Mẫu báo cáo kết quả rước phiếu tín nhiệm là mẫu mã report được lập ra nhằm mục tiêu tổng thích hợp kết quả của bạn được đem phiếu lòng tin của cán bộ cai quản.

Nội dung trong mẫu mã report bắt buộc trình diễn cụ thể ví dụ thông tin về cán cỗ đem phiếu tin tưởng, nhân tố tham mê gia mang phiếu và hiệu quả lấy phiếu tin tưởng. Sau đó là ngôn từ cụ thể, mời chúng ta thuộc tham khảo cùng cài đặt tài liệu tại phía trên.

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Liên Đoàn………………Công Đoàn……………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc---------------

KV……..........…..Số: /BC-TCĐN

…., ngày….tháng….năm…….

Xem thêm: Top 6 Phần Mềm Dịch Tiếng Trung Trên Máy Tính Tốt Nhất, Hiệu Quả Nhất

Báo cáo kết quảLấy phiếu lòng tin cán cỗ quản lí lý

Thực hiện nay Kế hoạch số ………. ngày ……… của Hiệu trưởng Trường ………….. về câu hỏi trường đoản cú kiểm định quality dạy dỗ nghề năm …...


Ban Chấp hành Công đoàn công ty trì rước phiếu tín nhiệm Hiệu trưởng vào ngày ……. cùng ………….., Sau khi lấy phiếu lòng tin, Phòng…………………….. đang tổng hòa hợp công dụng như sau:

I. tin tức về cán cỗ rước phiếu tín nhiệm:

1. Họ cùng tên: ………………………………..………………………………

2. Chức vụ hiện tại tại:…………………………………………………………

II. Thành phần mang phiếu tín nhiệm:

1. Tổng số CBVCGV……………………

2. Tổng số bỏ thăm lòng tin …………. -Vắng ……………. bao gồm lý do

III. Kết quả như sau: (5 tiêu chuẩn chỉnh cán bộ cai quản lý)

1. Gương mẫu mã cùng khích lệ CBVCGV tiến hành lý lẽ của Đảng với Nhà nước;

Tốt:……….%

Khá:………%

Trung bình:……….%

Yếu:………%

2. Phong bí quyết chỉ đạo dân công ty, chuyên sâu, năng động, khắc phục và hạn chế trở ngại ngừng nhiệm vụ;

Tốt:……….%

Khá:………%

Trung bình:……….%

Yếu:………%

3. Quản lý với lãnh đạo thực hiện gồm kết quả những hoạt động của nhà trường;

Tốt:……….%

Khá:………%

Trung bình:……….%

Yếu:………%

4.Có ý thức học tập bao gồm trị, trình độ để đáp ứng hưởng thụ trách nhiệm được giao;


Tốt:……….%

Khá:………%

Trung bình:……….%

Yếu:………%

5. Có vừa sức khỏe

Tốt:……….%

Khá:………%

Trung bình:……….%

Yếu:………%

KẾT LUẬN:

Tín nhiệm:………%

Không tín nhiệm:……..%

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;- Các Phòng, Khoa, Tổ cỗ môn;- Lưu VT, CTHSSV

TM. BCH CÔNG ĐOÀNChủ tịch

(sẽ ký)


Chia sẻ bởi:
*
Thu Hương
vanthe.vn
Mời chúng ta tấn công giá!
Lượt tải: 635 Lượt xem: 9.180 Dung lượng: 77,8 KB
Liên kết thiết lập về

Link vanthe.vn chủ yếu thức:

Mẫu báo cáo tác dụng mang phiếu lòng tin vanthe.vn Xem

Các phiên bạn dạng không giống và liên quan:


Chủ đề liên quan
Mới tốt nhất vào tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA