Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới

Những biến đổi về kinh tế, xã hội vào cuối thời trung đại dẫn tới những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên: Cách mạng Hà Lan, cách mạng Anh, chiến tranh giành độc lập Bắc Mĩ. Sau đây, mời các bạn cùng đến với bài học “những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên”.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. Kiến thức trọng tâm

I. Sự biến đổi về kinh tế, xã hội Tây Âu trong các thế kỉ XV – XVII. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI.

Bạn đang xem: Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới

1. Một nền tảng sản xuất mới ra đời.

Đó là nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.Xảy ra bào giữa thế kỉ XVTrong khi xã hội phong kiến đã suy yếu, bị chính quyền phong kiến kìm hãm, song không thể ngăn cản được sự phát triển của nó.Giai cấp: gồm có 2 giai cấpGiai cấp tư sảnGiai cấp vô sảnNảy sinh mâu thuẫn mới:Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với giai cấp tư sản và các tầng lớp nhân dân .

2. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI

Từ thế kỉ XII, Tây Ban Nha thống trị ngăn cản sự phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Nê déc lan8-1566, Cuộc đấu tranh bị đàn áp đẫm máu1581, Các tỉnh Bắc Nê déc len thành lập nước Cộng hòa – Các tỉnh Liên hiệp – sau gọi là Hà Lan.1648, Hà Lan độc lập

* Ý nghĩa:

Cuộc đấu tranh được xem là cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc lật đổ ách thống trị của vương quốc Tây Ban Nha.Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới.Tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển

II. Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII.

1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Anh.

Kinh tế TBCN phát triển mạnh. Xuất hiện nhiều công trường thủ công, nhiều trung tâm thương mại, tài chính được hình thành.Xuất hiện tầng lớp quý tộc mới và tư sản.Vua, địa chủ phong kiến mâu thuẫn với quý tộc mới, tư sản, nhân dân lao độngMâu thuẫn xã hội gay gắt làm bùng nổ cách mạng.

2.Tiến trình cách mạng

a. Giai đọan 1 (1642-1648)

Năm 1642 nội chiến bùng nổ giữa Quốc hội và quân đội nhà vua, thắng lợi nghiêng về phía nhà vua.Ổ-li-vơ Crom- oen lên làm chỉ huy. Quân đội quốc hội đã liên tiếp đánh bại quân nhà vua.

b. Giai đọan 2 (1649-1688)

3. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII.

Xem thêm: Khóa Học Kỹ Năng Mềm Tại Hà Nội Uy Tín Chất Lượng 2021, Tham Khảo Ngay 3 Lớp Học Kỹ Năng Mềm Hà Nội

Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển, thóat khỏi sự thống trị của phong kiến.Đây là cuộc cách mạng tư sản không triệt để vì vẫn duy trì ngôi vua, chủ yếu đáp ứng quyền lợi cho tư sản và quý tộc mới.

III. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.

1.Tình hình của các thuộc địa. Nguyên nhân của chiến tranh.

Đến giữa thế kỉ XVIII, 13 thuộc địa phát triển theo CNTB.Mâu thuẫn giữa chính quốc và thuộc địa dẫn đến chiến tranh.

2. Diễn biến của cuộc chiến tranh

3. Kết quả và ý nghĩa cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.

* Kết Quả

Cuộc chiến tranh kết thúc Anh thừa nhận độc lập của các thuộc địa, nước Mỹ ra đời.Năm 1787 Mĩ ban hành hiến pháp quy định Mĩ là nước cộng hòa liên bang đứng đầu là tổng thống, chính quyền trung ương được tăng cường, nhưng các bang được quyền tự trị rộng rãi.

* Ý nghĩa

Giải phóng Bắc Mĩ khỏi chính quyền Anh, thành lập quốc gia tư sản tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của CNTBGóp phần thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Á – Phi- Latinh.
table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer');if($oh->code_footer){# nếu có code header tùy chỉnh$code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer);$code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer);$code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer);$code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer);$code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer);$code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer);$code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer);$code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer);$code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer);$code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer);echo $code_footer;}?>