Đề thi vào lớp 6 môn tiếng anh

Đề thi tuyển sinh lớp 6 môn Tiếng Anh năm 20đôi mươi - Đề số 4 có giải thuật cụ thể, được Cửa Hàng chúng tôi cập nhật mới nhất tự khối hệ thống kho đề thi, đề soát sổ tuyển chọn sinc lớp 6. Hỗ trợ học viên ôn luyện hiệu quả

Chúng tôi sưu tầm với trình làng các em tư liệu Đề thi nguồn vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2020 (Đề số 4) gồm lời giải cụ thể đi kèm theo, tự hệ thống kho đề thi tuyển chọn sinh vào lớp 6 bên trên toàn quốc. Nhằm góp những em ôn tập, củng cầm kiến thức với rèn luyện giải những dạng đề thi không giống nhau nhằm sẵn sàng tốt cho kì thi đưa cấp cho đặc biệt quan trọng của những em học viên lớp 5.

Bạn đang xem: Đề thi vào lớp 6 môn tiếng anh

Tyêu thích khảo thêm một số đề thi vào lớp 6 môn học tập khác:

Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Tiếng Anh 20đôi mươi - Đề số 4

I. Tìm một tự không thuộc đội cùng với trường đoản cú sót lại.

II. Chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D để điền vào chỗ trống mang đến phù hợp.

1. Nhung: What _____________________? - Chi: They are playing Computer games.

 A. vị they bởi B. are they doing

 C. they are doing D. they doing

2. It’s 7.30 p.m. My children____________ dinner in the kitchen.

 A. have B. having

 C. are having D. is having

3.______Hoa & her friover playing badminton in the schoolyard?

 A. Do B. Are

 C. Is D. Does

4. What color is________?

 A. her teeth B. her eyes

 C. her hair D. B & C

5. Nam is 1.7 m tall. His brother is 1.4 m tall. His brother is_______

 A. short B. thin

 C. tall D. fat

6. We have two arms and two ________. They are our limbs

 A. eyes B.legs

 C. noses D. heads

7. There is a(n)_____________ on each side of our head. We hear with them

 A. eye B. hair

 C. arm D. ear

8.___ are an orange juice và a lemonade? – Six thousvà dong.

 A. What B. How much

 C. How many D. How

9. Don’t drink______________ coffee before you go khổng lồ bed. It’s bad for you.

 A. these B. some

 C. any D. an

10. Eat______________ and exercise regularly then you’ll be fit và healthy.

 A. hard B. well

 C. careful D. good

III. Hãy cho dạng số nhiều của những danh tự sau.

IV. Em hãy tham khảo bài bác khóa với vấn đáp những thắc mắc sau.

I live sầu in a house near the sea. It is an old house, about trăng tròn years old, & it is very small. There are two bedrooms upstairs but no bathroom. The bathroom is downstairs next to lớn the kitchen and there is a living room where there is a lovely old fireplace. There is a garden in front of the house. The garden goes down khổng lồ the beach và in spring và summer, there are flowers everywhere. I live alone with my dog, Boxer but we have sầu many visitors. Many of my friends work in the đô thị, so they often stay with me because they want khổng lồ relax. I love sầu my house for many reasons: the garden, the flowers in summer, the fire in the winter, but the best thing is the view from my bedroom window.

1. Where is the house?

__________________________________________

2. How old is the house?

__________________________________________

3. What is in the front of the house?

__________________________________________

4.

Xem thêm: Top 10 Phim Võ Thuật Hay Nhất Mọi Thời Đại, Top 15 Phim Võ Thuật Hay Nhất Mọi Thời Đại

Why does the owner of the house have so many visitors?

__________________________________________

5. Why does the owner lượt thích the house?

__________________________________________

V. Hãy sử dụng những từ bỏ gợi nhắc sau để viết thành câu hoàn hảo.

1. There/ be/ houses/ town.

__________________________________________

2. how / rice /& /many/ vegetables / he/ produce?

__________________________________________

3.I/ live/ house/ my parents/ sister.

__________________________________________

4. My/ school/ near/ house/ so/I/ go/ school/ foot.

__________________________________________

5. There/ be/ lake/ park/ near/ house.

__________________________________________

Đề thi Tiếng Anh tuyển chọn sinc lớp 6 năm 20trăng tròn - Đề số 4

Đáp án đề thi vào lớp 6 Tiếng Anh 20trăng tròn - Đề số 4​​​​​​​

I . Tìm một tự không cùng đội cùng với trường đoản cú sót lại.

II. Chọn lời giải đúng A, B, C hoặc D nhằm điền vào địa điểm trống mang đến tương xứng.

IV. Hãy cho dạng số những của các danh từ sau.

V. Em hãy tham khảo bài bác khóa với trả lời những câu hỏi sau

1. The house is near the sea.

2. The house is about trăng tròn years old.

3. There is a garden in front of the house.

4. Many of his friends work in the đô thị, so they often stay with him because they want to lớn relax.

5. The owner of the house likes his house for many reasons: the garden, the flowers in summer, the fire in the winter and the view from his bedroom window.

V. Hãy sử dụng những từ lưu ý sau nhằm viết thành câu hoàn hảo.

1. There are many houses in the town.

2. How much rice và how many vegetables does he produce?

3. I live in the house with my parents & my sister.

4. My school is near my house, so I go to lớn school on foot.

5. There is a lake & a park near my house.

Tđam mê khảo thêm đề thi vào lớp 6 khác:

Bên cạnh đó những em học sinh cùng thầy cô có thể tìm hiểu thêm những tài liệu hữu ích cung cấp ôn luyện thi môn giờ anh không giống được update liên tục tại siêng trang của chúng tôi.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ sau đây để tải về đề tuyển chọn sinc lớp 6 môn giờ đồng hồ anh - đề số 4 năm 20đôi mươi, hỗ trợ cài tệp tin Word, tệp tin pdf, giúp những em ôn luyện giải phản ánh hiệu quả duy nhất.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>