Hướng dẫn cài đặt modem wifi viettel

Hướng dẫn cài đặt modem wifi Viettel

Bước 1: Bạn cắm dây mạng kết nối giữa máy tính và modem, căm dây tín hiệu ADSL vào cổng điện thoại (RJ11) trên modem.

User: admin Password: admin

*

Bước 2 : Bạn vào muc Winzard và điền các thông số VPI/VCI thich hợp với mạng cua mình

VNPT : 0 -35 FPT : 0-33(Chú ý với mạng FPT khi cài xong phai gọi điện đến nhà mạng thông báo để nhà mạng reset lại cổng ) Viettel :8-35

*

Sau khi điền xong ấn Next

Bước 3: Chuyển sang bảng Connnection Type. Tiếp tục điền các thông số mạng vào các mục sau:

*

WAN Connection over Ethernet: chọn PPP over Ethernet(PPPoE) Encapsulation Mode: chon LLC/Snap Tiếp tục ấn Next

Bước 4: sang bảng WAN IP settings an next để chuyển qua mục tiếp

*

Bước 5: Qua bảng PPP User and Password

Bạn điền user & password nhà mạng cung cấp Tiếp tục ấn Next

*

Bước 6: Qua mục LAN Interface Setup bạn đánh dấu vào Enable DHCP Server rồi Next tiếp

*

Sau đó ấn Finish là xong phần cài đặt modem

Tiếp đó chúng ta chuyển sang cấu hình cho wifi (Đổi tên và đặt mật khẩu wifi)

Bạn vào lại trang 192.168.1.1

Để đặt lại tên bộ phát wifi bạn vào mục WLAN, chọn muc Basic Settings

Bạn đổi tên bộ phát trong mục (Root)SSID.

Sau đó ấn apply Changes

*

Tiếp đó đến phần đặt mật khẩu, bạn vào lại mục WLAN, vào mục security

Ở ô Encryption chọn WPA

Sau đó điền mật khẩu vào ô Pre-shared (Ít nhất 8 ký tự) rồi ần Apply changes

*

Sau khi đã hoàn thành hết phần cài đặt, bạn ấn vào Commit/Reboot để lưu lại cấu hình vừa cài đặt.

HUONG DAN CAI DAT MODEM VIETTEL, HUONG DAN CAI DAT MODEM ADSL, CAI DAT MODEM

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer');if($oh->code_footer){# nếu có code header tùy chỉnh$code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer);$code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer);$code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer);$code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer);$code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer);$code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer);$code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer);$code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer);$code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer);$code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer);echo $code_footer;}?>