Hợp Đồng Lao Đông Mẫu Tiếng Anh

Dưới đây là mẫu Hợp đồng lao hễ song ngữ Anh Việt chuẩn chỉnh mà chúng ta thao tác trong lĩnh vực nhân sự hoàn toàn có thể xem thêm. Dịch thuật vừa lòng đồng lao động nói riêng cùng dịch thuật đúng theo đồng nói phổ biến là 1 trong những nghành đòi hỏi sự chuẩn chỉnh xác với thông liền về các thuật ngữ ngành lao lý. Nếu yêu cầu hình thức dịch vụ chăm nghiệp dịch thuật đúng theo đồng giờ đồng hồ Anh, dịch đúng theo đồng tiếng Hàn, dịch hợp đồng Việt Nhật, dịch thuật phù hợp đồng tiếng Hoa hoặc những ngôn từ khác.

Bạn đang xem: Hợp đồng lao đông mẫu tiếng anh

*

MẪU HỢPhường ĐỒNG LAO ĐỘNG SONG NGỮ ANH VIỆT

Cộng hòa làng mạc hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự vì – Hạnh phúc

—oOo—

Tên đối chọi vị:

Company name:

Số/ Number:

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

LABOUR CONTRACT

Issued under the Circular of the Minister of Labour Invalids và Social Affairs No: 21/2003/TT-BLDTBXH on 22 September 2003

Chúng tôi, một mặt là Ông / Bà: Quốc tịch:

We employer các buổi tiệc nhỏ, Mr / Ms: Nationality:

Chức vụ:

Position:

Đại diện cho:

On behalf of :

Address:

Điện thoại/ Phone:

Và một bên là Ông / Bà : Quốc tịch:

And from employee party: M /Mrs: Nationality:

Sinch ngày: Tại:

Date of birth: Place of birth:

Nghề nghiệp:

Profession:

Địa chỉ thường trú:

Permanent address:

Số CMND: Cấp ngày: Nơi cấp:

ID Card No: Issued on: Issued at:

Thỏa thuận ký kết kết hợp đồng lao cồn và cam đoan triển khai đúng số đông lao lý sau đây:

Agree lớn sign this labour contract and commit to satisfy the followings provisions:

 Điều 1: THỜI HẠN HỢP.. ĐỒNG VÀ CÔNG VIỆC

Article 1: Contract duration and work

– Loại đúng theo đồng lao động: Xác định thời hạn từ: đến:

Category of Labour contract: Definite term from: to:

– Thử việc: từ/ from: đến/ to:

Probation period from:

– Địa điểm làm cho việc:

Place of work:

– Chức vụ:

Position

– Công Việc đề nghị làm: Theo bảng biểu hiện các bước được thỏa thuận. Bảng diễn đạt quá trình hoàn toàn có thể được biến đổi cho tương xứng với tình trạng cung ứng với kinh doanh của Shop chúng tôi.

Work to be done:

– Được cấp phép gần như lý lẽ có tác dụng việc: Theo hưởng thụ của công việc

Working equipment lớn be provided As per work requirement

 Điều 2: THỜI GIAN LÀM VIỆC

Article 2: Working conditions

– Thời tiếng làm cho việc: 40 giờ/ tuần

Working time: 40 hours/ week

 Điều 3: NGHĨA VỤ, QUYỀN HẠN VÀ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Article 3: Obligations, Rights & Benefits of the employee

Quyền lợi/ Benefits:

– Phương nhân tiện chuyển động làm cho việc: Theo cách thức công ty

Means of business travelline: As per Company Policies

– Mức lương chủ yếu hoặc tiền công/ Basic salary or ware:

+ Lương gộp/ gross basic salary:

– Hình thức trả lương: Chuyển khoản

Way of payment: Bank transfer

– Prúc cấp: Theo chế độ công ty

Allowence As per company’s policies

– Được trả lương: 01 lần vào trong ngày cuối từng tháng

To be paid monthly on The last working day of each month

– Tiền thưởng/ Bonus:

+ Tháng lương 13/ 13th month salary

Lương mon vật dụng 13 được trả cùng rất lương tháng 12. Nhân viên chỉ có thể dìm ttận hưởng lương mon sản phẩm 13 khi vẫn còn khiến cho Việc tại công ty vào thời gian tkhô cứng toán thù.

