Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Là Gì

vanthe.vn
*
*
*
*

Bạn đang xem: Kiểm toán báo cáo tài chính là gì

*

Kiểm toán báo cáo tài chính là hoạt động của các kiểm toán viên độc lập và có năng lực tiến hành thu thập và đánh giá các bằng chứng kiểm toán về các báo cáo tài chính được kiểm toán nhằm kiểm tra và báo cáo về mức độ trung thực hợp lý của báo cáo tài chính được kiểm toán với các tiêu chuẩn, chuẩn mực đã được thiết lập.
Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200 thì “Kiểm toán viên và công ty kiểm toán đưa ra ý kiến xác nhận rằng báo cáo tài chính có được lập trên cơ sở chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận), có tuân thủ pháp luật liên quan và có phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu hay không”. Ngoài ra “Mục tiêu của kiểm toán báo cáo tài chính còn giúp cho đơn vị được kiểm toán thấy rõ những tồn tại, sai sót để khắc phục nhằm nâng cao chất lượng thông tin tài chính của đơn vị”
3. Nội dung kiểm toán báo cáo tài chính
Có hai phương pháp tiếp cận kiểm toán báo cáo tài chính là phương pháp trực tiếp và phương pháp chu kỳ. Do vậy nội dung kiểm toán theo hai phương pháp này cũng khác nhau
Phương pháp trực tiếp: Tiếp cận BCTC theo các chỉ tiêu hoặc nhóm chỉ tiêu như tiền, hàng tồn kho, tài sản cố định…Theo phương pháp này nội dung kiểm toán và đối tượng thông tin trực tiếp của kiểm toán là như nhau nên dễ xác định. Tuy nhiên các chỉ tiêu trên BCTC không hoàn toàn độc lập với nhau nên việc triển khai kiểm toán theo hướng này thường không đạt hiệu quả cao
Phương pháp kiểm toán theo chu kỳ: Theo phương pháp này những chỉ tiêu có liên quan đến cùng loại nghiệp vụ được nghiên cứu trong mối quan hệ với nhau. Ví dụ: Chu kỳ mua vào và thanh toán, bán hàng và thu tiền, nhân sự và tiền lương…Nội dung kiểm toán trong mỗi chu kỳ này là kiểm toán nghiệp vụ và kiểm toán số dư hay số tiền trên báo cáo tài chính của các chỉ tiêu có liên quan.
4. Nguyên tắc cơ bản khi kiểm toán báo cáo tài chính
Báo cáo kiểm toán tuy không khẳng định tính trung thực hợp lý của báo cáo tài chính được kiểm toán nhưng có mức độ đảm bảo cao. Những nguyên tắc cơ bản sau đây sẽ chi phối quá trình đạt được sự đảm bảo ấy
- Tuân thủ pháp luật
- Tuân thủ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp
- Tuân thủ chuẩn mực kiểm toán
- Kiểm toán viên phải có thái độ hoài nghi mang tính nghề nghiệp

Xem thêm: Top 7 Bài Văn Cảm Nhận Về Vẻ Đẹp Của Thúy Kiều Trong Đoạn Trích…

5. Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính
- Lập kế hoạch kiểm toán
- Thực hiện kiểm toán
- Kết thúc kiểm toán
Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết:
-Các phần hành kiểm toán báo cáo tài chính
- Tổng quan về kiểm toán
-Danh mụcđơn vị kiểm toán
-Tổng quan về kiểm toán báo cáo quyết toán dựánđầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành
-Các phần hành kiểm toán báo cáo quyết toán dựánđầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành

Gửi thông tin tư vấn

Họ tên(*)
Số điện thoại(*)
Email(*)
Địa chỉ
Yêu cầu tư vấn

Giới thiệu

→Về chúng tôi→Mục tiêu phát triển→Sứ mệnh và tầm nhìn
KẾ TOÁN THỰC TẾ TẠI CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

→Tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp→Quy chế hoạt động tài chính tại doanh nghiệp→Doanh nghiệp thương mại và xuất nhập khẩu→Doanh nghiệp dịch vụ→Doanh nghiệp sản xuất→Doanh nghiệp xây lắp→Doanh nghiệp nước ngoài→Kế toán đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công→Luật Doanh Nghiệp
TỰ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH ONLINE

→Nguyên Lý Kế Toán→Chế Độ Kế Toán→Chuẩn Mực Kế Toán→Các vấn đề về Thuế→Tài Chính Doanh Nghiệp→Các vấn đề về Hóa đơn→Các vấn đề về Hải quan→Các vấn đề về Bảo hiểm→Kế Toán Tài Sản Cố Định→Chứng Từ Kế Toán→INCOTERMS→Hoạt Động Ngoại Hối→Phí và Lệ Phí→Các vấn đề khác→Kiểm Toán
BẢN TIN

→Cập nhật tin tức→Cập nhật văn bản pháp luật
CÁC TRUNG TÂM KẾ TOÁN UY TÍN TẠI HÀ NỘI

→Đánh giá các Trung Tâm Kế Toán Uy Tín tại Hà Nội

*
Đang online : 52 Đã truy cập : 665,411 NGHỀ KẾ TOÁN Designed & supported by ThanhNam Software
table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer');if($oh->code_footer){# nếu có code header tùy chỉnh$code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer);$code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer);$code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer);$code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer);$code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer);$code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer);$code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer);$code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer);$code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer);$code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer);echo $code_footer;}?>