Hỗn hợp x gồm ba và al

Câu 9879: Hỗn phù hợp X có Ba và Al. Cho m gam X vào nước dư, sau thời điểm những phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được 8,96 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, hài hòa trọn vẹn m gam X bởi hỗn hợp NaOH, chiếm được 15,68 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

A.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm ba và al

16,4

B.

Xem thêm: Game Oxygen Not Included Việt Hóa 2019, Tải Game Oxygen Not Included Việt Hóa

29,9

C. 24,5

D. 19,1


Giải đưa ra tiết:

Theo mang thiết suy ra: Trong bội nghịch ứng với H2O (TN1), nhôm chưa bội nghịch ứng hết (bởi lượng khí chiếm được Khi X bội nghịch ứng cùng với hỗn hợp kiềm (TN2) lớn hơn lượng khí chiếm được Khi X phản ứng với H2O)

*
=>
*

=>

*

=> mX = mAl + mBa = 0,4.27 + 0,1.137 = 24,5 (gam)

=> Đáp án C


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: công ty chúng tôi Cổ phần technology dạy dỗ Thành Phát


table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>