Khối lượng riêng của h2so4 đậm đặc

Bài 45 : Hợp chất có oxi của lưu huỳnh – Bài 9 trang 187 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Có 100 ml H2SO4 98%, khối lượng riêng là 1,84 g/ml. Người ta muốn pha loãng thể tích H2SO4 trên thành dung dịch H2SO4 20%.

Bạn đang xem: Khối lượng riêng của h2so4 đậm đặc


Có 100 ml H2SO4 98%, khối lượng riêng là 1,84 g/ml. Người ta muốn pha loãng thể tích H2SO4 trên thành dung dịch H2SO4 20%.

a) Tính thể tích nước cần dùng để pha loãng.

b) Cách pha loãng phải tiến hành như thế nào?

*

a) Ta có: \({m_{{H_2}S{O_4}\text{ban đầu}}} = {{100.1,84.98} \over {100}} = 180,32\,\,\left( {gam} \right)\)Quảng cáo

Gọi lượng nước cần pha là m gam.

Theo đề bài ta có \({{180,32.100} \over {\left< {\left( {100 + 184} \right) + m} \right>}} = 20\)

Giải ra được m = 717,6 gam vì \({D_{{H_2}O}} = 1g/ml \Rightarrow {V_{{H_2}O}} = 717,6\,ml\)

b) Cách pha loãng : Cho từ từ 100ml H2SO4 98% vào cốc chứa sẵn 717,6 ml nước rồi khuấy đều.


Bài học: Chuyên mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài 8 trang 187 SGK Hóa 10 Nâng cao: Có những chất, trong phản ứng hóa học này chúng là chất khử, nhưng trong phản ứng khác chúng là chất oxi hóa.
Bài tiếp theoBài 10 trang 187 SGK Hóa 10 Nâng cao: Hỗn hợp rắn X gồm có Na2SO3, NaHSO3 và Na2SO4. Cho 28,56 g X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư. Khí SO2 sinh ra
Danh sách bài tập
Bài 6.42, 6.43, 6.44, 6.45 trang 61 SBT Hóa 10 nâng cao: Trong công nghiệp sản xuất axit sunfuric, người ta dùng chất nào...
Bài 6.40 trang 60 SBT Hóa 10 nâng cao: Khi cho axit sunfuric đặc tác dụng với natri clorua rắn trong điều kiện bình...
Bài 6.41 trang 60 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao: Bảng dưới đây cho biết độ tan của ba muối trong...

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tăng Tốc Khởi Động Win 7 Bằng Cách Tắt Các Dịch Vụ "Thừa"


Bài 6.38 trang 59 SBT Hóa 10 nâng cao: Bài 45: Hợp chất có oxi của lưu huỳnh
Bài 6.39 trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao: Ba chất A, B, C là chất nào trong các dãy...
Bài 6.36 trang 59 SBT Hóa 10 nâng cao: Trong tiết thực hành về tính chất của axit H2SO4 có những hóa chất sau:
Xem theo môn học
Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh – SBT Văn 10 tập 1: Giải câu 1, 2 trang 123
Giải câu 1, 2 trang 123 SBT Ngữ văn 10 tập 1. Anh (chị) hãy phân tích hình thức kết cấu của văn bản...
Câu 4.68 trang 114 SBT Đại số 10 Nâng cao: Bài 7. Bất phương trình bậc hai
Câu 4.68 trang 114 SBT Đại số 10 Nâng cao. c. Ta thấy tam thức ({x^2} - 8{ {x}} + { {20}}) có (a...
Em hãy nhận xét một vài hiện tượng biểu hiện sự phủ định biện chứng trong việc thờ cúng, lễ hội, ma chay, cưới...
Bài 6. Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng - Câu 4 trang 37 SGK GDCD lớp 10. Em hãy nhận...
Câu 2.22 trang 33 Sách BT Đại số 10 Nâng cao: Bài 2. Hàm số bậc nhất – SBT Toán 10 Nâng cao
Câu 2.22 trang 33 SBT Đại số 10 Nâng cao. Giải:. Bài 2. Hàm số bậc nhất - SBT Toán 10 Nâng cao a....
Câu 3 trang 160 SGK Đại số 10: Tìm một hệ thức liên hệ giữa x1 và x2 không phụ thuộc vào m
Câu 3 trang 160 SGK Đại số 10: ÔN TẬP CUỐI NĂM - ĐẠI SỐ 10. Giả sử x1, x2 là hai nghiệm của...
table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer');if($oh->code_footer){# nếu có code header tùy chỉnh$code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer);$code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer);$code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer);$code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer);$code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer);$code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer);$code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer);$code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer);$code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer);$code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer);echo $code_footer;}?>