... BÀI KIỂM TRA SỐ 2 Môn: giờ Anh 8 Thời gian: 45’ Điểm Lời phê của thầy, cô Đề lẻ I/ Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the other. (1p) 1.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 8 hk2

A. habit B. hour ... BÀI KIỂM TRA SỐ 2 Môn: giờ Anh 8 Thời gian: 45’ Điểm Lời phê của thầy, cô Đề ch½n I/ Choose the word that has the underlined part pronounced different from the other. (2. 0pts) 1. A. fire B. wisdom ... ………………. at 11 .30, so I need lớn be at the station by 11 .15 A. is leaving B. will leave C. leaves D. left 7. She advised me …………………. late. A. to not be B. not to lớn be C. not be D. not being 8. “ May...
*

... được cho (1 điểm) 1. Nga is enrolling for the activities for the ………………………. a. winter b.Tet holiday c. summer d. Y và Y club 2. She was born on………………………. a. April 22 , 19 89 b. April 12 , 19 99 c. ... …………………….. TEST 2 -11 /2 010 Class: 8 .. Subject: English I/ Phonetics -Chọn trường đoản cú bao gồm giải pháp phạt âm của phần bị gạch ốp chân không giống cùng với các tự cón lại: (0.5 điểm) 1/ a. graze b. rag c. escape d. safe 2/ a. excited ... April 22 , 19 89 b. April 12 , 19 99 c. April 2, 19 89 d. April 22 , 19 99 3. Her address is at ………………………….. a. 15 Tran Hung Dao street b. 5 Tran Phu street c. 25 Tran Phu street d. 5 Le Lai street 4....
*

*

... statue was completed in 18 84 in France, and then transported khổng lồ America in 18 86 . Tourists can visit the statue from 9.30 a.m to lớn 5 p.m daily except Christmas Day. Mark 1. The Statue of Liberty ... statue was completed in 18 84 in France, & then transported to America in 18 86 . Tourists can visit the statue from 9.30 a.m to 5 p.m daily except Christmas Day. Mark 1. The Statue of Liberty ... America. 2. The statue was a gift lớn American people from French people. 3. The statue was completed in 18 84 in America. 4. Tourists can not visit the statue on Christmas Day 1- . ……… 2- . ………...
*

... Name:............................................................. Date: April 19 th , 20 07. Class: 9B English Test Time: 45 minutes I- Supply the correct verb form: ( 2 pts) 1. Despite (smoke)......................................... ... aý muốn A, B, C or D: ( 2 pts) 1. Miss Thu woke up late this morning ; ................, she couldn't catch the first train. A. because B. so C. however D. therefore 2. A tropical is called ... come D. are coming 8. The men and animals................you saw on TV were from Đài Loan Trung Quốc. A. who B. whom C. which D. that III- Rewrite the following sentences as directed: ( 2 pts) 1. Professor Lee...
*

