Đường chéo trong hình chữ nhật

Công thức tính con đường chéo hình chữ nhật nkhô giòn, chinc xác nhất

Hình chữ nhật học sinh vẫn được gia công quen thuộc từ trong thời gian học tè học tập cùng với gần như cách làm dễ dàng như phương pháp tính chu vi hình chữ nhật, phương pháp tính diện tích hình chữ nhật ….Lên lớp 8 học viên liên tục nghiên cứu những tính tính, những dấu hiệu phân biệt hình chữ nhật, phân tích về đường chéo cánh hình chữ nhật . Bài viết bây giờ, trung học phổ thông Sóc Trăng vẫn reviews thêm cách làm tính đường chéo cánh hình chữ nhật nhanh chóng, đúng đắn. Các em tham khảo nhé !

I. LÝ THUYẾT CHUNG


Bài viết ngay sát đây

1. Hình chữ nhật là gì ?

Bạn đã xem: Công thức tính đường chéo cánh hình chữ nhật nhanh hao, chinh xác nhất

Hình chữ nhật là tứ đọng giác gồm tứ góc vuông. Hình chữ nhật cũng là một hình bình hành.

Bạn đang xem: Đường chéo trong hình chữ nhật


ABCD">ABCD là hình chữ nhật ⇔A^=B^=C^=D^=90∘">⇔ˆA=ˆB=ˆC=ˆD=90∘

Nhận xét: Hình chữ nhật cũng là một trong hình bình hành cũng là 1 hình thang cân.

2. Đường chéo hình chữ nhật là gì?

*
(dm)

Bài 2: Đường chéo của hình chữ nhật nhiều năm bởi 13m, chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 7m. Tính chu vi và ăn mặc tích của hình chữ nhật đó.

Xem thêm: Bà Bầu Có Nên Ăn Su Su Su - Bà Bầu Ăn Su Su Có Tốt Không

Giải

Gọi chiều rộng lớn của hình chữ nhật là a (a > 0, m)

Chiều lâu năm của hình chữ nhật là a + 7 (m)

Vì mặt đường chéo hình chữ nhật bằng 13m bắt buộc theo vận dụng định lý Pitago có:

*

Vậy chiều rộng của hình chữ nhật là 5m và chiều nhiều năm của hình chữ nhật là 12m.

Chu vi của hình chữ nhật kia là: (5 + 12).2 = 34m

Diện tích của hình chữ nhật đó là: 12.5 = 60m2

Bài 3: Cho hình chữ nhật tất cả chu vi bằng 28cm, nhì cạnh của chính nó rộng kém nhau 2cm. Tính độ lâu năm mặt đường chéo cánh của hình chữ nhật đó

Giải

Call chiều rộng lớn của hình chữ nhật là a (a > 0, m)

Chiều dài của hình chữ nhật là a + 2 (m)

Chu vi hình chữ nhật bởi 28centimet đề xuất ta có (a + a + 2).2 = 28 => a = 6 (thỏa mãn)

Vậy chiều rộng lớn của hình chữ nhật là 6m cùng chiều nhiều năm của hình chữ nhật là 8m.

call độ lâu năm con đường chéo của hình chữ nhật là d. Lúc kia áp dụng định lý Pitago ta có:

*
m

Bài 4: Một hình chữ nhật có chu vi bằng 32m và mặc tích bằng 60mét vuông. Tính độ lâu năm đường chéo của hình chữ nhật đó.’

Giải

Nửa chu vi của hình chữ nhật bởi 32 : 2 = 16 (m)

Hotline chiều rộng của hình chữ nhật là a (0 2 đề nghị ta có: 

*

điện thoại tư vấn độ nhiều năm mặt đường chéo cánh hình chữ nhật là d

Với a = 6 thì chiều rộng của hình chữ nhật là 6m cùng chiều nhiều năm của hình chữ nhật là 10m. Áp dụng định lý Pitago có: 

*
(m)

Với a = 10 thì chiều rộng của hình chữ nhật là 10m cùng chiều nhiều năm của hình chữ nhật là 6m. Áp dụng định lý Pitago có: 

*
 (m)

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>