LLVT TỈNH ĐỒNG NAI ĐƯỢC THÀNH LẬP NGÀY THÁNG NĂM NÀO

1-Thống nhất các lực lượng vũ trang gồm du kích trại huấn luyện Sở tiêu; Vệ quốc đoàn quận Châu Thành; Vệ quốc đoàn Biên Hòa, lấy tên Vệ quốc đoàn Biên Hòa.

Bạn đang xem: Llvt tỉnh đồng nai được thành lập ngày tháng năm nào

2- Xây dựng chiến khu Đ thành căn cứ kháng chiến của tỉnh.

*

Hình 1: Tập thể được tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân

Đầu năm 1946, các lực lượng vũ trang thống nhất lại thành lập Chi đội 10 Biên Hòa, do đồng chí Huỳnh Văn Nghệ làm chi đội trưởng. Năm 1947, thành lập Tỉnh đội nhân dân, Huyện đội nhân dân. Từ đầu năm 1948 đến cuối năm 1949, Chi đội 10 Biên Hòa lần lượt chuyển thành Trung đoàn 310, Liên trung đoàn 310-301. Tháng 5-1951, LLVT tỉnh được tổ chức thành Tiểu đoàn 303, các đại đội độc lập, các huyện đội và du kích các xã.

Xem thêm: Tải Download Phần Mềm Bán Hàng Miễn Phí Bằng Excel Miễn Phí, Phần Mềm Bán Hàng Bằng Excel Miễn Phí

*

Hình 2: Chiến thắng La Ngà

Thời kỳ chống Mỹ cứu nước, đầu năm 1956, đội vũ trang đầu tiên của tỉnh Biên Hòa thành lập. Tiếp theo đó, từ năm 1957-1965, thành lập các đơn vị Đại đội 50 và sau đó là Đại đội 250, Đại đội 308 (Biên Hòa), Đại đội 240 (sau đó phát triển thành Tiểu đoàn 240); Đội vũ trang tỉnh Long Khánh; các trung đội địa phương của các huyện: Long Thành, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc và Thị đội đặc công U1 (Biên Hòa). Các tổ chức vũ trang hình thành trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ là tiền thân của LLVT Đồng Nai ngày nay.

*

Hình 3: Tượng đài kỷ niệm trận tập kích bằng pháo binh vào sân bay quân sự Biên Hòa

*

Hình 4: Lực lượng đặc công rừng Sác

Đặc biệt, mùa xuân 1975, cùng với khí thế tiến công của quân và dân cả nước, LLVT Đồng Nai chủ động nắm vững tình hình, kịp thời củng cố lực lượng phối hợp với bộ đội chủ lực và sự nổi dậy của quần chúng đập tan “cánh cửa thép” Xuân Lộc, tuyến phòng thủ cuối cùng của địch, tạo điều kiện để quân ta tiến vào giải phóng Sài Gòn, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại.

Sau ngày miền Nam giải phóng, đất nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhận thức rõ chức năng, nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị ở địa phương, LLVT Đồng Nai luôn quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, các quan điểm, tư tưởng quân sự của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh.

Với những thành tích và chiến công trong 67 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT Đồng Nai vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó, có Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao Vàng, Huân chương Quân công hạng nhất; 13 Huân chương Thành đồng Tổ quốc và hàng chục cá nhân, tập thể được tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Đặc biệt, từ năm 2000 đến nay, LLVT và nhân dân Đồng Nai được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác…

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer');if($oh->code_footer){# nếu có code header tùy chỉnh$code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer);$code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer);$code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer);$code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer);$code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer);$code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer);$code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer);$code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer);$code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer);$code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer);echo $code_footer;}?>