ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ BHXH

Hướng dẫn cập nhật thông báo chữ ký số mới bên trên hệ thống Bảo hiểm buôn bản hội nước ta (Mon 23, 20đôi mươi, 11:50 am)

 

 

 

HƯỚNG DẪN CẬPhường NHẬT CHỮ KÝ SỐ vanthe.vn LÊN HỆ THỐNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM.

 

Cách 1: Đăng nhập đường dẫn: https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/#/index

Vào phần “Tài liệu và ứng dụng

*

 

Cách 2: Vào phần “Tải ứng dụng”. Chọn thiết lập Extension cam kết số.

*

 

Bước 3: Chọn Thêm vào Chrome

*
Bước 4: Chọn Thêm luôn thể ích

*

 

Lưu ý: Kiểm tra lại lần tiếp nữa, bảo vệ Extension đã nhảy bên trên trình cẩn thận Google Chrome

*

Extension vẫn sống tinh thần nhảy như hình là được

*

Bước 5: Cài đặt áp dụng nền cho cam kết số Đăng ký và Kê khai

Chọn Tải áp dụng nền

*

Cách 6: Sau lúc sở hữu dứt ứng dụng lựa chọn thiết lập, hành lang cửa số setup hiển thị nhận Next => Next => Install

*

Bước 7: Đăng nhập tài khoản Bảo hiểm buôn bản hội

*

Bước 8: Cập nhật lên tiếng chữ ký số

Trên công bố hiển thị, lựa chọn “Tgiỏi thay đổi thông tin”

*

Bước 9: Cập nhật các thông tin: Địa chỉ thư năng lượng điện tử; Số điện thoại cảm ứng thông minh di động; Các thông tin bên trên ý kiến đề xuất chuyển đổi kể từ ngày (mang định là ngày hiện tại và không được sửa). Sau kia người tiêu dùng lựa chọn “Xác nhấn biến hóa thông tin”

*

Cách 10: Thực hiện cam kết số bằng phương pháp nhấn “OK” để hiển thị màn hình hiển thị nhập password chữ ký kết.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>