Những câu ca dao than thân

Những Câu Hát Than Thân Châm Biếm ❤️️ Hay Và Ý Nghĩa ✅ Tuyển Tập Văn Học Dân Gian Đặc Sắc Phản Ánh Hiện Thực Đời Sống Trong Xã Hội Xưa.


Sưu Tầm Những Câu Hát Than Thân

Sưu Tầm Những Câu Hát Than Thân, đó là Những Câu Hát Về Than Thân được cất lên từ những kiếp người đau khổ lầm than trong xã hội cũ.

Nước non lận đận một mình,Thân cò lên thác xuống ghềnh bấy nay.Ai làm cho bể kia đầy,Cho ao kia cạn, cho gầy cò con?Thương thay thân phận con tằmKiếm ăn được mấy phải nằm nhả tơThương thay lũ kiến li ti,Kiếm ăn được mấy phải đi tìm mồiThương thay hạc lánh đường mây,Chim bay mỏi cánh biết ngày nào thôi.Thương thay con cuốc giữa trời,Dầu kêu ra máu có người nào nghe.Thân em như trái bần trôi,Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu.Chòng chành như nón không quaiNhư thuyền không lái, như ai không chồngGái có chồng như gông đeo cổ,Gái không chồng như phản gỗ long lanh.Phản gỗ long lanh anh còn chữa được,Gái không chồng chạy ngược chạy xuôi.

Cùng với Những Câu Hát Than Thân, gửi tặng bạn Bài Ca Dao

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer');if($oh->code_footer){# nếu có code header tùy chỉnh$code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer);$code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer);$code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer);$code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer);$code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer);$code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer);$code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer);$code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer);$code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer);$code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer);echo $code_footer;}?>