*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆPhường - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP.. LUẬT MỚI
Phiếu thu mẫu 01-TT theo Thông tư 200 và 133, nhằm mục tiêu khẳng định số chi phí phương diện, nước ngoài tệ,... thực tiễn nhập quỹ cùng làm cho địa thế căn cứ nhằm thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế tân oán ghi sổ các khoản thu tất cả liên quan.

Bạn đang xem: Tải về mẫu phiếu chi (mẫu 02

- Mọi khoản tiền cả nước, nước ngoài tệ nhập quỹ đều có Phiếu thu.- Đối cùng với nước ngoài tệ trước lúc nhập quỹ buộc phải được kiểm soát cùng lập “Bảng kê ngoại tệ” kèm theo với Phiếu thu.

1. Mẫu Phiếu thu theo Thông tứ 133:

Đơn vị:Kế toán thù Thiên Ưng

PHIẾU THU

Ngày…. tháng…. năm….

Quyển số:………….

Số:………………….

Nợ:………………….

Có:…………………..

Họ cùng thương hiệu tín đồ nộp tiền:................................................................................

Lý do nộp:...........................................................................................

Số tiền: ………………… (Viết bằng chữ):.........................................................

......................................................................................................

Kèm theo: ……………………………………………………… Chứng từ bỏ gốc:

Ngày…. tháng…. năm….

Giám đốc(Ký, chúng ta tên, đóng góp dấu)C

Kế tân oán trưởng(Ký, bọn họ tên)

Người nộp tiền(Ký, chúng ta tên)

Người lập phiếu(Ký, họ tên)

Thủ quỹ(Ký, chúng ta tên)

Đã dìm đầy đủ số chi phí (viết bằng chữ):....................................................................

+ Tỷ giá bán nước ngoài tệ:.................................................................................

+ Số chi phí quy đổi:...................................................................................

(Liên gửi ra ngoài cần đóng góp dấu)

Tải mẫu Phiếu thu theo Thông tư 133:

TẢI VỀ

2. Mẫu phiếu theo thu Thông tư 200:Tải chủng loại Phiếu thu theo Thông bốn 200:

TẢI VỀ

Trường hợp các các bạn ko download về được thì có thể tuân theo phương pháp sau:

Bước 1: Để lại mail ở phần phản hồi mặt dưới

Cách 2: Gửi từng trải vào mail:vanthe.vn
email.com(Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ ao ước tải)

3. Cách lập phiếu thu

- Góc trên bên trái của Phiếu thu phải ghi rõ tên đơn vị chức năng với liên can đơn vị.

- Phiếu thu nên đóng góp thành quyển và ghi số từng quyển cần sử dụng trong một năm. Trong từng Phiếu thu buộc phải ghi số quyển cùng số của từng Phiếu thu. Số phiếu thu cần tấn công tiếp tục trong 1 kỳ kế tân oán. Từng Phiếu thu yêu cầu ghi rõ ngày, mon, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm thu chi phí.

- Ghi rõ bọn họ, thương hiệu, liên hệ người nộp tiền.

- Dòng “Lý do nộp” ghi rõ nội dung nộp tiền như: Thu tiền chào bán hànghóa, thành phầm, thu tiền trợ thời ứng còn thừa,...

- Dòng “Số tiền”: Ghi bằng số với bằng văn bản số chi phí nộp quỹ, ghi rõ đơn vị chức năng tính là đồng nước ta, tuyệt USD…

- Dòng tiếp sau ghi số lượng chứng trường đoản cú gốc đương nhiên Phiếu thu.

Phiếu thu vị kế toán thù lập thành 3 liên, ghi không thiếu những câu chữ bên trên phiếu và cam kết vào Phiếu thu, sau đó đưa mang đến kế toán thù trưởng soát xét và người đứng đầu ký coi sóc, chuyển mang đến thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ. Sau Lúc đã nhận đủ số chi phí, thủ quỹ ghi số tiền thực tiễn nhập quỹ (bằng chữ) vào Phiếu thu trước lúc ký và ghi rõ chúng ta thương hiệu.

Thủ quỹ cất giữ 1 liên để ghi sổ quỹ, 1 liên giao cho tất cả những người nộp tiền, 1 liên lưu khu vực lập phiếu. Cuối ngày cục bộ Phiếu thu cố nhiên hội chứng từ bỏ nơi bắt đầu gửi mang lại kế tân oán nhằm ghi sổ kế toán thù.

Xem thêm: Phần Mềm - Cách Chuyển Đổi File Từ Mkv, Flv Sang Mp4 Dễ Dàng

Chú ý:

+ Nếu là thu nước ngoài tệ yêu cầu ghi rõ tỷ giá tại thời điểm nhập quỹ nhằm tính ra tổng cộng chi phí theo đơn vị chức năng đồng để ghi sổ.