GIẤY RÚT VỐN ĐẦU TƯ

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ TÀI CHÍNH --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc ----------------

Số: 17361/BTC-KBNN V/v: Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật chứng tự Thanh khô toán vốn đầu tư

thủ đô, Ngày 21 mon 1hai năm 2007

Kínhgửi: Kho bạc Nhà nước những tỉnh, tỉnh thành trực ở trong Trung ương

I. Hủy bỏtriệu chứng từ bỏ kế toán

1- Giấy rút ít vốn chi tiêu kiêm lĩnh chi phí mặt (MẫuC3-01/NS)

2- Giấyrút vốn đầu tư chi tiêu kiêm gửi Khoản, chuyển tiền năng lượng điện tử, cấp séc bảo đưa ra (Mẫu C3-02/NS).

Bạn đang xem: Giấy rút vốn đầu tư

II. Bổsung hội chứng từ kế toán thù

1. Bổsung mẫu bệnh từ: Giấy rút vốn đầutứ – chủng loại C3-07/NS (Mẫu bệnh từ bỏ đi kèm công văn này).

2. Nội dung, phương thức ghi chép cùng quá trình luân chuyểnbệnh từ

2.1. Giấyrút vốn chi tiêu – chủng loại C3-07/NS:

Mục đích

Giấy rút vốnđầu tư là chứng từ kế toán vày đơn vị chức năng công ty chi tiêu hoặc Ban quản lý dự án (gọitầm thường là nhà đầu tư) lập, gửi mang lại KBNN để rút vốn đầu tư chi tiêu (tổng quan cả vốncông tác Mục tiêu bao gồm đặc thù chi tiêu và vốn đầu tư chi tiêu khác); Giấy rút vốn đầubốn được áp dụng nhằm rút vốn đầu tư chi tiêu bởi đưa Khoản hoặc bằng tiền mặt; là căncđọng nhằm KBNN hạch tân oán đưa ra chi phí mang lại đầu tư chi tiêu cải cách và phát triển.

Phương pháp và trách nát nhiệm ghi chép

a- Chủ đầu tư

- Giấy rút vốnđầu tư cần được viết số thường xuyên vào kỳ kế tân oán, ghi rõ ngày, tháng, năm lậpgiấy, cấp cho chi phí với niên độ chi phí vốn đầu tư.

- Nếu dùng Giấy rút vốn chi tiêu nhằm nhất thời ứng vốn đầutư, gạch ốp chéo cánh ô “Thanh hao toán”. Nếu dùng giấy rút vốn đầu tư nhằm rút tkhô nóng toánvốn chi tiêu, gạch men chéo ô “Tạm ứng”.

- Ghi rõ têndự án, mã dự án, mã địa phận địa điểm thực hiện dự án; tên cùng mã số đơn vị sử dụngngân sách của chủ chi tiêu, thương hiệu với mã hiệu công tác Mục tiêu (nếu có); số tàiKhoản cùng KBNN vị trí đơn vị msinh sống tài Khoản;

- Ghi rõ số,ngày của Giấy ý kiến đề xuất thanh hao toán thù vốn đầu tư; nguồn vốn đầu tư; niên độ kế hoạchvốn đầu tư chi tiêu.

- Nếu rút ít vốn đầu tư chi tiêu bằng chuyển Khoản, chuyểntiền điện tử, cung cấp séc bảo chi thì ghirõ tên, xúc tiến, số tài Khoản và nơi mở tài Khoản của đơn vị trúc hưởng, quăng quật trốngdòng họ thương hiệu fan lĩnh chi phí, số chứng tỏ quần chúng, chỗ cấp, ngày cấp cho.

- Nếu dùng giấy rút vốn đầu tư nhằm tkhô giòn toán thù bằngtiền khía cạnh thì ghi rõ tên đơn vị nhấn tiền, họ tên fan lĩnh tiền, sốchứng tỏ quần chúng, chỗ cấp cho, ngày cấp cho, quăng quật trống cái số tài Khoản cùng địa điểm mởtài Khoản của đơn vị thụ tận hưởng.

