Trường ĐH Tài ngulặng với môi trường thủ đô chào làng điểm chuẩn chỉnh Nv1 năm năm ngoái. Các em xem cụ thể dưới đây:
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học tài nguyên môi trường 2015

STT

Tên ngành

Mã ngành

Mã tổ hạp môn vanthe.vn

Điêm

trúng

tuvên

Sô TS trúng tuvển

1

Quản lý đât đai

D850103

A00; A01; B00; D01

17.75

391

2

Công ntỉhệ kỳ thuật môi trường

D510406

A00; A01; B00

18

205


STT

Tên ngành

Mã ngành

Mã tổ hợp môn vanthe.vn

Điểm

trúng

tuyển

SÔ TS

trúng

tuyên

 3

Quản lý tài ngulặng cùng môi trường

D850101

A00; A01;B00; D01

đôi mươi.25

245

4

Khí tượng học

D440221

A00; A01; B00;D01

15

32

5

Tbỏ văn

D440224

A00; A01; B00; D01

15

33

6

Kỹ thuật trắc địa - phiên bản đồ

D520503

AOO; A01: B00

15

37

7

Kỹ thuật địa chât

D520501

AOO; A01:B00; D01

15

15

8

Quản lv biển

D850199

AOO; A01; B00; D01

15

12

9

Biên đôi khí hậu và vạc triên bền vững

D440298

AOO; A01; BOO; DO1

15

31

10

Khí tượng tdiệt văn biển

D440299

AOO; A01; B00; DOI

15

2

11

Kế toán

D340301

AOO; AO 1; D01

16.25

243

12

Kinh tế tài nguyênn vanthe.vnên nhiên

D850102

AOO; AO 1; DO1

15

104

13

Quản trị hình thức dịch vụ du ngoạn với lừ hành

D340103

AOO; A01; DO1

16

65

14

Công nghệ thông tin

D480201

AOO; AO 1; DO1

16

126


,1.2 Điểm chuẩn ĐH liên thông vanthe.vnết yếu quy:


STT

Tên ngành

Mã ngành

Mã tô họp môn vanthe.vn

Điêm

trúng

tuvển

SÔTS

trúng

tuvển

1

Quản lý đất đai

D8501O3LT

AOO; A01; BOO; DO1

15

38

2

Công nghệ chuyên môn môi trường

D510406LT

AOO; A01; BOO

15.25

53

 

Quản lý Tài nguim với môi trường

D850101LT

AOO; A01;B00; DO1

15

23

4

Kỹ thuật trắc địa - phiên bản đồ

D520503LT

AOO; A01; BOO

15

2

5

Kế toán

D340301LT

AOO; AO 1; DO1

15

10

6

Khí tượng học

D440221LT

AOO; A01: BOO; DO1

15

0

7

Thủy văn

D440224LT

AOO; A01; BOO; DO1

15

0

8

Công nghệ thông tin

D480201LT

AOO; A01; DO1

15

0


1.3. Điểm chuẩn cao đẳng chính quy:


STT

Tên ngành

ngành

Mã sơn hòa hợp môn vanthe.vn

Điểm

trúng

tuyển

Sô TS trúng tuyển

1

Quản lí khu đất đai

C850103

AOO; A01; BOO;

D0 1.02,03.04,05.06

14.5

30

2

Công nghệ kỳ thuật môi trường

C510406

AOO; A01; BOO

13.25

33

3

Khí tượng học

C440221

12

7

4

Tdiệt văn

C440224

AOO; A01; BOO;

12

6

5

Công nghệ kỹ thuật trăc địa

C515902

AOO; A01; BOO

12

4
Xem thêm: Smartphone Tầm 4 Triệu Đáng Mua Điện Thoại Gì 2021, Top 10 Điện Thoại Giá 4 Triệu Tốt Nhất Hiện Nay

STT

Tên ngành

ngành

Mã tổng hợp môn vanthe.vn

Điểm

trúng

tuyển

Số TS trúng tuyển

6

Công nghệ chuyên môn tài nguim nước

C510405

A00; A01; B00

12

9

7

Công nghệ kỹ thuật địa chất

C515901

A00: A01; B00;

12

10

8

Kế toán

C340301

A00; A01;

13.5

21

9

Công nghệ thông tin

C480201

A00; A01;

D0 1.02.03,04.05,06

12.5

20

.


Điều 2. Khunơ điểm ưu tiên theo đối tượnơ cùng Khu Vực tuyển chọn sinh:

- Mức điểm tại Điều 1 tính theo đối tượng người tiêu dùng học sinh diện tích lớn, Quanh Vùng 3

- Mức chênh lệch điểm trúng tuyển thân nhì đội tiếp nối là 1 trong.0 (một điểm); thân hai khu vực tiếp nối là 0.5 (nửa điểm)

Xem danh sách thí sinc ĐKXT NV1 Đại học Tài Nguyên ổn cùng môi trường vanthe.vnên nhiên TPhường. hà Nội năm 2015 tại: https://vanthe.vn/danh-sach-vanthe.vn-sinh-dkxt-nv1-dai-hoc-tai-nguyen-va-moi-truong-ha-noi-nam-2015-c24a23635.html

Đăng ký nhận Điểm chuẩn Đại học Tài nguim cùng môi trường TP Hà Nội năm năm ngoái đúng đắn nhất, Soạn tin: