Giải bài toán lớp 8 tập 1 trang 5

Áp dụng: Quy tắc nhân đối kháng thức cùng với đa thức: Muốn nhân một 1-1 thức với cùng một đa thức ta nhân đối chọi thức với từng hạng tử của đa thức rồi cùng những tích với nhau.

Bạn đang xem: Giải bài toán lớp 8 tập 1 trang 5

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalignvà ,,x^2left( 5x^3 - x - 1 over 2 ight) cr và = x^2.5x^3 + x^2.left( - x ight) + x^2.left( - 1 over 2 ight) cr & = 5x^5 - x^3 - 1 over 2x^2 cr )


LG b.

((3xy-x^2 + y)dfrac23x^2y);

Phương pháp giải:

Áp dụng: Quy tắc nhân đối chọi thức với nhiều thức: Muốn nắn nhân một solo thức với cùng một nhiều thức ta nhân đối chọi thức cùng với từng hạng tử của nhiều thức rồi cộng các tích với nhau.

Lời giải bỏ ra tiết:

*


LG c.

Xem thêm: Tải Về Đề Minh Họa Tiếng Anh 2018 Môn Tiếng Anh, Đề Tham Khảo Thpt Quốc Gia 2018 Môn Tiếng Anh

((4x^3 - 5xy + 2x)left( - dfrac12xy ight)).

Phương thơm pháp giải:

Áp dụng: Quy tắc nhân đơn thức cùng với nhiều thức: Muốn nắn nhân một đối chọi thức với cùng một nhiều thức ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau.

Lời giải đưa ra tiết:

*

Loigiaitốt.com


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em chạm mặt đề nghị là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp Loigiaigiỏi.com


Cảm ơn chúng ta sẽ thực hiện Loigiaigiỏi.com. Đội ngũ gia sư đề nghị cải thiện điều gì để bạn mang lại nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông báo để ad hoàn toàn có thể tương tác với em nhé!


Liên hệ | Chính sách

Đăng ký để dìm giải thuật xuất xắc cùng tư liệu miễn phí

Cho phép loigiaigiỏi.com gửi các thông tin đến các bạn nhằm nhận thấy những lời giải tốt tương tự như tài liệu miễn tổn phí.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>