... Đơn vị báo cáo Mẫu số B07 - HBÁO CÁO NHẬPhường XUẤT TỒN KHO VẬT TƯ HÀNG HOÁ DỰ TRỮQuý : Năm : STT Tên vật dụng bốn hàng hoá dự trữĐơn vị tínhTồn kho đầu nămNhập Xuất Tồn kho cuối kỳKỳ ... / Lương thực1. Thóc- Năm- 2. Gạo- II / Vật tư, hàng hoá dự trữ khácA. Kyên khí- B. Thiết bị- C. Vật tứ khác- Tổng cộngLập, ngày … mon … năm …Người lập biểu Phụ trách rưới kế toán thù...

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo sản xuất hàng ngày

Bạn đã xem: Mẫu report chế tạo hàng ngày


*

*

... BÁO
CÁO VỀ XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG CỦA TỈNH, THÀNH PHỐ (tên tỉnh giấc, thành phố) NĂM (Ban hành đương nhiên Thông bốn số: 04/2012/TT-BXD Ngày đôi mươi tháng 9 năm 2012 ... khoáng sản xuất khẩu TT Doanh nghiệp xuất khẩu Đơn vị (tấn, m3 m2) Giá trị (đồng) Nguồn nơi bắt đầu khoáng sản (Giấy phxay khai thác) Nước nhập vào Ghi chụ I Loại khoáng sản Ví ... 4. Tổng cộng: II Loại khoáng sản Ví dụ: Đá ốp lát 1. chúng tôi A 2. công ty chúng tôi B 3. 4. Tổng cộng: 2) Tình hình chấp hành các luật pháp về xuất khẩu khoáng sản 3) Kiến nghị: Ủy Ban Nhân Dân...
*

*

... BÁO
CÁO TUẦN(Từ ngày …………… mang lại ngày ………….tháng …………….năm 200… )1. DOANH THU: Shop : Lẻ: Sỉ:  Các khoản đưa ra : 2. HÀNG HÓA:  Chi tiết:: Nhập: Xuất buôn bán : Xuất kho: Tồn:  Các phương diện hàng ... Mã SL Những mặt hàng đã không còn trên Shop (mã số, màu sắc, size):  Hàng lỗi, hàng hỏng (tại Shop, giỏi bởi vì kiểm phẩm):  Hàng sửa cho khách hàng vào tuần:  Ý kiến khách hàng vào tuần:...

Xem thêm: Bệnh Viêm Bàng Quang Ở Nữ Có Nguy Hiểm Không? Viêm Bàng Quang Có Nguy Hiểm Không, Có Lây Không


*

... THUTính bao
thanh hao tân oán đượcChất lượng KPTĐánh giá bán về món đồ Phương thơm thức kiểm soát chấtlượng mặt hàng Phương thức Ship hàng III. ĐỀ XUẤTCung cấp cho hình thức dịch vụ BĐRRTDmặt cài đặt Có KhôngCung cấp dịch ... BĐRDTD mặt mua/NKPhí thu nợPhí cách xử lý hoá đơnTỔNG PHÍĐề xuất khácTài liệu gắn kèm:- Yêu cầu hỗ trợ hình thức BĐRRTD Bênmua- Thông báo giới hạn trong mức của BPhường QHKHCÁN BỘ LẬP(Ký cùng ghi rõ chúng ta tên)...