GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

Nếu đã từng nghe đến những học thuyết liên quan đến nền kinh tế thì chắc chắn không thể không biết đến học thuyết giá trị thặng dư là gì. Đối với chủ nghĩa tư bản, giá trị thặng dư chính là điều kiện để có thể tồn tại và cũng đồng thời là cơ sở để phát triển của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. Vậy, giá trị thặng dư là gì và có nguồn gốc ra đời như thế nào? Đặc điểm ra sao? Hãy cùng Công ty luật ACC tìm hiểu trong bài viết dưới đây. 

*
Giá trị thặng dư là gì

1. Giá trị thặng dư là gì?

– Theo những kết luận của C.Mác, giá trị thặng dư là gì được hiểu như sau: Đây là giá trị do những người lao động làm thuê lao động và sản sinh vượt quá giá trị sức lao động của mình và bị nhà tư bản chiếm đoạt.

Bạn đang xem: Giá trị thặng dư

– Khi nhà tư bản thực hiện đầu tư các chi phí về nguyên vật liệu để sản xuất thì mục đích của họ là nhằm chiếm đoạt được giá trị thặng dư là số tiền thu được được tăng lên so với số tiền mà họ đã bỏ ra.

– Người lao động làm thuê trong quá trình lao động thực chất tạo ra được rất nhiều những giá trị và nhiều hơn so với tiền công họ được trả. 

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thặng dư

Hiểu được bản chất của giá trị thặng dư là gì thì chúng ta cũng cần phải nắm được những yếu tố gây ảnh hưởng đến giá trị thặng dư này để có cá nhìn toàn diện hơn. Theo đó, những yếu tố này bao gồm:

– Năng suất lao động của người làm thuê: Đây chính là số lượng sản phẩm mà người làm thuê làm ra được trong một khoảng thời gian nhất định.

– Thời gian lao động: Đây là khoảng thời gian mà người làm thuê cần tiêu tốn để có thể tạo ra một số lượng sản phẩm trong điều kiện sản xuất bình thường. Điều kiện sản xuất bình thường tức là những điều kiện cần có để người lao động có thể làm việc ở mức tối thiểu để tạo ra sản phẩm.

– Cường độ lao động: Đây là sự hao phí về trí lực và sức lực của người làm thuê khi làm việc trong một khoảng thời gian nhất định để sản xuất ra sản phẩm.

– Những yếu tố khác:

+ Công nghệ sản xuất

+ Thiết bị, máy móc

+ Vốn đầu tư

+ Trình độ quản lý

3. Các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư

Có ba cách để có thể sản xuất giá trị thặng dư là gì từ nhà tư bản được sử dụng nhiều nhất. 

Cách thứ nhất, phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối

– Giá trị thặng dư tuyệt đối là giá trị thặng dư thu được dựa vào việc kéo dài thời gian lao động tối đa nhiều hơn khoảng thời gian cần thiết để lao động và tạo ra sản phẩm.

Xem thêm: Ngon Lạ Với Cách Làm Bánh Dày Từ Xôi, Lam Banh Day

– Phương thức: Kéo dài ngày lao động và giữ nguyên khoảng thời gian lao động tất yếu, năng suất để làm tăng lên giá trị thặng dư.

– Phương pháp này được sử dụng nhiều nhất trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa tư bản. Với đặc điểm sản xuất còn thủ công, năng suất thấp.

Cách thứ hai, phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối

– Giá trị thặng dư tương đối là giá trị thặng dư thu được nhờ rút ngắn thời gian lao động tất yếu trên cơ sở tăng năng suất lao động.

– Phương thức: Hạ thấp giá trị sức lao động để rút ngắn thời gian lao động yếu, trong khi đó thời gian lao động cần thiết không thay đổi, từ đó làm tăng giá trị thặng dư.

Cách thứ ba, phương pháp sản xuất giá trị thặng dư siêu ngạch

– Giá trị thặng dư siêu ngạch là phần giá trị thặng dư thu được vượt trội hơn so với giá trị thặng dư bình thường của xã hội. 

– Phương thức: Tập trung đẩy mạnh việc áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất lao động cá biệt. Từ đó, giá trị cá biệt của hàng hóa thấp hơn giá trị xã hội.

Trên đây là những kiến thức về giá trị thặng dư là gì do Công ty luật ACC tổng hợp, phân tích và gửi đến bạn đọc. Đây tuy là vấn đề mang tính lý luận, vĩ mô nhưng trên thực tế nó hoàn toàn có thể áp dụng và chính xác ở bất kỳ thời đại nào. Do đó, nếu hiểu và có thể thực hiện những nguyên lý này vào trong thực tiễn, những hoạt động kinh tế sẽ trở nên dễ dàng hơn.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer');if($oh->code_footer){# nếu có code header tùy chỉnh$code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer);$code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer);$code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer);$code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer);$code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer);$code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer);$code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer);$code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer);$code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer);$code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer);echo $code_footer;}?>