- Phần liệtkê các Khoản rút vốn đầu tư ghi cụ thể theo câu chữ, theo Mục lục ngân sáchvới số tiền; mỗi Khoản ghi vào một trong những dòng.

- Tổng số tiềnkiến nghị rút vốn chi tiêu được ghi thông qua số với bởi chữ.

b- Kho bạc Nhà nước

- Bộ phậnthanh hao toán thù vốn đầu tư sau thời điểm kiểm soát điều hành hồ sơ rút vốn chi tiêu, ký chứng thực vàgửi đến phần tử kế tân oán.

- Sở phận kếtân oán định Khoản nhiệm vụ vào ô “Phần vì chưng KBNN ghi”.

Lưu ý: Kế toán căn cứ ô nhất thời ứng/tkhô hanh toán và loại “chiến lược năm…” nhằm định Khoản. Riêng ngôi trường vừa lòng nhà đầu tưrút ít vốn tkhô nóng toán thù cân nặng ngừng ở trong nguồn vốn ứng trước thì kế toánvẫn hạch tân oán bỏ ra lâm thời ứng.

- Kế toán thù, kế toán thù trưởng cùng giám đốcKBNN ký kết vừa đủ theo những chức vụ phép tắc trên giấy.

- Nếu rút vốnđầu tư bằng tiền khía cạnh, thủ quỹ ghi ngày, tháng, năm vào dòng “KBNN ghi sổ vàtrả tiền ngày...”, cam kết, đóng góp dấu “ĐÃ CHI TIỀN” cùng đưa ra trả mang lại nhà chi tiêu. Nếurút ít vốn đầu tư bằng đưa Khoản, chuyển tiền điện tử, cấp cho séc bảo chi thì vứt trống chức vụ thủ quỹ.

Luân chuyểntriệu chứng từ:

a/ Rút vốnđầu tư bởi tiền mặt:

- Chủ đầu tưlập 03 liên Giấy rút vốn đầu tư gửi KBNN.

- Kế toán thù sửdụng 01 liên làm cho triệu chứng từ bỏ hạch toán thù cùng lưu, 02 liên gửi thành phần tkhô hanh tân oán vốnchi tiêu, kế hoạch tổng hợp (thành phần tkhô hanh toán thù vốn đầu tư chi tiêu, chiến lược tổng phù hợp sửdụng 01 liên để theo dõi và quan sát, 01 liên trả lại công ty đầu tư).

b/ Rút ít vốn chi tiêu bằng gửi Khoản, đưa tiềnnăng lượng điện tử.

-Trường hợp đơn vị chức năng thụ hưởng có tài năng Khoản trên KBNN khu vực đơn vị chức năng công ty chi tiêu msinh sống tài Khoản:

+ Chủ đầu tưlập 04 liên Giấy rút vốn đầu tư gửi KBNN.

+ Kế tân oán sửdụng 01 liên để hạch toán với lưu giữ, 01 liên báo Có đến đơn vị chức năng thú hưởng trọn, 02 liêngửi bộ phận tkhô cứng toán thù vốn đầu tư chi tiêu, chiến lược tổng vừa lòng (thành phần tkhô giòn toán thù vốn đầutứ, kế hoạch tổng thích hợp áp dụng 01 liên nhằm quan sát và theo dõi, 01 liên trả lại chủ đầu tư).

-Trường đúng theo đơn vị thụ tận hưởng có tài năng Khoản tại KBNN khác:

+ Chủ đầu tưlập 03 liên Giấy rút vốn đầu tư chi tiêu gửi KBNN.

+ Kế tân oán sửdụng 01 liên để hạch tân oán cùng lưu, 02 liên gửi bộ phận tkhô giòn toán thù vốn đầu tư chi tiêu, kếhoạch tổng hợp (thành phần thanh hao tân oán vốn đầu tư chi tiêu, chiến lược tổng hòa hợp sử dụng 01liên nhằm theo dõi và quan sát, 01 liên trả lại nhà đầu tư).

