Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một đồ vật tiến hành đôi khi hai xấp xỉ ổn định thuộc pmùi hương, cùng tần số tất cả pmùi hương trình lần lượt là

*

Đáp án C

*

*


Một thiết bị tiến hành đồng thời hai xấp xỉ điều hòa thuộc phương, thuộc tần só có phương trình theo lần lượt là x1 = A1cos(ωt+φ1) cùng x2 = A2cos(ωt+φ2). Pha lúc đầu của vật được xác định bởi cách làm như thế nào sau đây?

A. tung φ = A 1 sin φ 2 + A 2 sin φ 1 A 1 cos φ 2 + A 2 cos φ 1

B.  tung φ = A 1 c o s φ 2 + A 2 c o s φ 1 A 1 sin φ 2 + A 2 sin φ 1

C.  tung φ = A 1 sin φ 1 + A 2 sin φ 2 A 1 cos φ 1 + A 2 cos φ 2

D.  chảy φ = A 1 c o s φ 1 + A 2 c o s φ 2 A 1 sin φ 1 + A 2 sin φ 2


Một thứ triển khai đôi khi nhị xấp xỉ điều hòa cùng phương thuộc tần số bao gồm phương trình theo thứ tự là: x1=A1cos(ωt+φ1) và x2=A2cos(ωt+φ2). Biên độ giao động A của thứ được xác minh vày phương pháp như thế nào sau đây?

A. A = A 1 2 + A 2 2 + 2 A 1 A 2 cos ( φ 1 - φ 2 )

B.  A = A 1 2 + A 2 2 - 2 A 1 A 2 cos ( φ 1 - φ 2 )

C.  A = A 1 2 + A 2 2 + 2 A 1 A 2 cos ( φ 2 - φ 1 )

D.  A = A 1 2 + A 2 2 - 2 A 1 A 2 cos ( φ 2 - φ 1 )


Một đồ gia dụng tiến hành bên cạnh đó hai giao động điều hòa cùng phương thơm, cùng tần số có biên độ với trộn thuở đầu lần lượt là A1,φ1 và A2,φ2 . Dao động tổng thích hợp của hai giao động này còn có pha ban sơ φ được xem theo công thức:

*

*

*

*


Một thiết bị cân nặng m = 500g được đã nhập vào đầu một lốc xoáy nằm theo chiều ngang. Vật tiến hành bên cạnh đó nhì giao động điều hòa cùng phương thơm, thuộc tần số lần lượt gồm pmùi hương trình x 1 = 6 cos 10 t + π 2 v à x 2 = 8 cos 10 t . Năng lượng giao động của đồ nặng bằng

A. 250J.

Bạn đang xem: Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng

B. 2,5J .

C. 25J.

D. 0,25J.


Một đồ gia dụng tiến hành bên cạnh đó nhị giao động điều hòa cùng pmùi hương, cùng tần số bao gồm biên độ lần lượt là A1 = 6 cm cùng A2 = 12 cm. Biên độ xê dịch tổng thích hợp A của thứ không thể có mức giá trị như thế nào dưới đây ?

A. A = 18 centimet .

B.

Xem thêm: Bật Mí Cách Đặt Tên Cho Chó Con Bang Tieng Viet, Top 500 Tên Cho Chó Mèo Ý Nghĩa Nhất Để Đặt

A = 24 cm.

C. A = 6 centimet.

D. A = 12 centimet.


Một đồ tiến hành bên cạnh đó hai xê dịch điều hòa cùng pmùi hương thuộc tần số có biên độ theo lần lượt là A1= 18 cm và A2= 12 cm. Biên độ xê dịch tổng vừa lòng A của vật chẳng thể có giá trị nào sau đây? 

A. 18centimet. 

B. 6cm. 

C. 12cm 

D. 32cm.


Một hóa học điểm triển khai đồng thời nhị xấp xỉ cân bằng cùng pmùi hương cùng tần số có biên độ lần lượt là A1 với A2, trộn lúc đầu hoàn toàn có thể chuyển đổi được. lúc nhị xê dịch yếu tố cùng pha cùng ngược pha thì năng lượng dao động tổng phù hợp lần lượt là 8W và 2W. khi tích điện xê dịch tổng thích hợp là 4W thì độ lệch pha giữa hai dao động nhân tố gần với giá trị làm sao nhất sau đây?

A. 109,50.

B. 86,50.

C. 52,50.

D. 124,50.


Một thứ thực hiện đôi khi hai xê dịch ổn định thuộc phương thơm, cùng tần số. Dao đụng tổng thích hợp có

A. trộn ban sơ bởi hiệu nhị trộn lúc đầu của hai giao động thành phần

B. năng lượng bởi tổng nhị năng lượng của hai xê dịch thành phần

C. biên độ bởi hiệu nhì biên độ của nhị dao động thành phần

D. chu kỳ luân hồi bởi chu kỳ luân hồi của nhị dao động thành phần


Dao cồn của một trang bị là tổng vừa lòng của nhì dao động ổn định cùng phương thơm cùng tần số. Dao cồn thứ nhất gồm biên độ A 1 , xấp xỉ thứ nhì tất cả biên độ A 2 và ngược pha với dao động trước tiên. Biên độ giao động tổng hòa hợp của vật dụng được xác minh bởi vì phương pháp nào?

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>