... 7 B D 8 B C 9 D B 10 C B 11 A C 12 A B 13 C B 14 B B 15 D C 16 B A 17 C B 18 D A 19 B A 20 D C 21 D B 22 C A 23 B C 24 C B 25 B D 26 A D 27 C A 28 D C 29 C B 30 B D Ủy Ban Nhân Dân HUYỆN KONRẪY ĐỀ KIỂM ... end---------------- Mã đề: 11 05 Ủy Ban Nhân Dân HUYỆN KONRẪY ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM PHÒNG GD&ĐT KONRẪY NĂM HỌC 20 08 - 20 09 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: Tiếng Anh 9 Mã đề: 11 06 Ngày kiểm tra: 02 /10 /20 08 (Thời gian ... MÔN TIẾNG ANH 9 NĂM HỌC 20 08 - 20 09 I. Từ câu 1 mang lại câu 16 từng câu đúng là 0 ,25 điểm x 16 câu = 4,0 điểm II. Từ câu 17 đến câu 20 mỗi câu chính xác là 0 ,25 điểm x 4 câu = 1, 0 điểm III. Từ câu 21 cho...
... 0 ,25 10 2, 5 IV. Writing 5 0,5 5 2, 5 Tổng số 10 2, 5 10 5 5 2, 5 25 10 3 Trường trung học cơ sở Nam Đà GV: Ho ng à Thị Duim 4. B stay 5. B a lot II. Reading (2, 5 Pts) 1. C were 2. B when 3. C lớn 4. B sent 5. ... passage. (2. 5 pts) James Cook was born in England in 17 28 . His parents (1) …… poor farm workers. (2) ……James was 18 , he found a job on a coastal ship. He worked on ships until he was 27 years ... better. 1. C class 2. B a bad cold 3. A mother Nội dung NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG TỔNG SỐ I. Listening KQ TL KQ TL KQ TL 5 0,5 5 2, 5 II. Reading 5 0,5 5 2, 5 Language focus 10 0 ,25 10 2, 5 IV....
... ĐỀ KIỂM TRA 15 ’ TIẾNG ANH SỐ 2 I.Choose the right words khổng lồ fill the blanks 1. My father never (drinks/ drinking/ drink/ khổng lồ drink) wine. 2. Lan enjoys (swims/ swim/ ... books are on the racks (in/ at/ to/ on) the left. 5. Students have two (20 -minute break/ 20 -minutes break/ 20 -minute breaks/ 20 -minutes breaks) 6. Would you lượt thích (to lớn read/ reading/ read/ reads) ... experiments. 8. Those racks at the baông chồng (in/ of/ on/ to) the library have magazines. II. Supply the correct size or tense of the verb in the brackets 1. Children shouldn’t (stay)…………………..up late. 2. He...
... A Câu 15 : Một lốc xoáy tất cả chiều lâu năm tự nhiên 20 centimet.khi trườn kéo,lò xo dài 24 cm với lực đàn hồi của chính nó bằng 5N. Hỏi khi lực bầy hồi bởi 10 N, thì chiều lâu năm của chính nó bằng từng nào ? A. 28 centimet B. 48cm C. ... F Câu 12 : Cần buộc phải tăng tuyệt giảm khoảng cách thân hai đồ dùng từng nào nhằm lực hút tăng 6 lần. Chọn phương pháp vấn đáp đúng trong những cách thực hiện sau. A. Tăng 6 lần. B. Tăng 6 lần. C. Giảm 6 lần. D. ... nửa gia tốc rơi thoải mái xung quanh đất ? ( đến bán kính trái đất là R ) A. ( ) 2 1h R = − B. ( ) 2 1h R = + C. 2 R h = D. 2h R = Câu 9: Chọn câu đúng trong số câu sau: Lực ma liền kề trượt nhờ vào...

Xem thêm: Không Vào Được Yahoo Mail 2018, Cách Khắc Phục Lỗi Không Vào Được Yahoo Mail