- Trườngvừa lòng đơn vị chức năng trúc hưởng có tài Khoản trên ngân hàng:

+ Chủ đầu tưlập 05 liên Giấy rút vốn đầu tư gửi KBNN.

+ Kế toán sửdụng 01 liên để hạch toán và lưu giữ, 02 liên gửi bộ phận tkhô nóng toán thù vốn đầu tư, kếhoạch tổng hợp (bộ phận tkhô nóng toán thù vốn đầu tư, kế hoạch tổng thích hợp thực hiện 01liên để quan sát và theo dõi, 01 liên trả lại công ty đầu tư), 02 liên còn lại được sử dụnglàm cho hội chứng tự tkhô giòn toán thù hoặc hủy quăng quật (phụ thuộc vào cách thức tkhô hanh toán).

c/ Rút vốnđầu tư chi tiêu bằng cấp séc bảo chi:

- Chủ đầu tưlập 03 liên Giấy rút vốn đầu tư gửi KBNN.

- Kế toán sử dụng 01 liên để hạch toán thù vàgiữ, 02 liên gửi phần tử thanh hao tân oán vốn chi tiêu, chiến lược tổng hòa hợp (bộ phậntkhô cứng toán thù vốn đầu tư chi tiêu, kế hoạch tổng đúng theo sử dụng 01 liên để quan sát và theo dõi, 01 liêntrả lại nhà đầu tư) để quan sát và theo dõi.

III. Sửa thay đổi triệu chứng từ

1. Sửathay đổi chủng loại triệu chứng từ cùng phạm vi sử dụng

1.2. Phạmvi sử dụng:

Mẫu “Giấyđề nghị thanh khô toán thù vốn đầu tư” bắt đầu (Mẫu B01/KB) bởi công ty đầu tư lập, ý kiến đề nghị Khobạc Nhà nước (địa điểm nhà đầu tư chi tiêu mngơi nghỉ tài Khoản) trợ thời ứng, tkhô hanh toán khối lượng hoànthành nằm trong các nguồn chi phí đầu tư chi tiêu vì hệ thống KBNN cai quản (vốn XDCB triệu tập,vốn chương trình Mục tiêu, vốn trái khoán Chính phủ, CK viện trợ, v,v...).

Số lượngGiấy kiến nghị thanh hao tân oán vốn đầu tư: Đối với các dự án chi tiêu thực hiện vốn trongnước lập 03 liên (KBNN 01 liên; chủ đầu tư 01 liên; đơn vị trúc tận hưởng 01 liên);Đối cùng với những dự án sử dụng vốn không tính nước lập 05 liên hoặc 06 liên tuỳ theo phâncấp quản lý của dự án (ngoài ra liên lưu lại sống những đơn vị chức năng như bên trên, còn gửi Ngânmặt hàng Giao hàng 01 liên; Vụ Tài bao gồm đối nước ngoài Sở Tài bao gồm 01 liên; Ban QLDA cấptrên 01 liên trường hợp có).

Giấy đềnghị thanh hao toán vốn đầu tư chi tiêu được lập một lần cho 1 Khoản tạm thời ứng hoặc thanhtoán cân nặng chấm dứt. Riêng so với những dự án công trình sử dụng vốn ngoại trừ nước, docâu hỏi điều hành và kiểm soát, xác thực đề nghị trợ thì ứng, thanh hao toán phải tuân thủ theo đúng Tỷ Lệ tàitrợ yêu cầu hoàn toàn có thể được lập một đợt nhưng được sử dụng nhằm tạm bợ ứng, tkhô hanh toán thù phầnvốn nội địa nhiều lần. khi rút ít vốn trường đoản cú lần thứ hai trở đi, chủ chi tiêu chỉ phảilập Giấy rút ít vốn đầu tư để trợ thời ứng, tkhô cứng toán khoản vốn bởi vì Kho bạc Nhà nước chấpnhấn tạm ứng, tkhô hanh toán trên Giấy đề nghị tkhô hanh toán thù vốn đầu tư tuy vậy chưa tạmứng, tkhô hanh toán không còn ở lần trước.

