Điểm Chuẩn Công Nghiệp Hà Nội 2019

Điểm chuẩn chỉnh ĐH Công nghiệp Hà Nội 2021 đã làm được công bố đến những thí sinc ngày 16/9. 

Tiêu chí phú máy nhất: Sử dụng khi thí sinh gồm ĐXT đúng bằng Điểm trúng tuyển.

Tiêu chí prúc thứ hai: Sử dụng Khi thí sinch gồm ĐXT đúng bằng Điểm trúng tuyển cùng không thỏa mãn Tiêu chí phụ đầu tiên.

Xem chi tiết điểm chuẩn phía bên dưới.


Bạn đang xem: Điểm chuẩn công nghiệp hà nội 2019

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghiệp thủ đô năm 2021

Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hà Nội năm 2021 đúng chuẩn độc nhất vô nhị tức thì sau thời điểm ngôi trường ra mắt kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh ưng thuận Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hà Nội năm 2021

Chụ ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có


Trường: Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hà Nội - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 năm ngoái 2016 2017 2018 2019 20trăng tròn 2021


STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7340101 Quản trị khiếp doanh A00; A01; D01 25.3 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán > 8.4; Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ hai: Toán = 8.4 cùng NV≤ 3
2 7340115 Marketing A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí phụ máy nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí phú trang bị hai: Toán = 8.6 cùng NV≤ 2
3 7340201 Tài thiết yếu – Ngân hàng A00; A01; D01 25.45 Tiêu chí prúc máy nhất: Toán thù > 8.2; Tiêu chí phụ đồ vật hai: Toán = 8.2 với NV≤ 14
4 7340301 Kế toán A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí phú đồ vật nhất: Toán thù > 8.0; Tiêu chí phụ thứ hai: Tân oán =8.0 và NV≤ 1
5 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01 25 Tiêu chí prúc máy nhất: Toán thù > 8.8; Tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.8 với NV≤ 9
6 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 25.65 Tiêu chí phú trang bị nhất: Toán thù > 8.2; Tiêu chí prúc vật dụng hai: Toán = 8.2 với NV≤ 5
7 7340406 Quản trị văn phòng A00; A01; D01 24.5 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán > 7.6; Tiêu chí phụ sản phẩm hai: Tân oán = 7.6 và NV≤ 5
8 7480101 Khoa học tập đồ vật tính A00; A01 25.65 Tiêu chí phú thứ nhất: Toán thù > 8.4; Tiêu chí phụ sản phẩm hai: Tân oán = 8.4 và NV≤ 7
9 7480102 Mạng máy vi tính với media dữ liệu A00; A01 25.05 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Tân oán > 8.0; Tiêu chí phú máy hai: Toán = 8.0 cùng NV≤ 3
10 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01 25.4 Tiêu chí phú thứ nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí phụ vật dụng hai: Tân oán = 8.6 với NV≤ 3
11 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01 25.25 Tiêu chí prúc thứ nhất: Toán thù > 8.0; Tiêu chí phụ vật dụng hai: Toán thù = 8.0 với NV≤11
12 7480108 Công nghệ nghệ thuật đồ vật tính A00; A01 25.1 Tiêu chí prúc thứ nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí phú sản phẩm hai: Tân oán = 8.6 và NV≤ 3
13 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 26.05 Tiêu chí prúc sản phẩm nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phụ trang bị hai: Toán thù = 8.6 với NV≤ 3
14 7510201 Công nghệ nghệ thuật cơ khí A00; A01 24.35 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí phú sản phẩm hai: Toán = 8.6 và NV≤ 1
15 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01 25.35 Tiêu chí phụ trang bị nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phú vật dụng hai: Tân oán = 8.6 cùng NV≤ 2
16 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01 25.25 Tiêu chí phú sản phẩm nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí prúc lắp thêm hai: Tân oán = 8.0 với NV≤ 8
17 7510206 Công nghệ chuyên môn nhiệt A00; A01 23.9 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Tân oán > 8.2; Tiêu chí prúc thứ hai: Toán = 8.2 cùng NV≤ 2
