29 đề thi học kì 2 môn toán lớp 2 hay chọn lọc

Đề thi học kì 2 môn Tân oán lớp 2ĐỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM HỌC 2018- 2019Sở đề ôn tập học tập kì 2 môn Tân oán lớp 2Đề bài: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học tập 2018 – 2019 – Đề 2Đề soát sổ học kì II môn Toán lớp 2 – Trường TH Lâm XuyênĐề chất vấn cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán

Đề thi học tập kì 2 môn Tân oán lớp 2

ĐỀ ÔN TOÁN LỚP 2 CUỐI HK2 NĂM 2018-2019

ĐỀ SỐ 1

Bài 1: (1điểm) Viết những số tương thích vào địa điểm trống.

a) 216; 217; 218; ……….; …………..;

b) 310; 320; 330; ……….; ……………;

2/ (1 điểm) Các số : 28, 81, 37, 72, 39, 93 viết những số sau từ bỏ bé bỏng mang đến lớn:

A.

Bạn đang xem: 29 đề thi học kì 2 môn toán lớp 2 hay chọn lọc

37, 28, 39, 72, 93 , 81 C. 28, 37, 39, 72, 81, 93

B. 93, 81,72, 39, 37, 28 D. 39, 93, 37, 72, 28, 81

Bài 3: (1 điểm) Hoàn thành bảng sau:

*

Bài 4: (1 điểm) Viết số phù hợp vào nơi chấm:

1m = ………dm

519centimet = …….m…….cm

2m 6 dm = ……..dm

4m – 8m = …………

Bài 5: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

84 + 19 62 – 25 536 + 243 879 -356 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

*
*

Bài 9: (1,5 điểm) Đội Một tdragon được 350 cây, nhóm Hai tLong được thấp hơn nhóm Một 140 cây. Hỏiđội Hai tdragon được bao nhiêu cây ?Bài giải…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: 15 Thực Phẩm Cho Bà Bầu Để Giúp Con Thông Minh Hơn, Top 10 Thực Phẩm Tốt Cho Phụ Nữ Mang Thai

ĐỀ SỐ 2

ĐỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM HỌC 2018- 2019

MÔN TOÁN– KHỐI 2

Bài 1 : Nối số mê thích hợp với ô trống: ( một điểm )

*

Bài 4:a, ( 2 điểm ) Viết Tính(2đ)

5 x 4 +15=………………………. 30 : 5 : 3 =………………………

7 giờ + 8 giờ=………………….. 24km : 4=………………………

b, số thích hợp vào khu vực trống :

a) 5 dm = ……. cm 40 cm = ……. dm

b) 1m = ……… cm 60 cm = …….. dm

Bài 5:(2 điểm) Lớp 2A có toàn bộ 28 học sinh, xếp thành 4 hàng. Hỏi từng sản phẩm tất cả từng nào học sinh?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>