Giấykiến nghị thanh tân oán vốn chi tiêu được lập theo mẫu mã in trước hoặc lập bên trên vật dụng vitính, tuy nhiên cần đúng chủng loại điều khoản. Chủ đầu tư chi tiêu, Kho bạc Nhà nước nên ký kết tên đầyđủ bên trên từng liên triệu chứng từ, ko viết, ký kết bằng mực đỏ, bút chì hoặc ký lồng giấythan; triệu chứng từ ko được tẩy xoá; chữ cam kết và dấu đóng trên giấy yêu cầu phù hợpcùng với chủng loại dấu cùng chữ cam kết đang đăng ký trên Kho bạc Nhà nước.

2.Phương thơm pháp lập:

2.1. Đốicùng với phần ghi của công ty đầu tư

- Chủ đầutư: Ghi đúng tên nhà đầu tư hoặc Ban quản lý dự án công trình được khí cụ vào quyết địnhThành lập cùng trên Giấy đăng ký mlàm việc tài Khoản, chủng loại lốt, chữ ký của nhà chi tiêu tạiKho bạc Nhà nước vị trí mnghỉ ngơi tài Khoản;

- Số: Ghitheo số chứng trường đoản cú của chủ đầu tư;

- Kính gửi:Ghi thương hiệu Kho bạc Nhà nước nơi nhà đầu tư chi tiêu mnghỉ ngơi tài Khoản;

- Dòng Têndự án công trình, công trình: Ghi thương hiệu dự án, dự án công trình theo đúng tên trong quyết định đầubốn được chú ý hoặc thương hiệu theo thông tin kế hoạch vốn chi tiêu năm (so với dự ánquy hoạch, sẵn sàng đầu tư);

- Dòng Chủđầu tư/Ban QLDA: Ghi rõ tên công ty chi tiêu hoặc Ban QLDA vẫn ĐK msinh hoạt tài Khoảncùng với cơ quan Kho bạc. Ghi rõ mã đơn vị SDNS.

Xem thêm: Call Of Duty®: Black Ops 2 Free Download, Call Of Duty 2 Download

- Dòng Sốtài Khoản công ty đầu tư: Ghi số hiệu tài Khoản tạm ứng (ngôi trường hợp trợ thời ứng), số hiệutài Khoản tkhô giòn tân oán (trường vừa lòng tkhô giòn tân oán trọng lượng hoàn thành) của dự án mởtrên Kho bạc Nhà nước (so với vốn vào nước) hoặc ngân hàng Giao hàng (đối với vốnngoại trừ nước);

- Dòng Căncđọng đúng theo đồng: Ghi số hiệu vừa lòng đồng; ngày, mon, năm ký kết kết hợp đồng giữa nhà đầubốn và nhà thầu của dự án công trình , hạng Mục, … ý kiến đề nghị tạm ứng, thanh hao toán;

- Dòng Căncứ đọng bảng xác định cực hiếm cân nặng quá trình trả thành: Ghi số hiệu và ngày,tháng, năm lập bảng xác định quý giá trọng lượng quá trình hoàn thành của công ty đầutứ. Nếu lâm thời ứng vốn thì để trống tiêu chuẩn này.

- Dòng Luỹkế quý giá trọng lượng sát hoạch của những hạng Mục kiến nghị tkhô nóng toán: Ghi luỹ kếquý giá khối lượng kết thúc trường đoản cú bắt đầu khởi công mang đến kỳ này (Trường phù hợp tkhô cứng toántheo vừa lòng đồng thì ghi theo tiêu chuẩn trên Bảng xác định giá trị cân nặng côngViệc xong xuôi theo thích hợp đồng, khối lượng tạo nên không tính hợp đồng; Trườngđúng theo tkhô nóng toán không theo thích hợp đồng thì ghi theo số ý kiến đề nghị tkhô nóng toán) của cáchoạng Mục ý kiến đề nghị tkhô hanh toán;

- Dòng Sốdư trợ thời ứng của hạng Mục đề nghị tkhô nóng toán: Ghi tổng số vốn liếng đang tạm ứng mang đến hạngMục tính mang lại cuối kỳ trước không được tịch thu.

