PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI SẢN BẰNG EXCEL

Quản lý thiết bị, máy móc, tài sản bằng bảng tính đang là một phần không thể thiếu của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, qua thời gian, phương pháp này dần dần hé lộ những điểm yếu và rắc rối dẫn đến doanh nghiệp phải tiến hành khám phá và chuyển đổi dần sang công nghệ số và tự động hoá quản lý tài sản. Tải ngay biểu mẫu quản lý thiết bị bằng Excel miễn phí tại đây.
*
*
*
*
*
Phần mềm CMMS đang dần thay thế phương pháp quản lý thiết bị bằng Excel truyền thống

Có thể thấy rằng phần mềm quản lý bảo trì đang là sự lựa chọn tiện ích và trở thành xu hướng được ngày một nhiều doanh nghiệp áp dụng, thay thế công tác quản lý thiết bị bằng Excel truyền thống.

Nếu như doanh nghiệp của bạn cần tìm hiểu nhiều hơn về Phần mềm quản lý tài sản thì có thể đọc thêm tại đây!

Đối với những doanh nghiệp có số lượng tài sản, máy móc không đáng kể hoặc hoạt động trong lĩnh vực điện tử, không có phân xưởng, nhà máy thì có thể ứng dụng Excel trong công tác quản lý thiết bị!

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer');if($oh->code_footer){# nếu có code header tùy chỉnh$code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer);$code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer);$code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer);$code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer);$code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer);$code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer);$code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer);$code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer);$code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer);$code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer);echo $code_footer;}?>