Diện tích hình chóp bao gồm tất cả diện tích S bao quanh và mặc tích toàn phần. Bài viết dưới đây vẫn ra mắt cùng với chúng ta phương pháp tính diện tích hình chóp, tính diện tích S bao phủ và mặc tích toàn phần của hình chóp mọi, hình chóp tứ giác các.

Bạn đang xem: Diện tích toàn phần của hình chóp


1. Công thức tính diện tích bao quanh hình chóp

Hình chóp đều

Sxq=p.d

Sxq là diện tích xung quanh

p là nửa chu vi đáy

d là trung đoạn của hình chóp đều

Hình chóp tứ đọng giác đều

Sxq = Tổng diện tích S những phương diện bên (Tổng diện tích S của 4 tam giác)

2. Công thức tính diện tích toàn phần của hình chóp

Stp = Sxq + S đáy

3. các bài tập luyện về diện tích S hình chóp 

Bài 1: 

Cho hình chóp SABCD lòng là hình vuông vắn gồm cạnh dài 8 centimet, độ nhiều năm những bên cạnh bằng 10 cm. Hãy tính diện tích S bao phủ, diện tích toàn phần của hình chóp SABCD.

Giải:

Nửa chu vi của hình vuông ABCD bằng:


*

*

=> AO = BO = CO = DO =

*
cm

Diện tích xung quanh của hình chóp đều:

*

Diện tích toàn phần của hình chóp đầy đủ là:

*

Bài 2: Cho hình chóp tam giác đều phải sở hữu cạnh đáy bằng a cùng chiều cao bằng 2a. Tính diện tích S toàn phần của hình chóp tam giác đều?

Giải:

Hình chóp tam giác những S.ABC gồm AB = AC = BC = a và SH = 2a.

Hotline M là trung điểm của BC. Vì ABC là tam giác rất nhiều bắt buộc AM vừa là mặt đường trung tuyến, vừa là mặt đường cao, vừa là con đường phân giác nên AM ⊥ BC với HM = 1/3AM.

Xem thêm: Chuột Laptop Không Kéo Lên Xuống Được, Cách Sửa Ra Sao

Áp dụng định lý Pytago vào tam giác vuông ABM vuông tại M ta được:


*

*

Do đó

*

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác vuông SHM vuông trên H, ta có:

*

*

Diện tích toàn phần của hình chóp tam giác hồ hết SABC là:

*

*

=>

*

Các chúng ta cũng có thể đọc thêm về công thức tính thể tích kân hận chóp, chu vi hình chóp.


5 ★ 1