- Số nền móng nghị

Tạm ứng

Thanh hao toán

Trường hòa hợp tạm ứng thì gạch chéo vào ô Thanh hao toán; ngôi trường hợpthanh toán thì gạch ốp chéo vào ô Tạm ứng;

Thuộc mối cung cấp vốn: Ghi rõ nguồn chi phí mà lại chủ chi tiêu ý kiến đề nghị thanh khô toán thù (phùhợp với nguồn chi phí được thông báo planer năm, như nguồn ngân sách XDCB tập trung,lịch trình Mục tiêu, v,v....).

Kế hoạch vốn: Ghi rõ số vốn ý kiến đề nghị tkhô hanh tân oán nằm trong chiến lược năm nào(KH vốn cấp phát giỏi vốn ứng)

- Các cột vào bảng:

+ Cột nội dung: Ghi thương hiệu các bước, hạng Mục hoặc gói thầu hoặc hợpđồng ý kiến đề xuất tkhô hanh toán kỳ này. Trường thích hợp ý kiến đề nghị tkhô giòn toán cho các hạng Mục,gói thầu hoặc đúng theo đồng của và một bên thầu thì ghi theo từng hạng Mục hoặc từnggói thầu hoặc từng phù hợp đồng.

Dòng ""Cộng"": Ghi tổng cộng theo từng cột tương ứng.

+ Cột dự tân oán thông qua hoặc quý giá trúng thầu hoặc giá trị vừa lòng đồng: Ghiquý hiếm dự toán thù được chăm bẵm đối với dự án, công trình, hạng Mục công trình, góithầu ko tổ chức triển khai đấu thầu; ghi quý hiếm trúng thầu được phê chuẩn đối với dự án,công trình xây dựng, hạng Mục dự án công trình, gói thầu tiến hành đấu thầu; ghi quý giá đúng theo đồngso với những công việc ko lập dự toán cụ thể, ko tổ chức đấu thầu. Trườngphù hợp không tổ chức đấu thầu hoặc đấu thầu nhưng mà giá trị phù hợp đồng nhỏ rộng quý giá dựtoán được chú ý hoặc quý giá trúng thầu được chu đáo thi ghi theo giá trị đúng theo đồng.

+ Cột luỹ kế số vốn sẽ tkhô nóng tân oán tự khởi công mang đến vào cuối kỳ trước (tất cả cảtạm bợ ứng) tất cả 2 cột vốn TN (vốn trong nước) với cột vốn NN(vốn ngoài nước):Ghi luỹ kế khoản đầu tư nội địa, vốn kế bên nước vẫn tkhô hanh tân oán mang lại dự án công trình, dự án công trình,hạng Mục công trình, gói thầu hoặc phù hợp đồng từ bỏ khởi công đến vào cuối kỳ trước (baocó cả vốn nhất thời ứng không tịch thu với vốn thanh khô toán khối lượng trả thành). Trườngphù hợp tạm bợ ứng lần đầu mang lại dự án công trình, dự án công trình, hạng Mục dự án công trình, gói thầu hoặc hợpđồng thì các cột này nhằm trống.

+ Cột số kiến nghị nhất thời ứng, tkhô giòn tân oán KLHT (trọng lượng trả thành) kỳnày (tất cả cả thu hồi tạm thời ứng) bao gồm 2 cột vốn TN (vốn vào nước) với cột vốnNN(vốn ko kể nước): Ghi số ý kiến đề xuất trợ thì ứng hoặc tkhô nóng toán kân hận lượngchấm dứt kỳ này (bao hàm cả số thu hồi tạm thời ứng) theo vốn nội địa, vốnxung quanh nước của dự án công trình, công trình xây dựng, hạng Mục dự án công trình, gói thầu hoặc vừa lòng đồng đềnghị trợ thời ứng hoặc tkhô nóng toán kỳ này.