13th month salary is paid together with Dec payroll. Employees can receive the 13th salary only when they are still with the company time of payment

Nhân viên bắt đầu được nhận lương mon vật dụng 13 theo xác suất số mon thao tác Tính từ lúc ngày vào công ty, bao gồm cả nhân viên đã vào tiến độ test bài toán.

13th month salary is pro-rated for new comers joining the company in the vear, including employees are in probation period.

+ Ttận hưởng thành tích/ Performance bonus:

Thưởng trọn các thành tích sẽ được xét trông nom vào thời điểm tháng 06 cùng mon 12 của năm. Thưởng các thành tích được trả trong tháng 7 của năm với tháng 01 của năm tiếp đến.

Performance appraisal will be evaluated to lớn June và December of the year. Performance bonus will be paid in July of the year & January of the following year.

– Chế độ nâng lương: Theo chính sách của công ty

Salary increment policy: As per Company’s policies

– Bảo hiểm bắt buộc: Nhân viên tất cả nhiệm vụ nộp các loại bảo đảm đề nghị theo lý lẽ của Luật BHXH toàn nước hiện nay hành. Tại thời khắc ký phù hợp đồng, % đóng BHXH nên nlỗi sau. & đóng BHXH bắt buộc đã chuyển đổi Lúc chế độ biến hóa.

Compulsory Insurances In accordances with the current vietphái nam Social Insurance Law. At the time to sign labor contract, rate of compulsory insurances is as follows. The rate will be cahnged at soon as the Law changes.

Bảo hiểm làng hội/ Social insurance: 8%Bảo hiểm y tế/ Health insurance: 1.5%Bảo hiểm thất nghiệp/ Unemployment insurance: 1%

– Được sản phẩm bảo lãnh lao động gồm: Theo yên cầu của công việc

Labor protective sầu items to lớn be provided: As per work requirement

– Chế độ sinh hoạt (ngủ mặt hàng tuần, phép năm, lễ tết…):

Annual full paid (weekkết thúc, annual leaves, public holidays, etc)

Ngày ngủ mặt hàng tuần: Thđọng Bảy, Chủ Nhật

Regular day-off Saturday, Sunday

Ngày lễ/ Public holidays: 10 ngày lễ/ năm/ 10 public holidays/ yearPhnghiền năm/ Annual leave: 14 ngày phép/ năm/ 14 days of annual leave

– Chế độ đào tạo/ Trainning:

Trong quy trình thao tác làm việc, nhân viên cấp dưới sẽ tiến hành tđam mê gia những khóa đào tạo nâng cao chuyên môn chuyên môn, giao hàng mang lại nhu yếu công việc

Employee will be attended training cources for work needs

khi tsi mê gia các khóa đào tạo và giảng dạy, nhân viên có thể được đề nghị kết cam kết đào tào và thực hiện theo đúng khẳng định huấn luyện đã ký

Employee may be required khổng lồ sign & strictly follow & emplement the training commitment

– Các chế độ dứt vấn đề, trợ cấp thôi việc hoặc bồi thường: Theo biện pháp định của pháp luật Lao động hiện tại hành

Benefits of suspension, termination of compensation: In compliance with the current Labor Code

– Những thỏa thuận hợp tác khác: Nhân viên tất cả nhiệm vụ nộp thuế theo hình thức của Luật thuế nước ta hiện hành

Other agreements: Employeee is resposible for all PG incurred if any in compliance with the lasthử nghiệm Vietnam giới Personal Income Tax law

Nghĩa vụ/ Obligations:

– Hoàn thành quá trình theo đ1ung bản diễn tả các bước vẫn kí.

Fulfilling the job description signed.

