Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 10 năm 2017 - 2018 là đề thi Giải Tân oán bên trên mạng Internet lớp 2 bao gồm câu trả lời đi kèm. Thông qua bài toán rèn luyện cùng với đề thi này để giúp những em học viên lớp 2 ôn tập và củng thay kiến thức, nhằm mục đích đạt kết quả cao trong số vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Tân oán qua mạng lớp 2 năm học tập 2017 - 2018. Sau trên đây mời những em cùng xem thêm nội dung cụ thể đề thi.You watching: đề thi violympic môn tân oán lớp 2 vòng 10 năm học 2016Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng ba năm 2017 - 2018 (Có đáp án)Đề thi Violympic Tân oán lớp 2 vòng 2 năm 2017 - 2018 (Có đáp án)Đề thi Violympic Tân oán lớp 2 vòng một năm 2017 - 2018 (Có đáp án)

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 10

1/ Tính : 68 – 63 = ……… 75 – 28 = …….. 80 – 65 = ……..2/ Tổng của 2 só là số tròn chục liền sau số 90, số hạng thứ nhất là 9, Vậy số hạng thứ 2 là: …..........................................................................................................................................3/ Cách trên đây 8 năm chú Tư 45 tuổi. Vậy trong năm này chú Tư …………………………….tuổi.4/ Tìm y, biết : 100 – y = 86. Vậy y = ………………………………………………………5/ Cho các số 24 ; 43 ; 37 ; 7 ; 70 ; 59 sắp xếp các số đã cho theo thứ tự từ lớn đến bé là:A. 7 ; 24 ; 37 ; 59 ; 70 B. 7 ; 24 ; 43 ; 37 ; 59 ; 70C. 70 ; 59 ; 43 ; 37 ; 24 ; 7 D. 90 ; 89 ; 70 ; 50 ; 30 ; 76/ Trong các phép tính dưới đây phép tính nào có kết quả lớn nhất:A. 100 – 9 B. 100 – 98 C. 63 – 48 D. trăng tròn – 57/ Cho a8 + 6b …… 39 + ab. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: ………………………8/ Hiệu của 2 số là 16, số bị trừ là 100. Vậy số trừ là:A. 94 B. 84 C. 64 D. 749/ Cho 72 kilogam + 8kg ……….. 100kg – 16 kg .Dấu thích hợp điền vào chỗ trống là:11/ Cách trên đây 4 năm, Tùng 8 tuổi, Vậy trong năm này Tùng có số tuổi mới là: ………………….12/ Cho 100kg – 8 kilogam ……. 100 kilogam – 18kg. Dấu thích hợp điền vào chỗ trống là: …………..13/ Gía trị a viên mãn : a – 13 = 38 là : a = ……………………………………………….14/ Hình vẽ mặt có …………………..hình tứ giác:15/ Hiệu của 2 số là số lớn nhất có 2 chữ số mà tổng nhì chữ số đó bằng 11, số trừ là 8. Vậy số bị trừ là:…………………………………………………………...............................................................Chia sẻ bởi: Học tập


Bạn đang xem: Đề thi violympic toán lớp 2 vòng 10 năm 2017

*

Thi Violympic See more: Hướng Dẫn Làm Mờ Ảnh Bằng Photoshop Cs6, Cách Làm Mờ Hình ảnh Nền Bằng Photocửa hàng Lịch thi Violympic ‎2021 - 2022 3.330 Lịch thi Violympic Toán thù Tiếng Anh, Tân oán Tiếng Việt, Vật Lý Kết quả cuộc thi Violympic năm học tập 2020 - 2021
*

6.041 Danh sách hiệu quả vòng thi Quốc Gia Violympic 20đôi mươi - 2021 1trăng tròn bài xích Toán thù luyện thi Violympic lớp 5
*Xem thêm: Cách Tắt Share Folder Trong Win 10, Cách Chia Sẻ Folder Dữ Liệu Qua Mạng Lan Win 10

30.715 Sở đề luyện thi Violympic Tân oán Một số dạng toán thi Violympic lớp 4 2.465 Sở đề thi Violympic môn Toán thù lớp 4See more: Nguồn Gốc Chữ Quốc Ngữ Ra Đời Trong Hoàn Cảnh Nào Lịch Sử 7, Nguồn Gốc Chữ Quốc Ngữ Quy trình rửa tay 904 Các bước cọ tay đúng chuẩn theo tiêu chuẩn Bộ Y tế