Trường thích hợp có nhiều văn bản bỏ ra, cấp thiết ghi hết trong Giấy đề nghịthanh hao toán thù vốn đầu tư thì công ty đầu tư rất có thể lập bảng kê chi tiết kèm theo (baotất cả những chỉ tiêu (các cột) như Giấy kiến nghị tkhô nóng tân oán vốn đầu tư).

- Dòng Số chi phí đề nghị lâm thời ứng, tkhô giòn toán thù (bằng số cùng bởi chữ): Ghi tổngsố chi phí (tất cả cả vốn nội địa cùng vốn bên cạnh nước) ý kiến đề nghị tạm thời ứng hoặc thanhtân oán ngay số và bằng chữ, phải tương xứng với tổng số kiến nghị tạm ứng hoặc thanhtân oán khối lượng xong kỳ này (bao hàm cả số thu hồi trợ thời ứng) của vốn trongnước, vốn quanh đó nước của những cột vào bảng.

Trong đó:

+ Số thu hồi trợ thì ứng (bởi số): Ghi khoản đầu tư thu hồi nhất thời ứng bằng số theovốn nội địa, vốn không tính nước của từng cái tương xứng. Trường phù hợp nhất thời ứng thìnhững mẫu này để trống.

+ Chuyển chi phí Bảo Hành (bởi số): Ghi số tiền Bảo Hành công trình xây dựng.

+ Dòng để trống: Để ghi những trường đúng theo tạo ra, nhỏng ngôi trường hợpban ngành Kho bạc dấn thu thuế hộ, v,v….

+ Số trả đơn vị thú tận hưởng (bằng số): Ghi số vốn nhất thời ứng hoặc tkhô giòn toánkhối lượng chấm dứt sau khoản thời gian sẽ trừ đi các Khoản tiền trên nhằm trả đến đối kháng vịthụ hưởng theo vốn trong nước, vốn quanh đó nước của từng loại tương xứng.

- Dòng Tên đơn vị chức năng thú hưởng: Ghi thương hiệu đơn vị trúc hưởng trọn theo phù hợp đồng đãký thân chủ chi tiêu cùng đơn vị chức năng thừa nhận thầu (trường phù hợp theo hợp đồng) hoặc theo đềnghị của chủ chi tiêu, Ban QLDA (trường đúng theo thanh toán ko qua đúng theo đồng).

- Dòng Số tài Khoản đơn vị thụ hưởng…… Tại…: Ghi số hiệu tài Khoảncủa đơn vị chức năng thụ hưởng trọn cùng liên hệ trên bank, tổ chức tín dụng hoặc Kho bạcNhà nước theo hợp đồng đã ký thân nhà đầu tư cùng đơn vị nhấn thầu.

Trường hòa hợp có nhiều đơn vị thụ hưởng thì bổ sung cập nhật thêm chiếc nhằm phản ánhtheo các tiêu chuẩn nlỗi bên trên (thương hiệu đơn vị chức năng, số tài Khoản, khu vực msinh sống tài Khoản, số tiền)

Trường phù hợp tạm ứng, tkhô cứng tân oán chi phí cai quản dự án công trình hoặc chi phí bởi chủchi tiêu từ thực hiện thì thương hiệu cùng tài Khoản đơn vị trúc tận hưởng đứng tên, tài Khoản củanhà đầu tư chi tiêu hoặc đơn vị chức năng được nhà đầu tư chi tiêu giao trọng trách hoặc ký vừa lòng đồng nội bộ.

- Ghi tháng ngày năm lập chứng từ bỏ, ký kết và ghi rõ chúng ta tên tương đối đầy đủ theo từngchức vụ với theo từng liên, sau đó đóng góp dấu của chủ đầu tư.