– Chấp hành lệnh điều hành tiếp tế kinh doanh, nội qui kỷ chế độ lao động bình an lao đụng của Công ty

Complying with production – business operation orders, internal working relues, labor discipline và labor safety.

– Không được tiến hành các vận động marketing mang ý nghĩa đối đầu và cạnh tranh với đơn vị hoặc thao tác làm việc đến kẻ thù cạnh tranh của công ty trong thời hạn hiệu lực hiện hành của đúng theo đồng.

Employee must not conduct any private business competitive sầu with company business fr work for company’s competitors within the valid term of the labour contract

– Nếu phạm luật những điều chính sách tại điểm 2.3 cùng 2.4 của khoản 2- điều 3, chủ thể đã áp dụng bề ngoài chấp dứt hòa hợp đồng lao đụng không đền bù.

In case of vialation of the provision 2.3 và 2.4 of point 2- Artical 3, the company has the right khổng lồ kết thúc the labour contract with the employee without paying any reserance allowance.

– Tuân thủ theo như đúng các luật pháp luật pháp vào thỏa thuận bảo mật thông tin tại điều 5

Complying with the confidential Commitment at article 5

Quyền hạn/ Rights:

– Có quyền khuyến nghị, khiếu nài nỉ, chuyển đổi, nhất thời thiến, xong xuôi vừa lòng đồng lao động theo giải pháp của pháp luật hiện

Employee is entitled to lớn proposing , appealling, amending, suspending, and termination the labor contrct according lớn current Labour Code

 Điều 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Article 4: Obligations, Rights, Benefits of the Employer.

4.1. Nghĩa vụ/ Obligations

– Bảo đảm câu hỏi làm cho và thực hiện rất đầy đủ những điều đã khẳng định trong phù hợp đồng lao cồn.

Ensuring the employment & fully carrying out provision undertaken in the Labour contract.

– Tkhô giòn toán thù vừa đủ, đúng thời hạn các chế độ và nghĩa vụ và quyền lợi cho người lao hễ theo phù hợp đồng lao động, thỏa ước lao hễ đàn (nếu có).

Paying fully & on time all benefits of the employee as stated in the labour contract và Collective sầu Labor Agreement (if any).

– Tuân thủ theo đúng các lao lý giải pháp trong thỏa thuận hợp tác bảo mật trên điều 5.

Complying with the confidential Communication on Article 5

4.2. Quyền hạn/ Rights

– Điều hành tín đồ lao đụng hoàn thành các bước theo vừa lòng đồng lao động (sắp xếp, điều chuyển, trợ thời dứt việc).

Managing the employee lớn fulfill the job mô tả tìm kiếm in the labour contract (allocation, transfer, suspover terminate etc)

– Tạm hoãn, ngừng hợp đồng, kỷ điều khoản fan lao cồn thep kinh nghiệm của quy định, thỏa ước lao cồn bạn bè (ví như có) và nội qui lao động của công ty.

Temporarity postponing, terminating the labour contract & making disciplimary action against the employee in accprdance with provisions of Labour Code. Internal Working Company regulations.

Điều 5: THỎA THUẬN BẢO MẬT

Article 5: Confidentially Commitment

Quy định chung/ General ProvisionsThông tin đề nghị bảo mật : là toàn bộ đều đọc tin, tin tức đặc biệt bất cứ dưới dạng lời nói, vnạp năng lượng bạn dạng, hình ảnh và/hoặc những vẻ ngoài tàng trữ năng lượng điện tử có tương quan đến công ty trương, kế hoạch, cơ chế không công bố, các thương lượng đầu tư, kinh doanh, số liệu tài bao gồm – kế toán thù, chi phí lương, những thông tin cá thể và/hoặc thuộc những nghành nghề dịch vụ không được cửa hàng ra mắt, nhưng nếu tiết lộ hoặc chào làng có thể tác động mang lại ích lợi của Công ty.

Việc ra mắt này còn được khí cụ ko tiết lộ trong nội bộ còn nếu không được phân quyền. Mọi đọc tin chỉ được thiết yếu Tổng Giám đốc hoặc nhân viên gồm thẩm quyền thông báo xác nhận trong nội bộ.

