnh hình trụπ = 3,14

Công thức tính diện tích toàn phần hình trụ

S (toàn phần) = 2 x π x r2 + 2 x π x r x h = 2 π x r x (r + h)

Trong đó:

r: nửa đường kính hình trụ2 x π x r x h: diện tích S bao phủ hình trụ2 x π x r2: diện tích của nhị đáy

Công thức tính thể tích hình trụ

V = π x r2 x h

Trong đó:

r: bán kính hình trụh: chiều cao hình trụ

12. Tính chu vi, diện tích Hình cầu

Công thức tính diện tích mặt cầu

*

Công thức tính thể tích hình cầu

*

Trong đó:

S là diện tích S mặt cầuV là thể tích hình cầur là bán kính mặt cầu/hình cầud là bánh kính mặt cầu/hình cầu

Video liên quan


Reply 1 0 Chia sẻ

Hướng dẫn học tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Communication

1. Listen to the radio programme from 4Teen News. Then fill in each gap with the word you hear. (Nghe công tác radio trường đoản cú Bản tin 4Teen. Sau đó điền vào khu vực trống cùng với từ em ...


Danh sách không đắc cử BCH Trung ương Đảng khóa 13

Danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII VTV.vn - Danh sách ...


Danh sách đăng ký thăm khám chữa căn bệnh ban đầu 2021 thủ đô
Bộ đề khám nghiệm Tiếng Anh Lớp 7 - The Windy

Sách-Tài liệu: Bộ Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 (Kèm 1 CD) PDF EPUB ebook vận tốc nkhô hanh.Tác giả: The Windy Nhà xuất bản: Nxb Đại học tập Quốc gia Hà Nội Nhà ...


Sáng con kiến kinh nghiệm tay nghề giúp học sinh học tập tốt môn tân oán

Một số giải pháp nhằm mục đích góp học viên học tập giỏi môn Toán lớp 1 I.1.LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Nhỏng họ sẽ biết, tiểu học tập là gốc rễ đặt đại lý lúc đầu cho ...


Sách yên cầu, phía nghiệp lớp 6 cánh diều

Hoạt đụng đề xuất lớp 6 Cánh diều | Soạn, Giải bài bác tập Hoạt rượu cồn những hiểu biết 6 xuất xắc duy nhất Trang trước Trang sau
Chi phí tiếp tế sale theo yếu tố giờ đồng hồ Anh là gì

Các thông báo về ngân sách là công bố quan trọng với lợi tức đầu tư để xác minh chiến phẩm chi tiêu của họ. Vậy những ra mắt về ngân sách được trình ra mắt ...


Sáng kiến kinh nghiệm tay nghề rèn nại nếp mang đến trẻ nhà tphải chăng violet

Dưới đấy là liên kết download của khoSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MẦM NON 24-36 THÁNG, đã thường xuyên update những bộ tài liệu new trên site.Hãy tiếp tục ghé qua ...


Quy định cnóng hút thuốc lá trong trường học tập

Môi trường làm việc không sương thuốc lá đã tinh giảm các nguy hại nổ và cháy vày bài toán hút thuốc lá, tàn thuốc giảm bớt ngân sách cho lau chùi môi trường xung quanh, phòng kháng ...


máy vi tính asus vivobook a412fa i3 10110u/4gb/32gb+512gb/win10 (ek1179t) 3 tháng trước . vày buihienkitty
table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>