18 7510301 Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử A00; A01 24.6 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí prúc sản phẩm hai: Toán = 8.6 và NV≤ 1
19 7510302 Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông A00; A01 24.25 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán thù > 8.4; Tiêu chí phụ thiết bị hai: Toán = 8.4 với NV≤ 1
20 7510303 Công nghệ chuyên môn điều khiển và tinh chỉnh và TĐH A00; A01 26 Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 9.0; Tiêu chí prúc sản phẩm hai: Toán = 9.0 và NV≤ 1
21 7510401 Công nghệ nghệ thuật hoá học A00; B00; D01; D07 22.05 Tiêu chí phú sản phẩm nhất: Toán > 7.8; Tiêu chí phụ lắp thêm hai: Tân oán = 7.8 với NV≤ 2
22 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00; D01; D07 20.8 Tiêu chí phú máy nhất: Tân oán > 7.8; Tiêu chí prúc máy hai: Tân oán = 7.8 với NV≤ 9
23 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; D01; D07 23.75 Tiêu chí prúc trang bị nhất: Tân oán > 8.0; Tiêu chí phụ thiết bị hai: Toán = 8.0 và NV≤ 2
24 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01 24 Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán thù > 6.8; Tiêu chí phụ lắp thêm hai: Toán = 6.8 với NV≤ 1
25 7540203 Công nghệ vật liệu dệt, may A00; A01; D01 22.15 Tiêu chí phú vật dụng nhất: Tân oán > 7.6; Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Tân oán = 7.6 và NV≤ 3
26 7520118 Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp A00; A01 23.8 Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán thù > 8.8; Tiêu chí prúc sản phẩm công nghệ hai: Toán =8.8 với NV≤ 14
27 7519003 Công nghệ nghệ thuật khuôn mẫu A00; A01 23.45 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí prúc vật dụng hai: Tân oán = 8.2 với NV≤ 4
28 7510605 Logistics và cai quản chuỗi cung ứng A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán thù = 8.2 cùng NV≤ 5
29 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 25.89 Tiêu chí phụ thứ nhất: Ngoại ngữ > 9.2; Tiêu chí prúc thiết bị hai: Ngoại ngữ = 9.2 và NV≤ 1
30 7310104 Kinch tế đầu tư A00; A01; D01 25.05 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Tân oán > 8.8; Tiêu chí prúc sản phẩm công nghệ hai: Toán thù = 8.8 và NV≤ 4
31 7810101 Du lịch C00; D01; D14 24.75 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Ngữ văn > 6.75; Tiêu chí prúc đồ vật hai: Ngữ văn uống = 6.75 và NV≤1
32 7810103 Quản trị các dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01 24.3 Tiêu chí prúc thiết bị nhất: Toán > 8.8; Tiêu chí prúc thứ hai: Toán = 8.8 và NV≤ 1
33 7810201 Quản trị khách hàng sạn A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí phú đồ vật nhất: Tân oán > 9.4; Tiêu chí phú trang bị hai: Toán thù = 9.4 và NV≤ 4
34 7510209 Robot với trí tuệ nhân tạo A00; A01 24.2 Tiêu chí phú thiết bị nhất: Toán > 8.8; Tiêu chí prúc vật dụng hai: Tân oán = 8.8 với NV≤ 5
35 7340125 Phân tích dữ liệu tởm doanh A00; A01; D01 23.8 Tiêu chí prúc thứ nhất: Tân oán > 7.8; Tiêu chí phụ vật dụng hai: Tân oán = 7.8 cùng NV≤ 3
36 7210404 Thiết kế thời trang A00; A01; D01; D14 24.55 NV≤ 5
37 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 26.19 NV≤ 2
38 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01; D06 25.81 NV≤ 3
39 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; DD2 26.45 NV≤ 5
Học sinh để ý, để làm làm hồ sơ chính xác thí sinc xem mã ngành, tên ngành, kân hận xét tuyển năm 2021 trên trên đây

Xem thêm: Bà Bầu Ăn Gì Để Con Trắng Trẻo Sau Sinh? Bà BầU Ăn Gì Để Con Da TrắNg Môi Đỏ

Xét điểm thi trung học phổ thông

Cliông chồng nhằm tsi gia luyện thi đại học trực con đường miễn mức giá nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021

Bnóng nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật xong xuôi tài liệu năm 2021


Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hà Nội năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Cong Nghiep Ha Noi 2021 đúng mực độc nhất trên vanthe.vn

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>