Confidential onformation. All kinds of important information & news – regardless of the size of speeach, teaxt, images & or other forms of eletronic filing relating lớn the un-announced policy, strategy, investment và business negotiations, useful innivations & solutions, business data, financial data, salary, personal information belonging to lớn un-announced areas – which are revealed or announced will affect to the Company.

It’s also required not to internally reveal confidential information without authorization. All confidential information will be internally announced by the General Manager or authorized employee.

Xem thêm: Top 100 Bài Hát Hay Nhất Mọi Thời Đại (Cd1), 100 Ca Khúc Hay Nhất Mọi Thời Đại

Tài liệu bảo mật: là những đọc tin bảo mật thông tin được tàng trữ bên dưới các hình thức: phiên bản, tiếng nói, hình ảnh, tập tin vi tính…

Confidential documentations, confidential information is stored under the forms: text, voice, image, computer, files…

– Tài liệu bảo mật thông tin dạng văn bản: là những biết tin bảo mật thông tin được tàng trữ bên dưới các hiệ tượng giấ, lể cả hình ảnh…

Confidential documentations stored in the storage device are confidential information stored in storage device

– Thiết bị lưu lại trữ: là các vật dụng vi tính nlỗi đĩa mượt, đĩa CD, flashdrive, ổ cứng, băng từ bỏ, phương tiện đi lại ghi âm, ghi hình cùng các máy không giống.

Storage devices are compute devices such as soft disks, CD-Rom, flashdrive, hard disks, tapes, and audio và đoạn phim recording facilities và other facilities.

Nội dung thực hiện bảo mật thông tin/ Implementation for information confidentialityTrong quá trình làm việc mang lại Công ty, Lúc sử dụng lên tiếng, tài liệu mật của công ty, nhân viên gồm trách nhiệm bảo mật thông tin, không hỗ trợ mang lại bên đồ vật ba bởi vì bất kỳ lý do gì – nếu không tồn tại sự gật đầu đồng ý bởi vnạp năng lượng bạn dạng của chúng tôi.

During the employemnt, upon using confidential information of the company, employee wull be responsibble for its confidentiality, not providing confidential information to lớn the third buổi tiệc nhỏ for any reason wuthout Company’s permission in writing.

Không được sử dụng lên tiếng bảo mật nhưng cửa hàng đang cũng cung cấp mang lại nhân viên cấp dưới Giao hàng cho các mục tiêu khác ko kể việc tiến hành các bước, trách nhiệm được giao.

Employee is not allowed khổng lồ use provided confidential information of the Company for any different purposes than his/ her work need.

Sau lúc hoàn thành quá trình thao tác tại chúng tôi, nhân viên cấp dưới cam kết không áp dụng bất kể tài liệu nào về kinh doanh/ khách hàng, các tư liệu khác thuộc sở hữu của Cửa Hàng chúng tôi, hoặc được xem như là của Cửa Hàng chúng tôi, do đơn vị sẽ áp dụng trừ các trường thích hợp tất cả yên cầu của ban ngành công ty nước tất cả thđộ ẩm quyền.

After employemnt, employee commits bot to lớn use any documentations of company business & customers, other possessed by the Comapny or assumed as the Company’s assets & under company usage, excluding for requests of local authoritties.

Nhân viên nên bảo vệ giữ lại kín đáo những lên tiếng vtrần đông đảo người sử dụng nah6n viên đang thẳng tsay mê gia hỗ trợ các dịch vụ vào thời hạn thao tác đến Cửa Hàng chúng tôi.

Employee commits to lớn keep cofidential information of customers to lớn whom he/she directly provide services during his/her working time

Employee will ensure lớn keep cofidential information of Company’s production & business which employee knows during his working time.

Trách nhiệm vi phạm luật thỏa thuận/ Responsibility for commitment vialationNếu nhân viên vi phạm luật văn bản thỏa thuận hợp tác trong thời hạn Hợp Đồng Lao Động còn hiệu lực thực thi hiện hành thì Cửa Hàng chúng tôi đang lập biên bạn dạng các hành động phạm luật của nhân viên với được quyền vận dụng hình thức thải trừ tức thì nhanh chóng.