... Sục V lkhông nhiều khí CO 2 ( đktc) vào 10 0ml dung dòch Ca(OH) 2 2M chiếm được 10 g kết tủa . V có mức giá trò là: A. 22 ,4 lkhông nhiều ; B. 6, 72 lkhông nhiều ; C. 2, 24 lít hoặc 6, 72 lít ; D. 2, 24 lkhông nhiều hoặc 4,48lítCâu 6: Hòa ... học tập sau: Fe FeCl 2 FeCl3 Fe(OH)3 Fe 2 O3 Câu 12 : ( 1 đ) Chỉ sử dụng thêm 1 hóa chất, hãy phân biệt 2 dung dòch Na 2 SO4 và Na 2 CO3Câu 13 :( 2 ) Cho một lượng sắt 2 O3 tác dụng vừa ... dòch HCl chiếm được 2, 24 lít khí ( đktc). Dẫn khí thu được vào dd Ca(OH) 2 dư thì lượng kết tủa thu được là : A. 0,1g B 1g C. 10 g D 10 0g II/ Tự luận : ( 5 điểm) Câu 11 : ( 2 đ) Viết Phương trình...
Từ khóa: đề đánh giá 1 huyết lần 2 tiếng anh 8bai kiem tra 1 tiet lan 2 tieng anh 11đề kt 1 máu lần 1 hk1 môn tiếng anh 11đề kiểm soát 1 máu lần 3 giờ anh 7de kiem tra 1 tiet lan 4 tieng anh 6đề khám nghiệm 1 huyết số 3 tiếng anh 8bai kiem tra 1 tiet lan 3 tieng anh 9bai kiem tra 1 tiet lan 4 tieng anh lop 12đề thi thân học kỳ 2 giờ anh 8đề kiểm tra học kỳ 2 tiếng đồng hồ anh 8đề chất vấn học kì 2 giờ anh 8bai kiem tra 1 tiet so 4 tieng anh 8đề soát sổ thân kì 2 tiếng anh 8đề cương cứng ôn tập hk 2 tiếng anh 8đề khám nghiệm tiếng anh lớp 7 1 huyết lần 2Báo cáo thực tập tại nhà dung dịch trên Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu giúp tổ chức điều chế, nhận xét chất lượng dung dịch tiêm truyền vào điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổng hợp hóa học chỉ điểm sinh học tập vWF, VCAM 1, MCP.. 1, d dimer trong chẩn đoán thù cùng tiên lượng nhồi ngày tiết óc cấpNghiên cứu vãn tổ chức chạy tàu sản phẩm thắt chặt và cố định theo thời gian bên trên đường sắt việt namQuản lý chuyển động học hành của học viên theo phía cải cách và phát triển khả năng học tập bắt tay hợp tác tại các trường rộng lớn dân tộc bản địa bán trú huyện ba chẽ, tỉnh giấc quảng ninhPân hận hòa hợp giữa chống văn hóa cùng lên tiếng cùng với chống dạy dỗ và huấn luyện và đào tạo trong Việc tuim truyền, dạy dỗ, đi lại xây cất nông thôn bắt đầu thị xã tkhô cứng thủy, tỉnh prúc thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung cập nhật so với những tội xâm phạm tải có tính chất chiếm phần giành theo điều khoản Tố tụng hình sự đất nước hình chữ S từ bỏ trong thực tế tỉnh thành Hồ Chí Minh (Luận văn uống thạc sĩ)Phát hiện nay xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu giúp tài năng đo năng lượng điện bởi hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm đọc điều khoản reviews hệ thống đảm bảo an ninh hệ thống thông tinThơ nôm tđọng hay trào phúng hồ nước xuân hươngKiểm liền kề bài toán xử lý cáo giác, tin báo về tội phạm và đề xuất khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự toàn quốc từ trong thực tế tỉnh Tỉnh Bình Định (Luận văn uống thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinc học 11 bài 15: Tiêu hóa ngơi nghỉ đụng vậtchuong 1 tong quan quan liêu tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự so với fan dưới 18 tuổi phạm tội trong quy định hình sự cả nước (Luận vnạp năng lượng thạc sĩ)Giáo án Sinc học 11 bài 14: Thực hành phát hiện tại thở làm việc thực vậtGiáo án Sinc học 11 bài 14: Thực hành vạc hiện hô hấp làm việc thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm bắt đầu Luận Văn Tài liệu mới Chủ chủ đề liệu new đăng nắm tắt văn phiên bản trong lòng chị em pk cùng với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em thuộc cha mẹ đi thăm tuyển mộ người thân trong ngày lễ đầu năm mới Điểm lưu ý bình thường cùng sứ mệnh của ngành ruột khoang ttiết minch về nhỏ trâu lập dàn ý bài vnạp năng lượng tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 cthị trấn cũ vào phủ chúa trịnh giải bài tập thứ lý 9 biên soạn văn uống tế nghĩa sĩ yêu cầu giuộc soạn bài bác cô bé nhỏ buôn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minch ve con trau bài ca nđính thêm đi trên kho bãi cát sự cải tiến và phát triển của trường đoản cú vựng tiếp sau ôn tập văn uống học trung đại nước ta lớp 11 bài tập Phần Trăm những thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem lẩn thẩn van lop 8