HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MODEM WIFI VIETTEL

Hướng dẫn setup modem wifi Viettel

Cách 1: Bạn gặm dây mạng liên kết thân máy vi tính cùng modem, căm dây tín hiệu ADSL vào cổng điện thoại thông minh (RJ11) bên trên modem.

Bạn đang xem: Hướng dẫn cài đặt modem wifi viettel

User: admin Password: admin

*

Cách 2 : quý khách hàng vào muc Winzard với điền những thông số kỹ thuật VPI/VCI thich hợp với mạng cua mình

VNPT : 0 -35 FPT : 0-33(Chú ý cùng với mạng FPT lúc cài đặt chấm dứt phai gọi điện đến nhà mạng mobile thông tin nhằm công ty internet rephối lại cổng ) Viettel :8-35

*

Sau Lúc điền hoàn thành ấn Next

Bước 3: Chuyển sang bảng Connnection Type. Tiếp tục điền những thông số mạng vào những mục sau:

*

WAN Connection over Ethernet: chọn PPP.

Xem thêm: Lỗi The Command Prompt Has Been Disabled By Your Administrator Or Virus

over Ethernet(PPPoE)
Encapsulation Mode: chon LLC/Snap Tiếp tục ấn Next

Bước 4: sang trọng bảng WAN IP. settings an next nhằm chuyển hẳn sang mục tiếp

*

Cách 5: Qua bảng PPP User and Password

quý khách hàng điền user & password công ty internet cung ứng Tiếp tục ấn Next

*

Bước 6: Qua mục LAN Interface Setup bạn lưu lại vào Enable DHCP. Server rồi Next tiếp

*

Sau kia ấn Finish là kết thúc phần setup modem

Tiếp kia họ chuyển lịch sự thông số kỹ thuật đến wifi (Đổi thương hiệu cùng đặt mật khẩu đăng nhập wifi)

Quý Khách vào lại trang 192.168.1.1

Để đặt lại tên cỗ vạc wifi bạn vào mục WLAN, lựa chọn muc Basic Settings

quý khách hàng thay tên bộ phân phát trong mục (Root)SSID.

Sau đó ấn apply Changes

*

Tiếp kia mang đến phần đặt mật khẩu, bạn vào lại mục WLAN, vào mục security

Ở ô Encryption chọn WPA

Sau kia điền password vào ô Pre-shared (Ít nhất 8 ký kết tự) rồi ần Apply changes

*

Sau Khi sẽ ngừng hết phần cài đặt, chúng ta ấn vào Commit/Reboot để gìn giữ thông số kỹ thuật vừa thiết đặt.

HUONG DAN CAI DAT MODEM VIETTEL, HUONG DAN CAI DAT MODEM ADSL, CAI DAT MODEM

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>