Trường hợp số vốn liếng đề xuất thanh hao tân oán kỳ này bao gồm nhiều nhiều loại tiềntheo thích hợp đồng (VND, ngoại tệ), nhà đầu tư chi tiêu ghi đủ số tiền ý kiến đề nghị tkhô hanh toántheo từng một số loại chi phí được phương pháp vào hợp đồng giữa chủ chi tiêu với đơn vị nhậnthầu vào các cột cùng dòng tương ứng phần bởi nhà chi tiêu lập.

2.2. Đối cùng với phần ghi của Kho bạc Nhà nước:

- Ngày nhấn Giấy đề xuất tkhô nóng tân oán vốn đầu tư: Ghi ngày bộ phận tiếpthừa nhận làm hồ sơ và trả tác dụng nhận Giấy ý kiến đề xuất thanh khô toán vốn đầu tư chi tiêu.

Kho bạc Nhà nước chấp nhận

Tạm ứng

Tkhô cứng toán

theo ngôn từ sau:

Trường thích hợp tạm thời ứng thì gạch men chéo vào ô Thanh khô toán; trường vừa lòng thanhtoán thù cân nặng ngừng thì gạch chéo cánh vào ô Tạm ứng.

- Dòng số vốn liếng chấp nhận: Ghi số vốn nhất thời ứng hoặc thanh khô tân oán khối lượngkết thúc được Kho bạc Nhà nước gật đầu tkhô nóng tân oán bên trên cơ sở khoản vốn tạm ứnghoặc tkhô giòn tân oán cân nặng xong xuôi do chủ đầu tư ý kiến đề nghị. Chia theo từng nguồnvốn trong nước, bên cạnh nước cùng đối chiếu theo từng Mục, tè Mục tương ứng vớicác cột (tuỳ theo tính chất nguồn ngân sách chi tiêu mà ghi những Mục, tè Mục khớp ứng,nhỏng Mục 147, 148, 149, 150, 118, 145, v,v....).

Trường đúng theo số vốn chấp nhận tạm bợ ứng hoặc tkhô nóng toán thù trọng lượng hoànthành bao gồm nhiều Mục, tè Mục thì được ghi từng Mục, tiểu Mục theo các cộttương xứng.

Trường thích hợp khoản đầu tư gật đầu đồng ý nội địa, ngoại trừ nước bằng các nhiều loại tiềnkhác biệt (theo luật pháp của phù hợp đồng giữa công ty chi tiêu cùng bên thầu) thì ghi đầyđủ từng các loại chi phí vào các cột tương ứng.

Trong đó:

+ Số thu hồi tạm thời ứng: Ghi tổng khoản đầu tư thu hồi tạm bợ ứng (ví như có) cùng chiara khoản đầu tư tịch thu lâm thời ứng của năm trước với số vốn liếng tịch thu nhất thời ứng của kế hoạchnăm nay.

Các mẫu nhằm trống để ghi số chi phí chuyển BH công trình (ví như có) hoặccác nội dung không giống trường hợp có phát sinh;

+ Số trả đơn vị thú hưởng: Ghi số tiền trả cho đơn vị trúc hưởng bằng sốvới bằng văn bản.

- Số trường đoản cú chối: Ghi khoản vốn Kho bạc Nhà nước phủ nhận nhất thời ứng hoặc thanhtoán thù trọng lượng dứt (chênh lệch giữa khoản đầu tư bởi vì nhà chi tiêu đề nghị và sốđồng ý lâm thời ứng hoặc thanh khô toán trọng lượng hoàn thành của Kho bạc Nhà nước).

Ghi rõ lý do không đồng ý tạm ứng hoặc tkhô hanh tân oán.

- Dòng Ghi chú: Ghi những nội dung khác biệt trong quá trình kiểm soáttkhô cứng toán thù của Kho bạc Nhà nước nhỏng dự án các nguồn, những cấp cho túi tiền,dự án công trình đặc điểm hoặc các nguồn vốn viện trợ (C-K), nguồn ngân sách quảng bá truyềnhình…….

- Ghi ngày tháng năm lập bệnh tự với ký, ghi rõ họ tên rất đầy đủ theo từngchức danh và theo từng liên, kế tiếp đóng góp vết Kho bạc Nhà nước.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>