HOT GIRL TRÂM ANH LÀ AI?

Trâm Anh là cái brand name từng làm cho ‘rúng động’ cư dân mạng cả nước. Cô phụ nữ hot girl này là ai mà lại có sức hút phệ nlỗi vậy?

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Các men nghĩ về sao về hot girl Trâm Anh? Riêng bản thân thấy cô đàn bà hơi đáng yêu và dễ thương với cười cợt gồm duyên ổn kia chứ?

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>