Minutes would be made dismissal will he applied if employee breaks confidential commitment during his valid labor contract period.

Nếu cửa hàng chứng tỏ được hành động phạm luật của nhân viên gây thiệt hãi về tài chính vì sự bật mí lên tiếng thì cửa hàng tất cả quyền khởi kiện mang đến Tòa án có thđộ ẩm quyền yên cầu bồi thường thiệt sợ vạc sinh

Company has the rights to sue employee lớn the Court and request compension for arises damage if Company has proff for employee’s violation leading lớn financial loss.

Nếu nhiên viên vi phạm thỏa thuật sau thời điểm xong Hợp Đồng Lao Động, bài toán này được xem là v phạm đạo đức nghề nghiệp công việc và nghề nghiệp cùng vi phạm nghĩa vụ và quyền lợi hợp pháp của công ty chúng tôi. shop gồm quyền khởi khiếu nại đến Tòa án có thđộ ẩm quyền trải nghiệm bồi thường thiệt hại tạo nên trường hợp tất cả.

After ending the Labour contract, employee violating the cmmitment will be treated as vialotion of conduct and affect Company’s legal benefits. Company has the right lớn sue the employee to the Court for compensation.

9 Bên phạm luật đa số lao lý vào thỏa thuận bảo mật bao gồm trách rưới nhiệm:

– Khắc phục kết quả do hành động phạm luật gây ra và bồi thường thiệt hại theo từng trải của bên còn lại hoặc theo quyết định của Tòa án gồm thđộ ẩm quyền.

– Trả chi phí cho bài toán ngă chặn hậu quả bởi vì dành riêng vi vi phạm luật gây ra.

– chịu trách rưới nhiệm đền bù đến mặt lắp thêm ba gồm liên quan.

– chịu đựng các tầm giá toàn án liên quan.

The Party breaking articles in the confidential comitment will be responsible for:

– To minimize the damage due khổng lồ violating behaviours và compensate for the damage of other Party or follow the Court’s decision.

– Fully pay for all expenses to prevent bad

– Compensate for the third tiệc nhỏ if any.

– Responsible for all related court fees

Điều 6: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Article 6: Implementation provisions

6.1 Những thỏa thuận hợp tác khác/ Other agreements:

Những vụ việc về lao động không ghi trong thích hợp đồng lao cồn này thì vận dụng theo thỏa ước lao cồn tập thể, trường phù hợp chưa có thỏa ước lao đụng bạn hữu thì áp dụng vẻ ngoài của luật pháp.

Labour related problems not stated in the labour contract shall be handled in accordance with the provisions of Labour Collective. Agreement, provisions of Labour code in case the Collactive sầu Agreement is not in place.

Mọi tranh chấp gây ra xung quanh vừa lòng đồng này sẽ tiến hành xử lý bên trên đại lý dàn xếp giữa phía 2 bên. Trong ngôi trường hợp ko đã có được thỏa thuậ, sự việc sẽ tiến hành trình lên Ban Tkhô giòn Tra Lao Động đô thị hồ Chí Minc. Quyết định của Ban tkhô giòn tra sẽ là ra quyết định ở đầu cuối và bao gồm đặc thù bất buộc đối với phía 2 bên.

Any dispute arising other than specified in this contract or breaching thereof will be sentled by negotiation between the two parties. In case both parties can not reach an agreement the dispute will be referred to Labour Inspectorate of the Labour Department of ho Chi Minc city whose decision will be final and binding khổng lồ both parties.

6.2 Hiệu lực phù hợp đồng/ Labour contract’s validity:

khi hai bên ký kết phối hợp đồng lao đụng thì văn bản của phụ lục hợp đồng lao động cũng có thể có cực hiếm như những câu chữ của phiên bản vừa lòng đồng này.

When both parties agree lớn sign a contract appendix, provision stated in the appendix have sầu the same value as those stated in this labour contract.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>