TRANSLATE IN ENGLISH, SPANISH, FRENCH AND MORE WITH CAMBRIDGE

vanthe.vn is now available on mobile phones. Point your di động phone"sbrowser lớn t.vanthe.vn to lớn get startedvanthe.vn (Vietnamese Dictionary) is the best andtotally free Vietnamese-English-French Online DictionaryYou can persize lookup for a word in all dictionariessimultaneously. vanthe.vn currently supports 9 dictionaries:

Bạn đang xem: Translate in english, spanish, french and more with cambridge

Vietnamese-English dictionaryEnglish-Vietnamese dictionaryVietnamese-French dictionaryFrench-Vietnamese dictionaryVietnamese dictionary (Vietnamese lớn Vietnamese)English-English dictionary (Wordnet)Free Online Dictionary Of Computing (FOLDOC)Chinese Vietnamese dictionary You can also browse for wordsEnglish to Vietnamese and Vietnamese to lớn English machine translationWildcards _ (single character matching) and ^(multiple characters matching) are supportedAudio pronunciation and phonetic transcription for English wordsIf the word you are looking for cannot be found due khổng lồ a typo,vanthe.vn will suggest the most similar words.English-Vietnamese & Vietnamese-Englishtranslationvanthe.vn is the first website on the Internetoffering Vietnamese-English machine translation serviceTranslate paragraphs of up to lớn 200 characters at a timeAutomatically detects the language (Vietnamese/English)

Xem thêm: Một Byte Bằng Bao Nhiêu Bit ? Top 20 8 Byte Bằng Bao Nhiêu Bit Mới Nhất 2021

Tu dien Anh - Phap - Viet -Hanvanthe.vn da teo phien ban danh mang đến thiết bị di động. Hay vao t.vanthe.vnbang browser tren dien thoai phong di dong cua banTu dien Anh Phap Viet truc tuyen vanthe.vn la bo tudien tieng Viet truc tuyen mien phi tot nhatBan co the tra mot luc tat ca cac tu dien. Hien nay vanthe.vnho tro 9 bo tu dien:Tu dien Anh-VietTu dien Viet-AnhTu dien Viet-PhapTu dien Phap-Viet Tu dien tieng Viet (Viet Nam - Viet Nam)Tu dien tieng Anh (Anh-Anh, Wordnet)Tu dien tin hoc (FOLDOC)Tu dien Han VietBan cung teo the duyet danh sach tat ca cac tu theo van chu caiBan co the dung wildthẻ _ (cho 1 ky tu) va ^(núm the nhieu ky tu)Phat am mau mang lại cac tu tieng AnhNeu tu ban tra khong duoc tyên nỗ lực, vanthe.vn se goi ymang đến ban nhung tu giong nhatDich tu dong Anh Vietvanthe.vn la trang web dau tien tren Internet cung capdich vu dich tu dong Anh VietDich cac doan van dẻo toi 200 ki tuQua trinc dich duoc thuc hien tren may chu cua chung toi, khong yeucau phan mem xuất xắc CPU de xu ly tren may cua banTu dong nhan dien ngon ngốc (tieng Anh/tieng Viet)
Từ điển Anh - Pháp - Việt- Hánvanthe.vn đã gồm phiên bản dành choMobile. Hãy vào t.vanthe.vn bằngbrowser bên trên điện thoại di độngcủa bạnTừ điển Việt - Anh - Pháptrực tuyến vanthe.vn là bộ từđiển tiếng Việt online miễnphí tốt nhấtBạn tất cả thể tra một dịp tấtcả những từ điển. Hiện ni vanthe.vnhỗ trợ 9 bộ từ điển:Từ điển Việt-AnhTừ điển Anh-ViệtTừ điển Việt-PhápTừ điển Pháp-ViệtTừ điển tiếng Việt(Việt Nam-Việt Nam)Từ điển tiếng Anh (Anh-Anh,Wordnet)Từ điển tin học (FOLDOC)Từ điển Hán Việt Bạn cũng bao gồm thể duyệt danh sáchtất cả các từ theo vần chữ cáiBạn tất cả thể dùng wildcard _(cho một kí tự) với ^ (thaythế nhiều kí tự)Phát âm mẫu cho những từ tiếng AnhNếu từ bạn tra ko đượckiếm tìm thấy, vanthe.vn sẽ gợi ý mang đến bạnnhững từ giống nhấtDịch tự động Anh Việtvanthe.vn là trang web đầu tiênbên trên Internet cung cấp dịch vụ dịchtự động Anh Việt trả toànmiễn phíDịch tự động các đoạnvăn dài tới 200 ký tựTự động nhận diện (tiếngAnh/tiếng Việt)
table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>