H2co3 là chất điện li mạnh hay yếu

(1) Những chất điện li mạnh là các axit mạnh như HCl, HNO3, H2SO4…; các bazơ mạnh như NaOH, KOH, Ba(OH)2… và hầu hết các muối.You watching: H2co3 là chất điện li mạnh hay yếu

(2) Dãy các chất H2S, H2CO3, H2SO3 là các chất điện li yếu.Bạn đang xem: H2co3 là chất điện li mạnh hay yếu

(3) Muối là hợp chất khi tan trong nước chỉ phân li ra cation kim loại và anion gốc axit.

Bạn đang xem: H2co3 là chất điện li mạnh hay yếu

(4) Nước cất có khả năng dẫn điện tốt do nước có thể phân li ra ion H+ và OH-.

Số nhận xét đúng là?

A. 1.

C.See more: Bổ Nhiệm Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Thái Nguyên, Viện Kiểm Soát Tỉnh 2.

D.

Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Hoạt Hình Bằng Powerpoint, Nguyễn Ngọc Dương Official

3.

Giải chi tiết:

(1) đúng.

(2) đúng.

(3) sai. VD: (NH4)2CO3 là muối điện li ra ion NH4+ không phải là ion kim loại.See more: Bước Sóng Ánh Sáng Từ Đỏ Đến Tím, Lý Thuyết Cơ Bản Chương Sóng Ánh Sáng

(4) sai, vì nước cất không dẫn điện

→ Vậy có 2 nhận xét đúng.


*

Tổng số đo các góc trong lục giác


*

Môn triết học tiếng anh là gì


*

Tor là viết tắt của từ gì


*

Trịnh thiếu thu


*

Hoắc kiến hoa và lưu thi thi


Phong trào đồng khởi lịch sử 12

Bài viết mới Posts top

Phenol có tác dụng với hcl không

Lịch và chữ viết phương tây cổ đại

Núi bút non nghiên ở quảng ngãi

Tiểu sự thượng tá nguyễn thanh trường

So sánh văn minh ai cập và lưỡng hà

Adobe bridge có thể tạo được sản phẩm nào

Bộ xử lý trung tâm gồm các bộ phận chính nào

Từ ph suy ra nồng độ mol

điều kiện để sản phẩm trở thành hàng hóa

Công thức tính điện tích của tụ điện

Andehit có tác dụng với na không

So sánh tế bào nhân sơ và nhân thực

Cấu tạo của bàn phím máy tính

H2co3 là chất điện li mạnh hay yếu

Tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện ở bên ngoài lưu thông


Có gì mới


Trending


table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer');if($oh->code_footer){# nếu có code header tùy chỉnh$code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer);$code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer);$code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer);$code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer);$code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer);$code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer);$code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer);$code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer);$code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer);$code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer);echo $code_footer;}?>