Nên cài office 32bit hay 64bit

Vâng, có thể bạn sẽ thừa không còn xa lạ cùng với có mang về căn nguyên Windows 32bit cùng Windows 64bit rồi yêu cầu ko nào.

Tuy nhiên, có không ít các bạn vẫn chưa chắc chắn là so với bộ ứng dụng văn uống chống Microsoft Office thì cũng có 2 phiên bạn dạng là 32bit và 64bit đấy. Nói cho đây thì rất nhiều các bạn sẽ nghĩ về rằng…


Đơn giản thôi, đánh giá coi Windows đã thực hiện căn nguyên 32bit tốt 64 bit là suy ra ngay được phiên bản Office nhưng mà máy tính xách tay đó vẫn áp dụng.

Xem thêm:

Nhưng chưa hẳn những điều đó nhé, nếu như khách hàng suy nghĩ như thế thì hoàn toàn sai trái..

Như máy tính xách tay bản thân chẳng hạn. Máy tính bản thân sẽ áp dụng hệ quản lý và điều hành Windows 10 64-bit, nhưng phiên bản Office cơ mà mình sẽ áp dụng lại là bạn dạng Office năm nhâm thìn – 32bit. Vậy đấy

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>