LỖI MẤT QUYỀN ADMINISTRATOR WIN 7

*
– Lúc người dùng đang nỗ lực nhằm đăng nhtràn vào Account Admin thì chạm chán tức thì lỗi: Your trương mục has been disabled. Please see your system administrator.

Bạn đang xem: Lỗi mất quyền administrator win 7

*
Hướng dẫn phương pháp kích hoạt lại trương mục Admin: Trước hết thử kích hoạt Account admintrator tức thì bên trên Guest coi sao đã, bằng cách Phải con chuột vào biểu tượng icon Computer —> Manage —> Local Users and Groups –> Users. Phải loài chuột vào Account Administrator –> chọn Properties bỏ tích lốt sống ô Account is disabled > Apply> OK

*
*

Nếu các bạn cần yếu kích hoạt được kiểu này thì hãy khởi đụng lại lắp thêm thừa nhận F8 nhằm truy vấn vào chế độ Safe mode với làm giống như nlỗi trên nhé. – Nếu cách bên trên bắt buộc làm sao kích hoạt được Account Administrator này thì bạn sẽ buộc phải mang đến đĩa tuyệt usb Hiren’s boot đấy.

*
Tiếp theo, sau thời điểm khởi động vào môi trường thiên nhiên WinPE. hãy đề nghị loài chuột vào HBCDMenu -> chọn Password —> Admin Password Resetter nhằm kích hoạt Account Admin

*

Một hành lang cửa số Admin Password Resetter hiện nay ra

Ở phần size step 1 nên chọn hệ quản lý ( trường hợp thứ các bạn xài 2 win tuy vậy tuy nhiên, nếu như xài 1 win thì nhằm mang định). Khung step 2: nên lựa chọn tên tài khoản singin Administrator với nhận Remix.

*
Ấn OK

*

Hãy chọn yes nhằm đổng ý Rephối quyền admin về mặc định.

Xem thêm: Cách Xóa Đường Kẻ Bảng Trong Word 2010, 2013, Hướng Dẫn Xóa Đường Kẻ Bảng Trong Word

*

Một cái biển thông Báo Password is remix successfully! OK là thông tin tài khoản administrator đã lấy lại được quyền admin thành công.

*

Bây giờ hãy khởi đụng lại trang bị nhằm khởi động trực tiếp vào windows bao gồm tắt thông tin tài khoản Guest Phải con chuột vào hình tượng inhỏ Computer —> Manage —> Local Users và Groups –> Users. Phải chuột vào Guest –> lựa chọn Properties.

*

Tiếp theo hãy tích lốt vào ô Account is disbled —-> Apply—>OK . để tắt tài khoản không nhiều quyền này là ngừng.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>