Dùng mẫu bưu thiếp vui tươi này để mời mọi người đến dự lễ mừng sinh nhật sắp tới của bạn. Mẫu này có hướng dẫn cắt để bạn có thể in ra trên bất kỳ loại giấy nào và chỉ cần cắt ra tấm thiệp bạn muốn.

Word
Bạn đang xem: Mẫu thiệp mời sinh nhật file word

Tải xuống
Chia sẻ
*
*
*

*

Xem thêm các mẫu tương tự


*

Biểu ngữ Chúc mừng Sinh nhật
PowerPoint
*

Thiếp dấu mốc sinch nhật (2 thiếp mỗi trang, dành đến Avery 8315)
Word
*

Thiếp Chúc mừng sinc nhật (với bóng bay và sọc, gập làm tư)
Word
*

Phiếu quà tặng bong bóng sinh nhật 
Word


Xem thêm: Tiếng Muôn Thiên Thần Cánh Trắng Hôm Nay Đưa Mẹ Về Trời, Muôn Thiên Thần Cánh Trắng Pdf

Tìm cảm hứng đến dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn


Album ảnh