Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư

Khi kỹ thuật còn thấp và yếu kém trong giai đoạn phát triển đầu tiên của sản xuất tư bản chủ nghĩa thì phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối là kéo dài sức lao động của những người công nhân làm việc.

Bạn đang xem: Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư


Để sản xuất ra giá trị thặng dư các nhà tư bản dùng nhiều phương pháp để tăng tỷ suất và khối lượng giá trị thặng dư đó. Một trong những phương pháp được sử dụng phổ biến đó là phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối.

Vậy phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối là gì? Cùng người viết tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây nhé.

Tìm hiểu phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối là gì?

Khi kỹ thuật còn thấp và yếu kém trong giai đoạn phát triển đầu tiên của sản xuất tư bản chủ nghĩa thì phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối là kéo dài sức lao động của những người công nhân làm việc.

Phương pháp này sẽ thực hiện trên cơ sở kéo dài tuyệt đối ngày lao động của người công nhân làm việc trong điều kiện thời gian lao động cố định không đổi và giá trị thặng dư được sản xuất ra bằng phương pháp này chính là giá trị thặng dư tuyệt đối.

Cùng theo dõi ví dụ này để hình dung rõ hơn nhé. Người lao động A làm việc trong 8h thì trong đó 4h đầu là thời gian lao động tất yếu còn 4h sau là thời gian lao động thặng dư. Giả sử kéo dài ngày lao động thêm 2h thì thời gian tất yếu vẫn không đổi còn thời gian lao động thặng dư là 6h.

Như vậy khi kéo dài ngày lao động lên trong khi thời gian lao động tất yếu không đổi thì khi đó thời gian lao động thặng dư tăng lên và từ đó tỷ suất giá trị thặng dư cũng sẽ tăng lên.

Quá trình áp dụng phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối

Sau khi đã tìm hiểu phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối là gì chúng ta cùng khám phá xam họ sẽ áp dụng phương pháp này như thế nào nhé

Các nhà tư bản có xu hướng kéo dài ngày làm việc đến mức giới hạn. Nếu có thể, hãy cho công nhân làm việc 24/24 giờ. Họ đã bỏ tiền ra để mua sức lao động trong một ngày, họ muốn sử dụng nó. Bạn có thể mua hàng. vào ngày này. Nhưng ngày làm việc không được dài hơn 24 giờ và không ai được làm việc 24 giờ. Vì người lao động cần có thời gian ăn, ngủ, nghỉ, thư giãn … để phục hồi sức khỏe và từ sự phản kháng của giai cấp công nhân.

Xem thêm: Top 10 Địa Chỉ Bán Laptop Cũ Uy Tín Tại Hà Nội, Top 5 Cửa Hàng Laptop Cũ Tại Hà Nội Uy Tín

Giai cấp tư sản muốn kéo dài ngày làm việc trong khi giai cấp công nhân muốn rút ngắn ngày làm việc. Do đó, độ dài của ngày làm việc có thể co giãn, và quyết định của nó phụ thuộc vào sự so sánh của các lực lượng trong chiến đấu. giữa hai giai cấp trên Điểm nghỉ về độ dài của ngày làm việc là thời điểm mà lợi ích kinh tế của nhà tư bản và lợi ích kinh tế của người lao động được thực hiện trong một sự thỏa hiệp tạm thời.

Khi đã xác định được độ dài của ngày lao động, nhà tư bản lại cố gắng tăng cường độ lao động của công nhân. Tăng cường độ lao động có nghĩa là chi phí để làm thêm công việc trong một khoảng thời gian nhất định, do đó, về cơ bản nó giống như kéo dài ngày làm việc, do đó, tăng giờ làm và tăng cường độ lao động là hai biện pháp để tạo ra giá trị tuyệt đối.

Các phương pháp liên quan đến phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối

– Về phương pháp giá trị thặng dư tương đối

Giá trị thặng dư tương đối là giá trị thặng dư là kết quả của việc rút ngắn thời giờ lao động tất yếu do năng suất lao động xã hội tăng lên. Sự gia tăng năng suất lao động xã hội diễn ra trên hết trong các ngành sản xuất như hàng tiêu dùng, sẽ làm giảm giá trị sức lao động và do đó làm giảm thời gian lao động cần thiết.Nếu độ dài của ngày lao động không đổi, giảm thời gian lao động cần thiết sẽ làm tăng thời gian lao động.

– Về giá trị thặng dư siêu ngạch

Để có lợi thế trong cạnh tranh, thu được nhiều giá trị thặng dư, nhà tư bản đã áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, cải tiến tổ chức sản xuất, hoàn thiện phương thức quản lý kinh tế, nâng cao năng suất của nhân công. Kết quả là, giá trị cá biệt của hàng hoá nhỏ hơn giá trị xã hội của nó.

Nhà tư bản có thể làm được điều này sẽ thu được một số vốn bằng cách bán tài sản của mình. Ưu việt hơn các nhà tư bản khác. Tỷ lệ lợi nhuận vốn đạt được vượt quá lợi nhuận vốn bình thường của công ty được gọi là lãi vốn. Nếu xem xét mọi đơn vị sản xuất tư bản chủ nghĩa thì giá trị thặng dư là hiện tượng cục bộ tạm thời.

Nhưng trong mối quan hệ với toàn bộ xã hội tư bản, giá trị thặng dư là một hiện tượng thường trực. Vì vậy, thiện chí là một động lực. Động lực mạnh nhất của các nhà tư bản để cải tiến công nghệ và tăng năng suất lao động.

Như vậy, nội dung trên đây đã giúp cho bạn đọc hiểu rõ hơn về phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối là gì? đồng thời cũng giúp bạn có thêm kiến thức liên quan về nội dung này.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer');if($oh->code_footer){# nếu có code header tùy chỉnh$code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer);$code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer);$code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer);$code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer);$code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer);$code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer);$code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer);$code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer);$code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer);$code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer);echo $code_footer;}?>