Lọc dữ liệu nhiều điều kiện trong excel

Trong quá trình thao tác làm việc cùng với Excel, để tìm thấy dữ liệu thỏa mãn nhu cầu một bộ điều kiện, chúng ta hay áp dụng phối kết hợp nhiều cách làm Excel hoặc áp dụng tác dụng Auto lớn Filter nhiều lần. Những thao tác này có thể làm file tài liệu nặng hơn, hoặc mất không ít bước xử trí. Advanced Filter là một trong những chức năng rất có lợi của Excel giúp chúng ta rất có thể lọc ra tài liệu thỏa mãn nhu cầu một bộ điều kiện phức hợp một biện pháp lập cập, dễ dàng và đúng mực.Để hoàn toàn có thể sử dụng tính năng Advanced Filter, bảng tài liệu cần được thỏa mãn các ĐK sau.

Các dòng vào bảng tài liệu nên thường xuyên, không có dòng trốngKhông bao gồm bất kể ô làm sao bị gộp (merge)Chỉ sử dụng 1 cái duy nhất có tác dụng tiêu đề bảng dữ liệu

Chúng ta phải chế tạo một vùng bên trên worksheet để tại vị cỗ ĐK, để tách sai sót, các bạn bắt buộc copy ngay lập tức tiêu đề của bảng dữ liệu làm cỗ ĐK lọc (vùng màu đỏ ở ví dụ sau đây).

*
*
*
*
*
*
*
*

vì vậy, với Advanced Filter, chưa đến một vài làm việc dễ dàng các bạn đã sở hữu thể thanh lọc ra được những chiếc tài liệu thỏa mãn một bộ ĐK phức tạp.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>